<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SAF-T et år senere - er du klar for fortsettelsen?

‹ Tilbake til artikler

I 2020 ble SAF-T obligatorisk for alle bokføringspliktige selskaper, i 2021 ble ny online mva-registreringsløsning lansert og fra 2022 har Skatteetaten varslet at ny digital mva-melding innføres. Dette er bare starten på Skatteetatens digitale reise med satsing på modernisering av merverdiavgiftsområdet, MEMO-prosjektet. 

SAF-T Regnskap og MEMO-prosjektet har satt i gang en digital transformasjon av regnskap og mva i Norge. Den nye digitale mva-melding er neste skritt, og når snøballen først har begynt å rulle forventer vi at moderniseringen og automatiseringen av datarapportering vil skyte fart.

Med litt over ett år siden SAF-T ble innført - og litt under ett år til ny mva-melding -  ønsker vi med denne bloggen å gi en rask oversikt over utviklingen , og samtidig invitere deg til vårt webinar hvor vi vil ha fokus på nettopp SAF-T og ny mva-melding. Her vil vi dele våre erfaringer og råd for å mestre digitaliseringen av merverdiavgiftsområde - les mer og meld deg på her!

SAF-T ble innført i 2020 - hva og hvem omfattes egentlig av kravene? 

Standard Audit File – Tax eller SAF-T ble innført fra 1. januar 2020. SAF-T kravet innebærer at alle bokføringspliktige selskaper i Norge skal kunne rapportere sin bokføringspliktige informasjon på et standard XML-format ved forespørsel fra Skatteetaten. 

Dette innebærer imidlertid ikke at SAF-T filen skal inkludere all bokføringspliktig dokumentasjon. På overordnet nivå skal følgende informasjon inngå i SAF-T rapportering:

  • Informasjon om selskapet (masterdata)
  • Kontospesifikasjon (saldobalanse) 
  • Kundespesifikasjon (kundereskontro) 
  • Leverandørspesifikasjon (leverandørreskontro)
  • Selskapets kontoplan med mapping til standardisert kontoplan eller næringsoppgave / KOSTRA
  • Selskapets mva-koder med mapping til standardiserte mva-koder
  • Selskapets “kontodimensjoner” (eks, kostnadssenter, prosjektnr, avdeling)
  • Selskapets eier(e)
  • Hele hovedboken

For å kunne analysere SAF-T data kreves det at en SAF-T fil inneholder standardisering av kontoplan og MVA-koder som benyttes i hovedboken. I praksis betyr det den benyttede kontoplanen i et selskap må “mappes” mot standard kontoplan eller tilsvarende. 

Vår erfaring så langt er at blant annet kravet til detaljnivå for kunde- og leverandørspesifikasjon eller lagring av informasjon i ulike fagsystemer særlig kan skape utfordringer med SAF-T rapportering. Mange kjenner seg nok igjen i at fagsystemer for salg i flere bransjer alminnelig er bygget for andre formål enn standardisert regnskapsrapportering. 

Selv om SAF-T i prinsippet “kun” innebærer en ny måte å rapportere regnskapsdata som de bokføringspliktige allerede skal ha registrert i sine systemer, er erfaringen at compliant rapportering på SAF-T formatet er noe langt mer enn bare en systemoppdatering. 

Moderniseringen fortsetter - Ny mva-melding fra 2022 

Vi har tidligere forskuttert at omfanget av rapporteringspliktig dokumentasjon nok vil utvides i årene som kommer, slik at eksempelvis anleggsregister og fakturainformasjon vil inkluderes i SAF-T formatet på sikt. 

I første omgang har Skatteetaten varslet at ny mva-melding forventes innført fra 1. januar 2022, og at rapporteringen vil baseres på SAF-T koder. Den nye meldingen vil medføre en mer detaljert rapportering, og vi forventer at dette innebærer at en større mengde data og transaksjonsinformasjon vil overføres til Skatteetaten. 

I tillegg utarbeides det forslag for å innføre en ny salgs- og kjøpsmelding, som kan innebærer ytterligere detaljert rapportering til Skatteetaten i tillegg til mva-meldingen og SAF-T. Vi er kjent med at flere land i Europa allerede har rapporteringer slik som SAF-T, salgs- og kjøpsmeldinger og lignende. Portugal var blant annet først ute med å innføre SAF-T i 2008, og deretter ble standarden implementert i en rekke andre land som Østerrike, Luxembourg, Frankrike, Polen og Litauen. Polen er imidlertid det første landet i Europa som har tatt steget videre og har avskaffet den tradisjonelle mva-meldingen til fordel for en månedlig SAF-T XML-fil. Hvis Norge følger eksemplene fra andre land i Europa, så er ikke SAF-T og ny digital mva-melding kjernen av Skatteetatens digitaliseringsreise, det er bare begynnelsen.

Overføringen av mer spesifisert data vil gi Skatteetaten anledning til å gjøre flere og dypere analyser av mva-behandlingen til det enkelte selskapet. At mva-rapporteringen vil skje basert på SAF-T formatet åpner også for at Skatteetaten kan kjøre en rekke automatiserte kontroller per mva-melding - og nettopp sammenligne innholdet i mva-meldingen, selv om denne skulle bli på aggregert nivå, og SAF-T filen, som er på detaljert transaksjonsnivå. 

Den raske utviklingen i digital rapportering til Skatteetaten fordrer at selskapene har god kontroll over dataene som registreres i regnskapssystemet og som vil utgjøre grunnlaget for merverdiavgiftsrapporteringen. Viktigheten av å kjenne innholdet i SAF-T filen din blir viktigere enn noensinne. 

Vi anbefaler selskaper å så tidlig som mulig forberede seg på den nye rapportering og bruke 2021 til å forberede deg på endringene som kommer. Dette kan innebære mapping til SAF-T mva-koder eller kontoplan, bruk av egne mva-koder, periodisering, kontroll av hvilken data som registreres i selskapets system og hvordan. 

I PwC har vi et bredt faglig team som bistår selskaper på alle områder innen for SAF-T rapportering og merverdiavgift. Teamet består av fagkompetanse innen IT/programmering, økonomi, bokføring, merverdiavgift og dersom du trenger hjelp kan vår “SAF-T task force” hjelpe deg. 

Uansett om SAF-T, ny mva-melding, XML-format og mapping er ting som interesserer eller skremmer deg, så vil vi igjen oppfordre deg til å bli med på vårt webinar hvor vi vil ha fokus på disse spørsmålene og hvordan håndtere den nye digitale mva-hverdagen. Her vil vi dele våre erfaringer og fallgruver for SAF-T, hvordan du kan bruke 2021 til å få kontroll på dataflyt og våre eksperters råd for å mestre digitaliseringen av merverdiavgiftsområde - les mer og meld deg på her

Cathrine Lund

Cathrine Lund

Mitt navn er Cathrine Lund, og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med avgiftsmessige problemstillinger for nasjonal og internasjonal selskap siden 2009, både i offentlig forvaltning og i privat sektor. Gjennom årene har jeg opparbeidet med betydelig erfaring knyttet til merverdiavgiftsmessige spørsmål, spesielt knyttet til finansiell sektor, offentlig sektor, fast eiendom og M&A.

Jeg ønsker via mine blogginnlegg å dele erfaringer og tanker knyttet til avgiftsrettslige problemstillinger, samt komme med gode og nyttige tips!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen