<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Rederiskatteordningen - oppdatering fra ESA

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 29. juni 2017

kjetil-raknerud.jpg

Som omtalt i tidligere blogger, er Norge i en prosess med å renotifisere rederiskatteordningen til EFTAs overvåkingsorgan - ESA. Dagens ordning var i utgangspunktet godkjent av ESA ut 2016, og er tidligere forlenget til 30. juni 2017. Siden prosessen med godkjenning av ny rederiskatteordning er tidkrevende, ble det søkt om ytterligere utsettelse for kort tid siden.

ESA har nå godkjent dagens rederiskatteordning til og med 31. desember 2017. I praksis betyr det at de forventede endringene i ordningen neppe vil tre i kraft før 1. januar 2018. De rederiene som blir truffet av de forventede innskrenkningene har derfor fått et ekstra halvår på å få på plass eventuelle endringer som må gjøres.

Dialogen mellom Norge og ESA vil fortsette utover høsten, og det blir spennende å se det endelige resultatet av dette senere i år.

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Kjetil Vinnes Raknerud

Kjetil Vinnes Raknerud

Jeg heter Kjetil Raknerud, og jeg jobber som advokat i advokatfirmaet PwC i Bergen. Her jobber jeg først og fremst med skatt, avgift og EØS-rettslige problemstillinger. Jeg har bred erfaring med både nasjonal og internasjonal skatt, og har også arbeidserfaring fra tollmyndighetene med spesialkompetanse innen toll, særavgifter og internasjonal merverdiavgift. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer.


kjetil.raknerud@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter