<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PwC webinar (25.11.2021): Samarbeid og handel mellom Polen og Norge - mva konsekvenser for norske bedrifter

‹ Tilbake til artikler

Det er stadig flere norske bedrifter som er involvert i enten kjøp, produksjon eller salg av varer og tjenester i utlandet. Vi ser en økende grad av produksjon og samarbeide med polske bedrifter og etablering av virksomhet i Polen. Vi inviterer til webinar 25. november om temaet og link til påmelding er her.

Det er flere mva problemstillinger som kan oppstå i handel mellom Polen og Norge. Derfor er det viktig å kartlegge transaksjonsstruktur og vareflyten spesifikt med tanke på håndtering av merverdiavgift og toll i Norge og utlandet.

Vi anbefaler våre kunder å vurdere mva konsekvenser av planlagte aktiviteter på forhånd, for å unngå unødvendige avgiftskostnader og dra nytte av forenklingsmuligheter. For å utnytte dette mulighetsrommet er det viktig at norske virksomheter kjenner til reglene i både Polen og Norge.

Vi har i mange år bistått norske selskaper med mva problemstillinger i Polen og ønsker å dele våre erfaringer gjennom et gratis webinar som tar for seg samhandelen mellom Polen og Norge fra et mva-perspektiv. Webinaret er planlagt den 25. november, mellom kl. 9:00 - 10:00.

I løpet av en webinaret vil vi presentere grunnleggende mva prinsipper i Polen. Avgiftsreglene i Polen er basert på EU’s VAT-Direktiv, og skiller seg fra det norske avgiftssystemet. Vi vil også bruke praktiske eksempler for å eksemplifisere de kompliserte mva-reglene og demonstrerer hvordan man bør strukturere transaksjonener for å sikre effektiv avgiftsbehandling. 

I webinaret vil vi også dekke temaer som er viktige for norske bedrifter, bl.a.:

  • Innførsel av varer til Polen, 
  • Salg og kjøp av varer i Polen, inkludert kjedeleveranser
  • Bearbeiding av varer i Polen og mulige forenklinger 
  • Lagring av varer i Polen

Hvis du handler med Polen, så anbefaler vi deg å meld deg på her.

Diana Geilhufe

Diana Geilhufe

Jeg heter Diana Geilhufe og jobber som senior manager i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med internasjonale indirekte mva-spørsmål i mer enn 10 år. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift, med særlig fokus på internasjonale forhold og grenseoverskridende transaksjoner. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og multinasjonale selskaper fra en rekke bransjer (shipping, akvakultur, e-handel, bilindustri, industriell produksjon) med et bredt spekter av merverdiavgift rådgivningstjenester, bl.a. vurdering av mva-behandling av grenseoverskridende transaksjoner, spørsmål knyttet til mva-registrering og rapporteringsforpliktelser i Norge eller utenfor Norge. Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Diana Geilhufe and I work as Manager at PwC Tax and Legal Services. My area of expertise covers international VAT advisory service. I assist clients with assessment of VAT obligations in Norway as well outside Norway. I specialize in analysis of cross-border transactions, including restructuring of supply chains from the VAT perspective. I have been with PwC since 2010, first 5 years at PwC in Poland before joining PwC Norway in 2015.

I would like to blog about my international experiences in this area. Please feel free to contact me, if you have any questions, comments or input.

Teresa Sermak

Teresa Sermak

My name is Teresa Sermak and I work as an associate lawyer in Tax and Legal Services at PwC Oslo.

My area of expertise covers mainly international VAT issues. This relates to cross-border transactions as well as assessment of VAT obligations both in Norway and outside of Norway.

I started in PwC Poland in 2016 and joined PwC Norway in 2017. Prior to that, I gained relevant experience through internships both in the Trade and Investment Promotion Department of the Polish Embassy in Paris as well as the Polish Ministry of Finance.

If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Jeg heter Teresa Sermak, og jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC ved Oslo kontoret. Mitt kompetanseområde omfatter hovedsakelig internasjonale mva-problemer. Dette gjelder grenseoverskridende transaksjoner samt vurdering av momsforpliktelser både i Norge og utenfor Norge. Jeg startet å jobbe i PwC Polen i 2016 og begynte i PwC Norge i 2017. Før dette har jeg relevant erfaring gjennom internships både i Handelsavdelingen på den polske ambassaden i Paris, samt i det polske Finansdepartementet. Hvis du har spørsmål, kommentarer eller innspill, ta gjerne kontakt!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem kl 10.45 i dag.  Det er få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet, hvor blant annet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsforslag om innføring av generell merverdiavgift på fjernleverbare tjenester levert til Norge

Norske skattemyndigheter har publisert et høringsforslag om å innføre norsk merverdiavgift på alle typer fjernleverbare tjenester. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdeling av (fylkes-)kommuner - unngå unødvendig merverdiavgiftskostnader

Regjeringen har åpnet for at fylkeskommuner og kommuner som søker om oppdeling skal få sin søknad behandlet. En oppdeling vil ha en rekke ...

Les artikkelen