<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Oppdaterte globale tiltak på merverdiavgiftsområdet i forbindelse med COVID-19

‹ Tilbake til artikler

På grunn av koronavirusutbruddet (COVID-19), innførte mange land akutte tiltak knyttet til indirekte skatt (mva, toll o.l.), for å støtte økonomien i det tidlige stadiet av pandemien. Regjeringer over hele verden har fortsatt med slike tiltak, med sikte på å dempe den økonomiske effekten for skattebetalerne.

Bakgrunn

I den globale økonomien opererer norske virksomheter i mange forskjellige jurisdiksjoner gjennom datterselskaper, filialer eller mva-registreringer. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert på nye skattetiltak som blir iverksatt over hele kloden på grunn av COVID-19-utbruddet. 

I dette blogginnlegget vil du finne en oversikt over de tiltakene som er kunngjort når det gjelder indirekte skatt i ulike territorier (hovedsakelig europeiske land) de siste ukene. Informasjonen i denne artikkelen er oppdatert pr 17.06.2020.

Dette er en oppdatering av vårt forrige blogginnlegg, hvor vi oppsummerte de ulike tiltakene som ble iverksatt i de forskjellige landene på den tiden. Du kan finne en lenke til blogginnlegget ved å klikke her

Indirekte beskatning og COVID-19

Det er ingen hemmelighet at COVID-19 har hatt alvorlig innvirkning på verdensøkonomien de siste tre månedene. Utbruddet, og den påfølgende nedstengingen som ble innført i nesten alle land, har særlig påvirket enkelte sektorer, som detaljhandel, turisme og servicebransjen.

Mange selskap har stått overfor vanskelige kontantstrøm-situasjoner, enten fordi kundene har kuttet ned utgiftene på grunn av nedstenging, eller fordi selskapene selv faktisk ikke har vært i stand til å produsere og selge varene sine i markedet. Indirekte skattetiltak som er innført av regjeringer for å takle dette problemet inkluderer blant annet utsatt betaling av merverdiavgift og senking av mvs-satsene. 

Mange selskap har også hatt problemer med forsyningskjeden på grunn av vanskeligheter innen internasjonal transport i denne perioden. På bakgrunn av dette har myndighetene i mange land instruert tollmyndighetene om å yte bistand til importører/eksportører. Tollutsettende tiltak er iverksatt i flere land, som skattebetalerne kan dra nytte av for å optimalisere logistikkprosessene. 

Ettersom endringer i forsyningskjeden eller i grenseoverskridende transport kan ha betydning for norske virksomheter både fra et toll- og mva-perspektiv, anbefaler vi å foreta en risikoanalyse, for å sikre at de formelle skatte- og tollforpliktelsene oppfylles i alle jurisdiksjoner der virksomheten din opererer. 

Avslutningsvis har myndighetene i mange land fattet beslutninger om å unnta personlig verneutstyr og annet medisinsk utstyr (såkalt "krisevarer") som brukes til å forhindre og stoppe spredning av COVID-19 fra mva eller toll der det er aktuelt). 

Oversikt over støttende ITX-tiltak implementert fram til nå:

  • Kontantstrøm - Reduksjon av merverdiavgiftssatser.
  • Kontantstrøm - betalingsutsettelser på mva og refusjon av merverdiavgift.
  • Medisinske leveranser eller medisinsk utstyr - Fritak fra mva og toll.
  • Suspensjon av sanksjoner, forsinkelsesrenter, tvangsmulkt.
  • Suspensjon av frister knyttet til skatteprosedyrer som allerede er på plass. 
  • Mva-forpliktelser.
  • Toll og tollprosedyrer. 

Hvilken type indirekte skattefremmende tiltak kan norske virksomheter dra nytte av i andre land?

I vårt forrige blogginnlegg oppsummerte vi en lang liste over foreslåtte tiltak iverksatt av forskjellige land i det tidlige stadiet av pandemien. 

For en mer detaljert oversikt over alle endringene i hvert enkelt land, anbefaler vi å besøke PwCs oppdaterte internasjonale COVID-19 MVA og toll sider. 

Siden mesteparten av informasjonen allerede finnes står beskrevet omfattende innenfor de nevnte kildene, har vi forsøkt å oppsummere de viktigste skattetiltakene som er implementert de siste ukene i vårt nye blogginnlegg. De nylige tiltakene har hovedsakelig fokusert på reduksjon av merverdiavgiftssatsene.

Kontantstrøm-tiltak - Reduksjon av merverdiavgiftssatser

I det siste har mange land kunngjort reduksjon av merverdiavgiftssatser for å hjelpe selskapene med å håndtere vanskeligheter med kontantstrømmen. Endringer i skattesatsene kan enten være generiske (like gjeldende for alle skattebetalere) eller skreddersydd for enkelte spesifikke sektorer (reduksjon i merverdiavgiftssatsen for visse aktiviteter eller produkter, på samme måte som tiltakene som ble innført av den norske regjeringen i april i fjor).

UK

Det er annonsert at UK midlertidig vil redusere mva-satsen på servering av mat og alkoholfrie drikkevarer, hotellovernattinger o.l. og inngangsbilletter til kulturarrangementer, fornøyelsesparker, museer osv fra 20% til 5%.

Satsendringen gjelder fra 15. juli 2020 til 12. januar 2021.

De midlertidige mva-fritakene for helsetjenester, medisiner og smittevernsutstyr forlenges til 31. oktober.

Tyskland

Den tyske regjeringen har redusert merverdiavgiftssatsene som en del av en omfattende pakke for å styrke den tyske økonomien etter utbruddet av Covid-19:

 Fra 1. juli 2020 til 31. desember 2020

  • Standard sats reduseres fra 19% til 16%
  • Lav sats reduseres fra 7% til 5%

Den reduserte lave satsen vil gjelde til 30. juni 2021 på servering på restauranter og o.l. 

Østerrike

Det er innført en redusert merverdiavgiftssats på 5% på servering av mat og alkoholfrie drikkevarer i restauranter og andre serveringssteder, adgang til museer, kinoer eller musikalske arrangementer og forsyninger til forlagssektoren. 

Den reduserte mva-satsen skal gjelde for perioden fra 1. juli 2020 til 31. desember 2020. 

Belgia

Den belgiske regjeringen har kunngjort en midlertidig reduksjon av mva-satsen fra 12% til 6% på restaurant- og cateringtjenester fram til slutten av 2020. Tiltaket er ennå ikke formelt bekreftet av regjeringen.

Kypros

Mva-satsen for (a) restaurant- og cateringtjenester og (b) hotellovernattingstjenester reduseres fra 9% til 5% for perioden 1. juli 2020 til 10. januar 2021.

Tsjekkia

Den 25. mai 2020 ble den tsjekkiske regjeringen enige om å redusere mva-satsen fra 15% til 10% på overnatting og inngang til kultur- og sportsbegivenheter.

Hellas

Det er vedtatt en reduksjon i mva-satsen fra 24% til 13% på drosjer og transport, gjeldende fra 1. juni 2020 til 31. oktober 2020.

Spania

En super-redusert 4% momssats vil gjelde fra nå på e-bøker, aviser og magasiner som leveres elektronisk.

Medisinsk leveranse eller utstyr - Fritak for moms og toll

EU

EU-kommisjonen offentliggjorde i april et vedtak om å fravike toll og import-mva på medisinsk utstyr fra ikke-EU-land.

Dette er strukturert som en midlertidig suspensjon av toll og import-mva på verneutstyr, prøvesett og medisinsk utstyr (f.eks. ventilatorer) for å hjelpe EUs medlemsstater med å få det medisinske utstyret som deres helsetjenester og pasienter trenger å bekjempe denne pandemien.

Tiltaket gjelder i en periode på seks måneder (retrospektivt fra 30. januar 2020 til 31. juli 2020) og kan eventuelt forlenges avhengig av varigheten på utbruddet. Dette gjelder statlige organisasjoner (f.eks. offentlige organer, sykehus, kommuner osv.) og veldedige eller filantropiske organisasjoner.

I tillegg innførte EU et autorisasjonskrav for eksport av medisinsk verneutstyr til destinasjoner utenfor EU.

Lokale tiltak i EUs medlemsstater og andre land

Mange land har også innført lokal spesifikke tiltak for å unnlate eller redusere beskatning av medisinsk leveranser (utstyr eller tjenester) levert til helseinstitusjoner, veldedige organisasjoner og offentlige instanser som er ment å bekjempe pandemien.  

For eksempel vil donasjon av varer (gratis) til offentlige organer til COVID-19-behandling være kvalifisert til mva-fritak i Kina, Tyrkia eller Serbia. I andre land, for eksempel Frankrike, vil det ikke være lokal regulering av merverdiavgiftsfradraget for donasjon av utstyr i løpet av helsehjelpsperioden.

Utsettelse av betaling av merverdiavgift

Flere land har utsatt fristene for innlevering og betaling av merverdiavgift i denne turbulente perioden. Flertallet av dem er nå tilbake til de ordinære fristene, i den grad virksomheter starter opp sin virksomhet igjen. Det er imidlertid egne ordninger i følgende land:

Danmark

For store selskaper blir betaling av merverdiavgift for juli og august utsatt til henholdsvis 9. september 2020 og 2. oktober 2020, i stedet for henholdsvis 25. august 2020 og 25. september 2020. 

For selskaper som leverer kvartalsvise mva-oppgaver, blir betaling av merverdiavgift for 3. kvartal 2020 utsatt fra 1. desember 2020 til 1. mars 2021.

Finland

Selskaper kan be om å få tilbakebetalt merverdiavgiften de betalte i perioden januar 2020 - mars 2020 som et lån ved å sende inn en forespørsel om en betalingsordning. Som en del av betalingsordningen skal selskapet gå med på å tilbakebetale merverdiavgiften på et senere tidspunkt med en rente på 3% for ordningen. Denne betalingsordningen må brukes overfor relevante myndigheter. 

Malta 

Mva-innbetalinger i mai og juni er utsatt til slutten av oktober 2020.

Hva gjør jeg?

Indirekte skatteregler av ulik karakter har blitt implementert i løpet av de siste tre månedene for å bekjempe de økonomiske konsekvensene av denne pandemien. 

Det er mye som tyder på at flere regjeringer vil kunngjøre planer om å redusere merverdiavgiftssatsene for en midlertidig periode som en del av støttepakkene. Det er derfor viktig at alle virksomheter som opererer i de aktuelle landene, og som berørt av endringene, er klar over dem for å justere regnskapssystemer mv i tide før tiltakene iverksettes.

Vi anbefaler også å gjøre seg kjent med praktisk veiledning fra skattemyndighetene for å tolke og anvende de nye implementerte reglene riktig under den turbulente situasjonen som fortsatt pågår.

Espen Qvist

Espen Qvist

Jeg heter Espen Qvist og er advokat/partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges satsning innenfor indirekte beskatning ved internasjonal handel. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og utenlandske virksomheter med blant annet rådgivning, strukturering og spørsmål knyttet til rapportering av merverdiavgift og tilsvarende indirekte skatter i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med arbeid knyttet til merverdiavgift og har også erfaring fra Skatteetaten.

Å ta steget ut og drive virksomhet også utenfor Norges grenser blir stadig kortere i takt med økt globalisering og den økende takten i den teknologiske utviklingen. Norske virksomheter som er involvert i kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser, vil måtte håndtere regelverk innenfor merverdiavgift og andre indirekte skatter, herunder toll og særavgifter i ulike land. Jeg håper mine refleksjoner og analyser kan gi deg økt kunnskap og en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Espen Qvist and I am a lawyer / partner in PwC Tax and Legal Services. I am head of international indirect tax in PwC Norway and has been working with Norwegian and international indirect tax queries for more than 20 years. On a daily basis, I work with assisting multinational businesses with advice, structuring and issues related to handling VAT and corresponding indirect taxes in Norway, but mostly on countries abroad. He has advised a number of multinationals in specific transaction based VAT and cross border planning, mergers and acquisitions, restructuring and cross border transactions.

Taking the step out and conducting business also outside Norway's borders is becoming increasingly shorter in step with increased globalization and the increasing pace of technological development. Norwegian companies involved in the purchase and sale of goods and services outside Norway's borders will have to deal with regulations within VAT and other indirect taxes, including customs and excise duties in various countries. I hope my reflections and analyzes can give you increased knowledge and an alternative approach to different topics than what traditional newsletters provide. Feel free to contact me if you have questions, comments or suggestions.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen