<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

På tide å skille snørr&barter...?

‹ Tilbake til artikler

Debatten i media ruller videre etter henleggelsen av Transocean-saken. Andre får uttale seg om den konkrete saken. Jeg har et hjertesukk om rettssikkerhet, forutberegnelighet og en tidvis forutinntatt skatteforvaltning.

Minste felles multiplum?

De fleste er enige om at "Goliat" ikke skal slippe unna med mindre skatt enn "David" bare fordi Goliat er større og har råd til å betale dyre råd fra kreative rådgivere.

De fleste er også enige om at vi må ha en effektiv skatteforvaltning som går etter de "riktige" sakene og som ikke lar de store fiskene slippe unna. Dette inkluderer også et sterkt og kompetent Økokrim som kan håndtere de straffbare skatteunndragelsene.

Men; jeg synes det er på høy tid å skille snørr&barter i diskusjonen.

Skatt eller straff?

Det er stor forskjell på en administrativ skattesak og en straffesak om skatteunndragelser. Hvis rettstilstanden er usikker skatterettslig egner saken seg godt for administrativ behandling og eventuelt privatrettslig prøving i retten. Den er imidlertid svært dårlig egnet for strafferettslig prøving av skattyter og rådgiveren.

Hvem er egentlig “Goliat”?

De siste ukers debatt har tidvis fremstilt skatteforvaltningen og Økokrim som “stakkars David” i kampen mot “Goliat”. Etter 15 år i bransjen (hvorav de 4 første i Staten) må jeg si at jeg ikke kjenner meg igjen. I det utall saker jeg og mine kollegaer håndterer på vegne av klienter er det tvert i mot svært ofte Staten som tilsynelatende har et utømmelig budsjett og antall årsverk tilgjengelig for å forfølge en sak. Store, ressurssterke klienter har som regel mulighet til å få bistand av profesjonelle rådgivere. For mindre og mellomstore aktører kan dette se helt annerledes ut. De har ikke alltid råd til å få hjelp av de beste rådgiverne og dette kan gå på rettssikkerheten løs hvis skatteetaten ikke er seg sitt ansvar bevisst og behandler enhver sak objektivt.

Steilere fronter?

Jeg synes diskusjonen med skattemyndighetene har blitt tøffere de senere årene. Det er oppsiktsvekkende at skattyter i mange saker ikke blir hørt med et eneste argument i sin favør. Selv når skattekontoret skriver utkast til vedtak i tvilsomme saker, både hva gjelder faktum og jussen. Mange av mine klienter kunne nok ha levd med et vedtak hvis det var mer balansert fremstilt og de ikke følte seg uthengt som kjeltringer og skattesnytere.

En stor utfordring er etter mitt syn manglende forståelse og kompetanse knyttet til hvordan næringslivet fungerer og hva som motiverer skattyterne når de tar beslutninger. En av de største overraskelsene jeg fikk da jeg begynte å jobbe privat, er hvor lavt skatt ofte står på agendaen når beslutninger tas. Som saksbehandler hadde jeg mange ganger inntrykk av det motsatte.

Dette kommer særlig på spissen hvis det ilegges tilleggsskatt i usikre saker. Dagens tilleggsskatteregler håndteres av skatteforvaltningen, men er i realiteten de strengeste administrative sanksjonene vi har i dette landet. Med dagens (manglende) praktisering av unnskyldelighetsgrunnene, ser vi at tilleggsskatten ofte blir en uforholdsmessig straff for faglig uenighet med skattemyndighetene.

Hva skal til for et velfungerende system?

Det påhviler både skattyterne, rådgiverne og staten å sikre det tillitsforholdet som er nødvendig for at skattesystemet vårt skal fungere. Noen viktige stikkord i denne sammenhengen er:

  • Legalitetsprinsippet (skattlegging av privatpersoner og selskaper må ha hjemmel i lov)
  • Rettssikkerhet (forutsigbarhet, rettferdighet, likhet og upartiskhet i saksbehandlingen)
  • Forutberegnelighet (mulighet for å forutse sine skattemessige forpliktelser på forhånd og kunne innrette seg etter dette)

Jeg tror et viktig skritt på veien til et velfungerende system vil være å sikre reell klagebehandling i skattesaker og er spent på hvordan den nye ordningen for skatteklagenemnda kommer til å fungere. I tillegg tror jeg det er kritisk å skille mellom et administrativt spor og et strafferettslig spor når det gjelder skattesaker. En side av dette vil også være å skille mellom etterforskningsstadiet og påtalestadiet, hvis det først dreier seg om en straffesak.

De fleste er skattytere

Heldigvis finnes det fortsatt gode eksempler på at dialogen med skatteforvaltningen kan være konstruktiv og ryddig. Jeg har i et tidligere innlegg sitert Inger Berit Andersen som var ligningssjef da jeg jobbet ved Oslo likningskontor fra 2001-2005. Jeg mener det var hun som sa “husk at de fleste er skattytere og ikke skattsnytere.” Dette er en viktig innstilling å ha når man jobber i skatteforvaltningen og driver med myndighetsutøvelse. Eller sitter på Stortinget og skal lage regler som griper inn i personers og selskapers liv og levnet.

Siste ord er ikke sagt om skatt i 2016. Jeg krysser fingre for en mer balansert diskusjon fremover og forhåpentligvis et skille mellom snørr&barter.

                                                   ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Trine Agathe Lorentzen. 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation.

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattesmarte aksjer til ansatte

Vi blir ofte spurt om hva som er den mest skatteoptimale insentivordningen i arbeidsforhold. I mangel av en god opsjonsordning er svaret ...

Les artikkelen
Les artikkelen

«Lær litt mer»-podcast 15. juni

Lytt til vår podcast hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatt i den digitale økonomien - Webcast

  Meld deg på vår neste webcast, Onsdag, 19 juni 2019, 15:00-16:00 Denne gang er det fokus på siste utvikling innenfor internasjonal ...

Les artikkelen