<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SAF-T et år senere - er du klar for fortsettelsen?

‹ Tilbake til artikler

I 2020 ble SAF-T obligatorisk for alle bokføringspliktige selskaper, i 2021 ble ny online mva-registreringsløsning lansert og fra 2022 har Skatteetaten varslet at ny digital mva-melding innføres. Dette er bare starten på Skatteetatens digitale reise med satsing på modernisering av merverdiavgiftsområdet, MEMO-prosjektet. 

SAF-T Regnskap og MEMO-prosjektet har satt i gang en digital transformasjon av regnskap og mva i Norge. Den nye digitale mva-melding er neste skritt, og når snøballen først har begynt å rulle forventer vi at moderniseringen og automatiseringen av datarapportering vil skyte fart.

Med litt over ett år siden SAF-T ble innført - og litt under ett år til ny mva-melding -  ønsker vi med denne bloggen å gi en rask oversikt over utviklingen , og samtidig invitere deg til vårt webinar hvor vi vil ha fokus på nettopp SAF-T og ny mva-melding. Her vil vi dele våre erfaringer og råd for å mestre digitaliseringen av merverdiavgiftsområde - les mer og meld deg på her!

SAF-T ble innført i 2020 - hva og hvem omfattes egentlig av kravene? 

Standard Audit File – Tax eller SAF-T ble innført fra 1. januar 2020. SAF-T kravet innebærer at alle bokføringspliktige selskaper i Norge skal kunne rapportere sin bokføringspliktige informasjon på et standard XML-format ved forespørsel fra Skatteetaten. 

Dette innebærer imidlertid ikke at SAF-T filen skal inkludere all bokføringspliktig dokumentasjon. På overordnet nivå skal følgende informasjon inngå i SAF-T rapportering:

  • Informasjon om selskapet (masterdata)
  • Kontospesifikasjon (saldobalanse) 
  • Kundespesifikasjon (kundereskontro) 
  • Leverandørspesifikasjon (leverandørreskontro)
  • Selskapets kontoplan med mapping til standardisert kontoplan eller næringsoppgave / KOSTRA
  • Selskapets mva-koder med mapping til standardiserte mva-koder
  • Selskapets “kontodimensjoner” (eks, kostnadssenter, prosjektnr, avdeling)
  • Selskapets eier(e)
  • Hele hovedboken

For å kunne analysere SAF-T data kreves det at en SAF-T fil inneholder standardisering av kontoplan og MVA-koder som benyttes i hovedboken. I praksis betyr det den benyttede kontoplanen i et selskap må “mappes” mot standard kontoplan eller tilsvarende. 

Vår erfaring så langt er at blant annet kravet til detaljnivå for kunde- og leverandørspesifikasjon eller lagring av informasjon i ulike fagsystemer særlig kan skape utfordringer med SAF-T rapportering. Mange kjenner seg nok igjen i at fagsystemer for salg i flere bransjer alminnelig er bygget for andre formål enn standardisert regnskapsrapportering. 

Selv om SAF-T i prinsippet “kun” innebærer en ny måte å rapportere regnskapsdata som de bokføringspliktige allerede skal ha registrert i sine systemer, er erfaringen at compliant rapportering på SAF-T formatet er noe langt mer enn bare en systemoppdatering. 

Moderniseringen fortsetter - Ny mva-melding fra 2022 

Vi har tidligere forskuttert at omfanget av rapporteringspliktig dokumentasjon nok vil utvides i årene som kommer, slik at eksempelvis anleggsregister og fakturainformasjon vil inkluderes i SAF-T formatet på sikt. 

I første omgang har Skatteetaten varslet at ny mva-melding forventes innført fra 1. januar 2022, og at rapporteringen vil baseres på SAF-T koder. Den nye meldingen vil medføre en mer detaljert rapportering, og vi forventer at dette innebærer at en større mengde data og transaksjonsinformasjon vil overføres til Skatteetaten. 

I tillegg utarbeides det forslag for å innføre en ny salgs- og kjøpsmelding, som kan innebærer ytterligere detaljert rapportering til Skatteetaten i tillegg til mva-meldingen og SAF-T. Vi er kjent med at flere land i Europa allerede har rapporteringer slik som SAF-T, salgs- og kjøpsmeldinger og lignende. Portugal var blant annet først ute med å innføre SAF-T i 2008, og deretter ble standarden implementert i en rekke andre land som Østerrike, Luxembourg, Frankrike, Polen og Litauen. Polen er imidlertid det første landet i Europa som har tatt steget videre og har avskaffet den tradisjonelle mva-meldingen til fordel for en månedlig SAF-T XML-fil. Hvis Norge følger eksemplene fra andre land i Europa, så er ikke SAF-T og ny digital mva-melding kjernen av Skatteetatens digitaliseringsreise, det er bare begynnelsen.

Overføringen av mer spesifisert data vil gi Skatteetaten anledning til å gjøre flere og dypere analyser av mva-behandlingen til det enkelte selskapet. At mva-rapporteringen vil skje basert på SAF-T formatet åpner også for at Skatteetaten kan kjøre en rekke automatiserte kontroller per mva-melding - og nettopp sammenligne innholdet i mva-meldingen, selv om denne skulle bli på aggregert nivå, og SAF-T filen, som er på detaljert transaksjonsnivå. 

Den raske utviklingen i digital rapportering til Skatteetaten fordrer at selskapene har god kontroll over dataene som registreres i regnskapssystemet og som vil utgjøre grunnlaget for merverdiavgiftsrapporteringen. Viktigheten av å kjenne innholdet i SAF-T filen din blir viktigere enn noensinne. 

Vi anbefaler selskaper å så tidlig som mulig forberede seg på den nye rapportering og bruke 2021 til å forberede deg på endringene som kommer. Dette kan innebære mapping til SAF-T mva-koder eller kontoplan, bruk av egne mva-koder, periodisering, kontroll av hvilken data som registreres i selskapets system og hvordan. 

I PwC har vi et bredt faglig team som bistår selskaper på alle områder innen for SAF-T rapportering og merverdiavgift. Teamet består av fagkompetanse innen IT/programmering, økonomi, bokføring, merverdiavgift og dersom du trenger hjelp kan vår “SAF-T task force” hjelpe deg. 

Uansett om SAF-T, ny mva-melding, XML-format og mapping er ting som interesserer eller skremmer deg, så vil vi igjen oppfordre deg til å bli med på vårt webinar hvor vi vil ha fokus på disse spørsmålene og hvordan håndtere den nye digitale mva-hverdagen. Her vil vi dele våre erfaringer og fallgruver for SAF-T, hvordan du kan bruke 2021 til å få kontroll på dataflyt og våre eksperters råd for å mestre digitaliseringen av merverdiavgiftsområde - les mer og meld deg på her

Silje Guttormsen

Silje Guttormsen

Mitt navn er Silje Guttormsen og siden 2016 har jeg jobbet med merverdiavgift i Advokatfirmaet PwC. Til daglig arbeider jeg med merverdiavgiftsrettslige forhold generelt, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper med salg av varer og tjenester i Norge og utlandet. Gjennom bloggen håper jeg å kunne bidra med gode og nyttige tips og råd, og å spre kunnskap om merverdiavgift. Ta gjerne kontakt om det er temaer du ønsker vi skal blogge om eller om du har spørsmål eller ønsker å slå av en prat.

My name is Silje Guttormsen and I work as an associate lawyer at PwC Tax and Legal Services. Through my work at PwC, I assist both Norwegian and international companies with VAT advice on Norwegian and international queries, supply of goods and services in Norway and abroad, merger and acquisition and efficiency improvement from a VAT compliance perspective. I hope to contribute with helpful tips and advice concerning VAT. Reach out if there are any topics you would like us to write about, or if you have any questions or just want to have a chat.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen