<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Registreringstidspunkt i Motorvognregisteret avgjørende for mva-plikt ved omsetning av elbil

‹ Tilbake til artikler

Regjeringen har vedtatt å innføre mva på den delen av salgsbeløpet som overstiger 500 000 kr ved omsetning av elbiler. Avgiftsplikten gjelder for biler som er levert fra 1. januar 2023. Skattedirektoratet har gitt en viktig avklaring om at elbilene anses for å være levert når bilen er registrert på kunden i Motorvognregisteret. Dette innebærer at elbiler som registreres på kunde i Motorvognregisteret innen 31. desember 2022 fortsatt er omfattet av dagens avgiftsfritak. 

Innføring av avgiftsplikt på del av salgsbeløpet som overstiger 500 000 kr

Regjeringen har besluttet å endre det generelle fritaket for omsetning og langtidsutleie/ leasing (utleie over 30 dager) av elbiler i Statsbudsjettet for 2023. 

Endringen innebærer at det blir innført avgiftsplikt for den del av elbilens salgsbeløp som overstiger 500 000 kr. Vi har tidligere redegjort for endringene i elbilfritaket i dette blogginnlegget.

Det blir delvis mva på elbiler som er “levert” fra og med 1. januar 2023. 

Endringen gjelder for elbiler som er levert etter 1. januar 2023. Biler som anses levert etter 1. januar 2023 kan dermed få mva på deler av salgsbeløpet selv om bilen er kommet til og er fortollet inn i Norge.

Elbilprodusenter har i lengre tid hatt leveringsproblemer for nye elbiler, blant annet som følge av covid-19 og krigen i Ukraina. Elbilene kommer for det meste med skip til Norge, noe som har medført ytterligere forsinkelser. Leveringsproblemene har medført at elbiler som er bestilt langt tilbake i tid, først er kommet, eller kommer, til Norge i perioden frem mot jul. 

Leveringsproblemene har videre medført utfordringer i forbindelse med fysisk utlevering til kundene, blant annet som følge av kapasitetsutfordringer hos forhandlere og transportører. Bilene har dermed blitt stående på kaien for klargjøring og transport. Bilforhandlere og importører har dermed store restanser av elbiler som er bestilt av kunder, men som ikke er blitt fysisk utlevert fra til kundene. 

Kapasitetsproblemene innebærer at det i stor grad er tilfeldig hvilke biler som blir utlevert før 1. januar 2023. Utleveringen kan blant annet ha sammenheng med når bilen ble kjørt ombord på skipet, hvilken rad bilen havner i på kaien etc. 

Bransjen har derfor hatt et stort behov for avklaring av hvilket tidspunkt som anses som leveringstidspunkt etter endringen av mva-fritaket for elbiler.

Elbilen anses “levert” på tidspunktet den er registrert på kunden i Motorvognregisteret

Skattedirektoratet har klargjort at tidspunktet for når en bil/elbil skal anses levert kunde, er den dagen bilen er registrert på kunden i Motorvognregisteret.

Skattedirektoratet viser til at omsetning av varer og tjenester er underlagt avgiftsplikt med mindre det foreligger fritak eller unntak, jf. mval. § 3-1. Med omsetning menes "levering av varer og tjenester mot vederlag", jf. mval. § 1-3 (1) bokstav a.

Skattedirektoratet viser til at alle offentligrettslige forpliktelser for utlevering av bilen oppfylt på registreringstidspunktet. For at bil skal bli registrert på kunden i Motorvognregisteret må bilen være forsikret på eier, og det er også på dette tidspunktet selger normalt vil utstede faktura. Videre påpeker Skattedirektoratet at tidspunktet har stor notoritet ettersom det fremgår av vognkort og Motorvognregisteret hvilken dato bilen er registrert og på hvem.

Kunden fremstår dermed utad som eier av bilen med de konsekvenser det medfører for pant, utlegg mv. En vesentlig del av eierbeføyelsene har dermed gått over på eier, selv om det skulle gå noen dager før kunden får overlevert bilen fysisk.

En god løsning for elbiler som er ankommet Norge

Vi mener at Skattedirektoratets uttalelse er klargjørende og kan sikre en enhetlig behandling av avgiftsbehandlingen av elbiler.  

Vi anbefaler at berørte aktører i bransjen snarest tar grep for å kunne registrere elbilene på kunde i Motorvognregisteret, selv om disse per i dag står lagret på kai for transport, klargjøring og utlevering.

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Eivind Robstad

Eivind Robstad

Jeg heter Eivind Robstad og har arbeidet som advokatfullmektig/manager i Advokatfirmaet PwC siden 2018. Jeg arbeider med et bred spekter av mva-relaterte problemstillinger for næringsdrivende og private. Jeg har også erfaring som skattejurist i Skatteetatens storbedriftsavdeling (Sentralskattekontoret for Storbedrifter). Jeg håper at blogginnlegget kan gi innsikt om relevante merverdiavgiftsrettslige tema og andre tilstøtende emner.

My name is Eivind Robstad, and I work as a Manager/Associate Lawyer at PwC Tax and Legal Services in Oslo. I have been working with a wide range of VAT related issues since 2018. I primarily assist our clients with VAT in M&A transaction process and VAT specific issues within the mobility and real estate sector. I also work extensively with various Bookkeeping related questions.

Lars Flatåker

Lars Flatåker

Jeg heter Lars Flatåker og er direktør/advokat i Advokatfirmaet PwC.

Jeg har jobbet med import/eksport, toll, særavgifter og mva siden 2003. Siden 2007 har jeg bistått store og små, norske så vel som utenlandske, klienter med å navigere veg gjennom jungelen av norske avgiftsregler og administrative forpliktelser. Jeg prøver selvsagt også å hjelpe mine klienter med å betale riktig mengde indirekte skatt. Denne jobben er både morsom og utfordrende.

I denne bloggen vil jeg dele mine erfaringer på disse områdene med deg og ta opp problemstillinger som jeg ser skaper utfordringer for klientene mine i praksis. Kanskje klarer jeg å gi litt faglig påfyll, eller til og med å peke deg i retning av løsningen på en konkret utfordring du har. Hvis du finner noe av det jeg skriver interessant eller tankevekkende er det hyggelig om du tar kontakt.

My name is Lars Flatåker, and I work as a Director/Lawyer in the International Trade/Indirect Tax Team of PwC Oslo.

I have been specialising in import/export issues, customs and excise, as well as VAT, since 2003. I assist clients with navigating through the complexities of customs and VAT rules, as well as bookkeeping- and other compliance obligations, often in connection with cross border activities. I also provide advice on supply chain structuring, customs valuation and other specific customs issues. I have been with PwC since 2007. Before that, I worked as a legal advisor in the Norwegian Customs & Excise Administration.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen