<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rett til MVA-fradrag på transaksjonskostnader ved salg av eiendomsselskaper

‹ Tilbake til artikler

IMG_2453-bloggformat.png

Klagenemnda for MVA har nylig slått fast at det foreligger fradragsrett for MVA på transaksjonskostnader (meglere/advokater mv.) som er pådratt i forbindelse med salg av aksjer i et eiendomsselskap.

Praksis har vært uklar

MVA på kostnader i forbindelse med salg av aksjer har – etter Skatteetatens oppfatning – ikke vært fradragsberettiget, selv om Skattedirektoratet i et par uttalelser har sagt at fradragsrett kan foreligge. Etter Telenor-dommen i Høyesterett fra 2015 har imidlertid Skatteetaten ment at det ikke foreligger fradragsrett ved salg av aksjer.

Til tross for Telenor-dommen har nå Klagenemnda konkludert med at det foreligger fradragsrett ved salg av aksjer i et eiendomsselskap, fordi transaksjonskostnadene var relevante for den avgiftspliktige virksomheten i fellesregistreringen som eiendomsselskapet var en del av.

Det er en forutsetning for fradragsrett at selskapet som blir solgt har inngått i en fellesregistrering, og at selskapet har blitt brukt i MVA-pliktig virksomhet.

Mulighet for korrigering

Dersom man ikke har fradragsført MVA på transaksjonskostnader i tilknytning til salg av aksjer i eiendoms-/utleieselskaper kan det nå være grunn til å se litt nærmere på om det kan kreves fradrag tilbake i tid.

Staten er fremdeles av den oppfatning at det ikke er fradragsrett, så siste ord er nok ikke sagt. Skal Staten angripe Klagenemndas avgjørelse i denne saken, må imidlertid Staten ta ut stevning innen 4 mnd., dvs. innen 30. oktober.

Fradrag for MVA kan gjøres inntil 3 år tilbake i tid, så hvis man har hatt transaksjonskostnader historisk hvor det ikke er gjort fradrag, må fradrag kreves før 3-års fristen går ut.

Hvis Staten går til sak for å få omgjort avgjørelsen i Klagenemnda, vil en evt. rettssak kunne trekke ut i tid. Det er derfor ingen grunn til å vente med å kreve fradrag for merverdiavgift på historiske transaksjonskostnader dersom man ikke har gjort det allerede.

Morten Fotland

Morten Fotland

Jeg heter Morten Fotland og er advokat på PwC sitt Bergens-kontor. Jeg jobber særlig med problemstillinger knyttet til merverdiavgift, både nasjonalt og internasjonalt, og har mer enn 15 års erfaring fra dette fagfeltet. Kundene omfatter selskaper innenfor fast eiendom, finans, shipping/offshore, fiskeri/oppdrett, samt det offentlige.

Bistanden omfatter typisk strukturering knyttet til selskaps- og eiendomstransaksjoner nasjonalt og internasjonalt, samt bistand i tvister mot Skatteetaten inkl. Høyesterett. Jeg er også foreleser og sensor på Masterstudiet for revisjon og regnskap (MRR) på NHH.

Ta gjerne kontakt om dere skulle finne mine innlegg aktuelle.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Utsatt søknadsfrist - MVA refusjon for utenlandske virksomheter

Søknadsfristen for refusjon av norsk merverdiavgift pådratt av utenlandske selskaper er utsatt for inntektsåret 2018 til 30. september ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenkling av mva systemet? Høringsfrist 29. august 2019

Som jeg tidligere har blogget om, har et utvalg satt ned av regjeringen fremmet et forslag om forenkling av avgiftssystemet. Forslaget er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er tomtearbeider en kapitalvare?

Har du hatt utgifter til tomtearbeider og tror du at du dermed har en kapitalvare som kan være grunnlag for justering etter ...

Les artikkelen