<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rosesaken – Tollvesenet på ville veier

‹ Tilbake til artikler

per-kirknes

Den 10. april avsa Drammen tingrett dom i en sak som nok vil få de fleste til å riste på hodet over Tollvesenets stivbeinthet overfor næringslivet. Samtidig er den samme etaten inne i en omorganiseringsprosess som kan føre til at hele avgiftshåndteringen blir overtatt av skattemyndighetene. Dette kan være en god anledning til å ta et oppgjør med gammelt tankegods og holdninger fra en annen tid.

Kort om saken – formalfeil som førte til toll

Dommen gjelder Mester Grønn, som i 2012 ble ilagt svimlende 64 millioner kroner i toll som følge av at import av roser angivelig var blitt behandlet feil. Uten å gå inn i detaljene i saken, er det slik at roser i utgangspunktet har veldig høy tollsats. Dersom rosene kommer fra et utviklingsland kan man imidlertid få redusert tollsatsen. Dette er en ørliten håndsrekning fra det rike Norge til land som sårt trenger utvikling i sitt næringsliv.

Det fremgår av dommen at myndighetene og Mester Grønn er enige om hvor rosene kom fra. Rosene var produsert i Kenya, Etiopia og Tanzania, som alle kommer inn under det gunstige tollregimet. Problemet var dokumentasjonskravene, der Mester Grønn og/eller en mellommann i Tyskland hadde gjort en prosedyrefeil ved mellomlagring av rosene i Tyskland på vei til Norge. Feilen medførte blant annet at et skjema var fylt ut med koden T2 i stedet for T1.

Ingenting tydet på at Mester Grønn hadde gjort feilen bevisst, og det var heller ikke noe å tjene på feilen. Hadde selskapet fulgt prosedyrene riktig, ville det også endt opp med den lave tollsatsen. Til alt overmål var det Mester Grønn som gjorde tollmyndighetene oppmerksom på det som hadde skjedd, i et forsøk på å rydde opp.

Likevel ble det altså etterberegnet et beløp som gjorde bedriftens økonomiske situasjon vanskelig. I tingretten hadde Mester Grønn imidlertid litt flaks, og ble reddet av en formalitet den "andre veien". Tingretten fastslo nemlig at avgiftskravet var blitt foreldet før Tollvesenet fremsatte det.

Hva slags fokus bør myndighetene ha?

Selv om Mester Grønn i hvert fall i første omgang ser ut til å ha sluppet avgiftskravet hos domstolene, syns jeg likevel det er grunn til å se litt nærmere på behandlingen hos Tollvesenet. Den viser nemlig en skremmende mangel på helhetstenkning i forbindelse med utøvelse av myndighet.

Slik tollbehandlingen er beskrevet i dommen, kan det se ut som Staten rettslig sett hadde sitt på det tørre, dersom man ser bort fra foreldelses-spørsmålet. Staten hadde adgang til å foreta etterberegning. Spørsmålet er imidlertid om det var nødvendig, fornuftig og i tråd med formålet bak reglene å etterberegne de 64 millionene. Her mener jeg svaret er et klart nei. Forvaltningen har selvsagt ikke en plikt til å henge seg opp i formaliteter på denne måten. Greit nok var det gjort en feil, men hovedpoenget med regelen er jo å slippe roser fra Afrika tollfritt inn i Norge. Slik sett hadde det ikke skjedd noe galt.

Så hvorfor påføre Mester Grønn disse byrdene? I tollvesenets strategiplan står det at «Toll- og avgiftsetaten er kontrolletat, men målet er at næringsliv og privatpersoner som følger regelverket, også skal oppfatte oss som sørvisetat og samarbeidspartner». Denne rollebeskrivelsen må etter mitt syn også få betydning for hvilke valg Tollvesenet gjør ved kontroll av bedrifter.

Den enkelte bestemmelse bør sees i en større sammenheng. Forvaltningen må spørre seg hvilke formål regelen har, og ta dette med i betraktning når de skal velge å forfølge en feil eller ikke. En tollprosedyre har f.eks. ikke noen egenverdi. Nei, en tollprosedyre er til for å oppnå et formål, i dette tilfellet å passe på at bare de afrikanske rosene skal få gunstig behandling. Dersom formålet oppnås på annen måte, er ikke tollvesenet forpliktet til å stå på sitt og være strengest mulig. Det er lov å la nåde gå for rett, eller for å være mer juridisk – ta formålsbetraktninger og reelle hensyn med i vurderingen.

Anke eller ikke anke?

Det forbauser meg at saken mot Mester Grønn ikke ble stoppet før den kom til retten. Saken har vært hos flere kontorer i tollregionen, hos Toll- og avgiftsdirektoratet, hos Finansdepartementet og hos Regjeringsadvokaten. Alle disse instansene har opprettholdt at det var helt på sin plass at Mester Grønn skulle betale 64 millioner for afrikanske roser de ville fått inn tollfritt dersom den tyske mellommannen hadde fulgt en annen prosedyre på ved mellomlagringen, og skrevet T1 i stedet for T2.

De samme instansene har også ment at dette var en sak det var verdt å bruke store ressurser på internt. Ressurser som med fordel kunne vært brukt på å avdekke smugling, økonomisk kriminalitet eller til annet samfunnsnyttig arbeid.

Det er kanskje ikke så dumt med en omorganisering for å få inn litt nye perspektiver?

I denne saken håper jeg nå at fornuften har seiret og at vi slipper å se rosesaken behandlet i lagmannsretten…

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks og ørret

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 har Regjeringen også kommentert den mye omtalte grunnrenteskatten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA: Lengre tidsfrist for justeringsavtaler?

I en ny dom har lagmannsretten godtatt en justeringsavtale som ble inngått 18 måneder etter overdragelse av et byggetiltak. Dette er mye ...

Les artikkelen