<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Oppbevaring av regnskap i nettskyen - har du fått tillatelse?

‹ Tilbake til artikler

Lagrer du regnskapsdokumentasjonen i en nettsky? Da kan du ha et problem. Mange tilbydere av nettbaserte lagringsløsninger vil nemlig ikke oppgi adressen for serverplasseringen. Dersom du ikke kjenner til adressen for serverplasseringen, vil du heller ikke få innvilget dispensasjon for å oppbevare regnskapsdokumentasjon i utlandet. Uten dispensasjon, så skjer lagringen i strid med bokføringslovens bestemmelser om oppbevaring i Norge.

Lagring i Norge

Regnskapsdokumentasjon, elektronisk eller papirbasert, skal oppbevares i Norge. De aller fleste næringsdrivende lagrer dokumentasjonen elektronisk, og da er det serverplasseringen som er avgjørende. Står serveren i utlandet, så ansees også dokumentasjonen for oppbevart i utlandet. Dette gjelder uavhengig av om det er online tilgang fra Norge.

Midlertidig lagring i utlandet

Midlertidig kan dokumentasjon ligge i utlandet hvis den føres tilbake til Norge innen visse frister, men permanent lagring er ikke tillatt. Selskap og NUFer som oppbevarer dokumentasjon på permanent basis i utlandet, uten å ha dispensasjon fra myndighetene, bryter derfor bokføringsregelverket.

Dispensasjon fra kravet om lagring i Norge

Det er mulig å søke om dispensasjon fra kravet om lagring av regnskapsdokumentasjon i Norge. Å få dispensasjon innebærer at elektronisk dokumentasjon kan lagres på server i utlandet. Ett av de helt sentrale vilkårene for å innvilget søknaden er at serverplasseringen, inkludert selskapsnavnet og gateadressen, gjøres kjent for myndighetene. Av sikkerhetsmessige årsaker er det imidlertid mange tilbydere av servertjenester som ikke ønsker å formidle informasjon om den eksakte plasseringen av serveren. På den andre siden vil ikke søknaden om dispensasjon bli innvilget hvis dette ikke oppgis, og da skjer lagringen i utlandet ulovlig.

Hva myndighetene skal med gateadressen, kan man imidlertid lure på. Det er ikke mulig å hente ut den ønskede informasjonen fra de krypterte rådataene lagret i serverparken. Så å møte opp der for å hente ut hovedbok og saldobalanse nytter ikke. Likevel - selskapsnavnet og gateadressen er et absolutt krav. Ingen adresse, ingen dispensasjon.

Backup i Norge – en praktisk løsning

Hva er så løsningen om du ikke får opplyst adressen fra leverandøren av nettskyen (som av åpenbare grunner ikke ønsker å gjøre denne kjent)? Inntil myndighetene publiserer reviderte retningslinjer for skybasert lagring, så er løsningen å ta backup i Norge slik at lagringen skjer her, eventuelt på ett av kontorene i utlandet hvor det drives virksomhet, for så å søke om dispensasjon for lagring der.

Et annet spørsmål er hva som ansees som regnskapsdokumentasjon, og som dermed må lagres i Norge, eller i utlandet med dispensasjon. Vi har vedlagt en oversikt over det som etter bokføringsloven er ansett som oppbevaringspliktig. I neste blogginnlegg vil jeg komme tilbake til nettopp dette, samt de mange misforståelsene som oppstår i forbindelse med lagring av regnskapsdata. Inntil da, god lagring!

Se presentasjon her

Dette blogginnlegget er skrevet av Sebastian Brodtkorb. 

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler