<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rask iverksettelse av de nye aldersgrensene!

‹ Tilbake til artikler

blog-bilde-avlang-lene-1

Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er hevet fra 70 til til 72 år, og laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense er hevet fra 67 til 70 år. Disse endringene må implementeres innen 1. juli 2016 med mindre ordningen har sitt grunnlag i tariffavtale, da kan implementeringen av den nye aldersgrensen vente til tariffavtalen utløper.

Det er nå vedtatt en rekke endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven som trer i kraft 1. juli i år. Eriksson karakteriserer endringene som "rask iverksettelse av gode og viktige tiltak som gir større fleksibilitet i arbeidslivet og flere personer mulighet til å prøve seg i arbeid og til å jobbe lenger".

De nye reglene har vært underlagt diskusjoner og debatt i media, men hevingen av den generelle aldersgrensen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år synes jeg har vært forholdsvis lite berørt. Det samme gjelder den nederste mulige bedriftsinterne aldersgrense som nå er fastsatt til 70 år, mot tidligere 67 år som er svært vanlig.

Derfor kommer det nok kanskje litt som julekvelden på kjerringa at bestående bedriftsinterne ordninger må justeres innen 1. juli 2016, med mindre ordningen har grunnlag i tariffavtale – da kan den beholdes inntil tariffavtalen utløper. For eksempel NHO gikk i utgangspunktet inn for at det måtte etableres en overgangsordning som ga rom for å opprettholde dagens bedriftsinterne ordninger frem til 2017. Jeg ser klart dette poenget og tror at implementeringen av de nye reglene nå kan by på en rekke praktiske utfordringer for mange bedrifter i forhold til innfasingen av den nye ordningen. Dette blir ekstra krevende når forslaget har vært såpass lite diskutert.

Ja, dette var helt klart rask iverksettelse.

Lene Sakariassen

Lene Sakariassen

Jeg heter Lene Sakariassen og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Her leder jeg firmaets avdeling for forretningsjus i Oslo, et tradisjonelt fagområde som på mange måter også er beskrivende for min faglige kompetanse og bakgrunn.

Jeg har mange års erfaring som rådgiver innenfor ulike områder av forretningsjussen, men har opparbeidet meg særlig bred kompetanse innenfor arbeidsretten, selskapsretten og kontraktsretten. Nå kan man kanskje spørre seg om disse temaene er relevante på Norges Skatteblogg, men slik vi ser det er temaene nært tilknyttet hverandre, og dette skal jeg illustrere nærmere i mine kommende blogginnlegg.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Ny avgjørelse bidrar til avklaring av felles behandlingsansvar

Det er ikke bare bloggere og brukere av sosiale medier som jakter «likes» på innholdet de presenterer for sine besøkende. Flere ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye personvernregler - retten til innsyn

EU’s nye personvernregler ble innført som norsk lov i 2018 og de registrerte skal nå ha fått bedre kontroll over sine personopplysninger og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Personopplysningenes pris

Personopplysninger er det nye gullet. Nesten uavhengig av hvilke varer eller tjenester virksomheten din selger så har personopplysninger en ...

Les artikkelen