<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Regjeringen dropper en planlagt avgift – igjen

‹ Tilbake til artikler

kjetil-raknerud

I går kom nyheten om at plastposeavgiften allikevel ikke blir innført fra 15. mars. Forklaringen i Finansdepartementets pressemelding er at beslutningen skyldes innspillene i høringsrunden, og for de som har lest en del av disse innspillene er dett lett å forstå avgjørelsen. Mange har sett utfordringer med utformingen av avgiften og avgrensningen av den, og mange har reagert på at avgiften er fremstilt som en miljøavgift når det fiskale formålet er så betydelig.

Jeg skal ikke spekulere i om avgiften er forkastet, eller om den bare er tilbake på tegnebrettet, men både denne avgjørelsen og avgjørelsen om å droppe forslaget om avgift på spillolje, viser at det ikke bare er å innføre en ny særavgift med et pennestrøk. En utfordring med regelverket er at mange avgifter, med til dels svært mange ulikheter, skal passe inn i den samme rammen hva gjelder tidspunktet for avgiftsplikten og hvem som er avgiftssubjekt. Disse utfordringene har vi sett i forbindelse med innføring av CO2-avgift på LPG og naturgass, og vi ser det nå med forslagene om avgift på henholdsvis spillolje og poser.

Hva som blir neste planlagte avgiftsendring er ikke godt å vite, men 1. desember skal i hvert fall Grønn skattekommisjon legge frem sin utredning, og avgiftssystemet vil nok spille en betydelig rolle. Kanskje dukker poseavgiften opp på nytt, i ny utforming?

Kjetil Vinnes Raknerud

Kjetil Vinnes Raknerud

Jeg heter Kjetil Raknerud, og jeg jobber som advokat i advokatfirmaet PwC i Bergen. Her jobber jeg først og fremst med skatt, avgift og EØS-rettslige problemstillinger. Jeg har bred erfaring med både nasjonal og internasjonal skatt, og har også arbeidserfaring fra tollmyndighetene med spesialkompetanse innen toll, særavgifter og internasjonal merverdiavgift. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA: Lengre tidsfrist for justeringsavtaler?

I en ny dom har lagmannsretten godtatt en justeringsavtale som ble inngått 18 måneder etter overdragelse av et byggetiltak. Dette er mye ...

Les artikkelen