<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Reglene om rapportering av utenlandske oppdragstakere underkjent av ESA

pwc ‹ Tilbake til artikler

pwc

EFTA's overvåkingsorgan (ESA) har i en avgjørelse 5 Desember 2018 fastslått at de norske reglene om rapportering av oppdrag gitt til utenlandske oppdragstakere (RF1199 og RF1198), innebærer en beskrankning i retten til fritt å kunne utføre tjenester på tvers av landegrensene i EØS (art 36 EØS). Basert på uttalelsen fra ESA, ser norske myndigheter ut til å ha akseptert at regelverket innebærer en mer omfattende rapportering når oppdrag gis til utenlandske selskaper og at dette således er et brudd med nevnte artikkel. Finansdepartementets argumentasjon har derfor i stor grad vært knyttet til å rettferdiggjøre rapporteringen.

Finansdepartementet har lagt frem et imponerende antall argumenter. Blant de sentrale argumentene er:

  • Behov for effektiv overvåkning for skatteformål og betaling av skatt,
  • ulikt regelverk i Norge/EU,
  • at statene velger sitt eget beskyttelsesnivå,
  • internasjonale trender,
  • lav etterlevelse hos utenlandske selskaper,
  • fritagelse fra bruk av AA-register og
  • at sanksjonene ikke går lenger enn hva som er nødvendig for effektiv etterlevelse

ESA finner at den rettferdiggjøringen som Finansdepartementet fremlegger ikke oppfyller proporsjonalitetsprinsippet og heller ikke er adekvat med tanke på de mål som oppstilles. ESA peker på at Norge har andre egnede muligheter til å skaffe seg informasjon om utenlandske oppdragstakere. En generell påstand om at utenlandske selskaper er dårligere til å levere selvangivelser enn norske selskaper er ikke i seg selv er tilstrekkelig. Samtidig så kombineres ikke rapporteringen av oppdrag med andre lettelser i rapporteringen - utenlandske selskaper har fortsatt de samme forpliktelsene til å levere selvangivelse som norske selskaper. ESA påpeker at uansett om Finansdepartementet mener at dette er en mindre byrde, så er en økt byrde uansett et brudd på artikkel 36. ESA finner likevel grunn til å gå igjennom krav til rapportering og konkluderer nokså klart at dette ikke kan anses som en begrenset forpliktelse.

Norge er nå gitt en frist på 2 måneder til å sørge for at de norske rapporteringsreglene er i samsvar med EØS-reglene så langt det gjelder rapportering av selskaper hjemmehørende innenfor EØS.

PwC ser at RF1199/1198 reglene har vært en meget sentral del av skattemyndighetenes kontroll med at utenlandske selskaper oppfyller norske rapporteringsforpliktelser. Det vil selvfølgelig derfor oppfattes som kritisk å måtte legge om kontrollmekanismene. Det er neppe noen tvil om at Norge må gjøre endringer. Hvorvidt disse endringene vil innebære en omlegging av selve oppdragsrapporteringen, eller om man velger å ta bort andre deler av rapportering for utenlandske selskaper og ansatte gjenstår å se.

Det er all grunn til å regne med at saken får en runde i EFTA-domstolen. Årsaken er at fristen til å gjennomføre endringer i systemet er altfor kort til at Norge vil rekke å tilpasse systemene. Selskaper som er ilagt gebyr for manglende etterlevelse bør uansett følge nøye med, da det kan være grunn for å kreve tilbakeført denne pønale reaksjonen. PwC vurderer hvor langt tilbake det vil være mulig å kreve et slik vedtak omgjort.

                                                     ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Arild Haaland og Torbjørn Sven Stokke. 

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen