<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Regler for land-for-land-rapportering sendt til Stortinget

‹ Tilbake til artikler

eivind-falck-ytter.jpg

Finansdepartementet la 11. mai 2016 frem forslag til regler som innebærer at store flernasjonale konsern får plikt til å levere en land-for-land-rapport for skatteformål til skattemyndighetene (Prop. 120 L).

De foreslåtte reglene følger i stor grad høringsnotatet fra desember 2015 og modellovgivning som deltakerlandene i BEPS-prosjektet har utarbeidet.

  • Rapporten skal leveres senest 31. desember i året etter regnskapsåret. Den første rapporten skal leveres senest 31. desember 2017 for regnskapsåret som starter 1. januar 2016 eller senere. Sekundær rapportering utsettes til regnskapsåret 2017 på grunn av usikker implementering i andre land
  • Plikten gjelder kun konsern med samlet inntekt over 6 500 000 000 kroner
  • Rapporteringsplikten omfatter alle foretak som skal inkluderes i konsernregnskapet etter regnskapsloven §3-6, foretak som utelates fra konsernregnskapet for regnskapsformål på grunn av størrelse eller materialitet, samt alle faste driftssteder.
  • Det innføres ikke unntak for små foretak eller foretak med ubetydelige interne transaksjoner
  • Alle beløp skal konverteres til funksjonell valuta
  • Rapportering skal skje på engelsk
  • Det innføres særskilt regel om taushetsplikt
  • Opplysningene skal gis i skjema som vil følge malen fastsatt i BEPS-prosjektet

Det er verdt å merke seg EU-kommisjonens forslag av 12. april 2016 om innføring av en særskilt land-for-land-rapportering for EU. Dersom forslaget blir vedtatt vil relevante skattytere plikte å levere både OECD og EU rapport. Merk at EU-kommisjonen forslår at EU rapporten skal offentliggjøres på selskapets hjemmeside i 5 år.

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Jeg heter Eivind Faafeng Falck-Ytter og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Min jobb er å finne gode løsninger for næringslivet, hovedsakelig knyttet til internasjonal selskapsbeskatning, internprising og grenseoverskridende restruktureringer.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

My name is Eivind Faafeng Falck-Ytter, and I work as a lawyer in PwC Tax & Legal Services. I assist clients in finding solutions mainly within international corporate taxation, transfer pricing and international restructurings.

I hope my contribution to the blog can provide alternative perspectives as a supplement to traditional newsletters.

If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Lettelser i petroleumsbeskatningen gir forbedret likviditet

Regjeringens kontroversielle forslag om midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen utløste en lang og intens debatt i Stortinget og i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvem bør lede familiebedriften på andre siden av koronaen?

Et spørsmål som mange eiere og bedriftsledere stiller seg nå er hvordan virksomheten kan bli best mulig rustet for den nye normalen - etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen