<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PwC webinarer om internasjonal skatt og avgift

‹ Tilbake til artikler

I juni 2021 vil vi avholde to webinarer om skatte- og avgiftsplikt ved grensekryssende virksomhet.

I det første webinaret, den 7. juni, vil vi se på grensene for skatte- og avgiftsplikt. Grensekryssende virksomhet kan utløse ulike rapporteringsforpliktelser i utlandet, herunder lokal skatte- og avgiftsplikt på selskapsnivå ("fast driftssted") og beskatning av arbeidstakere.

I det andre webinaret, den 14. juni, er temaet virkningene av lokal skatteplikt, herunder rapporteringsforpliktelser, allokering av inntekt til utenlandsk filial og konsekvenser knyttet til merverdiavgift, arbeidsgiveransvar og arbeidsgiver- og trygdeavgift.

Meld deg på her og her!                                             

Erik Stenvik Granly

Erik Stenvik Granly

Mitt navn er Erik Stenvik Granly og jeg jobber som advokat i PwC. Jeg ble uteksaminert som jurist fra Universitetet i Oslo i 2014. Jeg har erfaring fra Skatteetaten der jeg jobbet i to år etter fullført juristutdannelse. Min kjernekompetanse er innen nasjonal og internasjonal beskatning av bedrifter, og jeg har bred erfaring fra skatterådgivning for små og store offentlige og private foretak. Jeg jobber til daglig med skattemessige problemstillinger knyttet til bokettersyn, selskapsetableringer og rapporteringsforpliktelser i Norge, restruktureringer og egenkapitaltransaksjoner mv.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Høring om forslag til endring i regler om skattefri grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Finansdepartementet sendte i dag på høring et forslag til forenkling i skattereglene om skattefri grenseoverskridende fusjon, fisjon og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Frister for melding av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse mv til Foretaksregisteret er klare

Foretaksregisteret har kunngjort årets frister for innsendelser ved fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser mv som ønskes registrert innen ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatteetaten foreslår ny salgs- og kjøpsmelding fra 2024

Skatteetaten har sendt forslag om at alle bokførte salg og kjøp skal rapporteres på transaksjonsnivå fra og med 2024 på høring. Plikten til ...

Les artikkelen