<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Revidert nasjonalbudsjett - merverdiavgift

seminar-cropped-2 ‹ Tilbake til artikler

Vi forventet at Regjeringen ville komme med noen justeringer av “sukkeravgiften” og 350-kroners grensen for avgiftsfri import etter mye omtale av handelslekkasjen til EU de siste månedene. Dette ble imidlertid overhodet ikke omtalt i revidert nasjonalbudsjett i dag. I stedet blir “Toyota-avgiften” økt fra 1. juli 2018.    

Regjeringen foreslår som ventet å utvide fritaket for mva på elektroniske nyheter. 

Et annet praktisk punkt som blir løst er overføringer av vann- og avløpsanlegg i forbindelse med kommunereformen.

Gikk du glipp av vår livestream kl 12 i dag, hvor høydepunktene fra revidert nasjonalbudsjett ble diskutert? Fortvil ikke, du kan se opptaket her!

Overføring av vann og avløpsanlegg i forbindelse med kommunereformen

På investeringer hvor mva er kompensert eller fradragsført, oppstår det bindingstid på fradragsført mva. Når en slik investering endrer bruk eller skifter eier (f.eks. i en kommunesammenslåing), utløser det i utgangspunkt en tilbakebetalingsplikt for fradragsført/kompensert mva. Denne tilbakebetalingsplikten kan unngås ved å oversføre bindingstiden til ny eier. I revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det klart at kommunene slipper å overføre slike forpliktelser i forbindelse med kommunesammenslåinger og delinger som følge av kommunereformen. Forpliktelsene overføres da automatisk til ny eier og innebærer en forenkling.

I dag ble automatisk overføring av bindingstid utvidet til å omfatte mva som er fradragsført i forbindelse med vann og avløpsanlegg. Det er nok en forglemmelse at dette ikke var tatt med i forrige runde og er derfor lagt opp til at endringen trer i kraft fra 1. januar 2017.

Utvidelse av fritak for mva på elektroniske nyheter

Mediemangfoldsutvalget foreslo at dagens fritak for for merverdiavgift for elektroniske nyhetsmedier må utvides til å gjelde for alle nyhets- og aktualitetsmedier. I budsjettavtalen for 2018 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har man sluttet seg til følgende forslag: “Stortinget ber regjeringen utrede utvidelse av merverdiavgiftsfritaket for medier til å gjelde all digital journalistikk, herunder betydningen for uavhengige journalister, og legge dette frem i RNB 2018”.

Etter nærmere bestemte vilkår er mange tidsskrift som utgis på papir fritatt for mva. I revidert  foreslås det kun å utvide fritaket for tidsskrifter som alt er fritatt, og som også gis ut elektronisk skal omfattes av samme fritak. Utvidelsen av fritaket må først godkjennes av ESA før det kan tre i kraft.

Basert på budsjettavtalen og kulturministerens lekkasjer i media var det litt overraskende at fritaket ikke ble foreslått utvidet ytterligere. Det ser ut til at regjeringen har lagt vekt på å ha et enkelt praktikabelt fritak og begrense tapet av proveny når de kun skal likestille tidsskrifter som utgis på papir og elektronisk. 

“Toyota-avgift”

Engangsavgiften på biler blir fastsatt på bakgrunn av vekt og utslipp av CO2 og NOx. Ikke-ladbare hybridbiler som f.eks Toyota og Lexus hadde tidligere et fradrag på 5 prosent i vektkomponenten, noe som ble avviklet i budsjettet for 2018.

Det er imidlertid ikke bare de ikke-ladbare hybridbilene som blir dyrere. Når det gjelder ladbare hybridbiler, ofte med mange hestekrefter og kort elektrisk rekkevidde ble det også vedtatt endringer i budsjettet for 2018 som skulle gjøres gjeldende fra 1. juli. Fradraget i vektkomponenten for slike biler blir redusert fra 26 til 23 prosent. For å få maks fradrag må hybridbiler ha minst 50 km elektrisk rekkevidde. Hybridbiler med kortere rekkevidde får mindre fradrag.

Endringene trer i kraft 1. juli 2018.

Lettelse i avgiftsbelastningen for småbryggerier

Regjeringen ønsker å forbedre rammevilkårene for såkalte småbryggerier. Dette er bryggerier som produserer inntil 500 000 liter øl (mellom 3,7 og 4,7 volumprosent alkohol).

Regjeringen foreslår i det reviderte budsjettet å redusere alkoholavgiftene for produksjon inntil 200 000 liter. Slike bryggerier vil få:

  • 20 prosent reduksjon i avgiftene for de første 50 000 literene,
  • 15 prosent reduksjon for volum mellom 50 000 og 100 000 liter,
  • 10 prosent reduksjon for volum mellom 100 000 og 150 000 liter og
  • 5 prosent reduksjon for produksjon mellom 150 000 og 200 000 liter.

Gjennom forslaget ønsker regjeringen å stimulere til at flere bryggerier skaper sikrere og flere arbeidsplasser rundt omkring i landet. Forslaget må avklares med ESA, og det er derfor uklart når dette eventuelt kan tre i kraft.  

Kjetil Øpstad

Kjetil Øpstad

Jeg heter Kjetil Øpstad og jeg jobber som tollrådgiver i Advokatfirmaet PwC. Jeg har arbeidet i PwC siden 2014, og til daglig jobber jeg med rådgivning om særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift.

Med 18 års erfaring fra Tollvesenet, hvor jeg har jobbet som spesialrevisor både i lokalforvaltningen og i Toll- og avgiftsdirektoratet, har jeg bred og variert erfaring med særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift. Dette kan være et komplekst område, men med min bakgrunn fra både den praktiske siden i en tollregion og på et mer strategisk nivå i direktoratet har jeg god erfaring å spille på. Jeg bistår derfor gjerne med generell rådgivning, utforming av søknader eller klager på vedtak, i forbindelse med bokettersyn med videre.

My name is Kjetil Øpstad and I work as a Customs advisor at PwC Tax and Legal Services. I have worked for the Customs authorities for 18 years, and as an educated Customs officer and Customs auditor, I work mainly with issues related to import/export of goods, customs/excise duties and import-VAT. I have been associated with the VAT, Customs and World Trade department of the Law firm since 2014, and assist clients with advice and compliance with obligations and regulations related to import/export of goods and excise duties. If any questions or comments, feel free to contact me.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar