<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SAF-T - hva omfattes?

VAT-redigert-2 ‹ Tilbake til artikler

1. januar 2020 innføres SAF-T i Norge. Norges skatteblogg vil holde deg oppdatert gjennom en serie blogger om SAF-T. Det er også mer informasjon på vår hjemmeside. I denne bloggen tar vi for oss hva som omfattes av kravet til å rapportere på SAF-T format. Fra 1. januar 2020 skal alle bokføringspliktige kunne rapportere regnskapsdokumentasjon til skattemyndighetene i et SAF-T format. Hvem som omfattes av kravet til SAF-T rapportering kan du lese mer om i en tidligere blogg her

Hvilken regnskapsdokumentasjon skal inkluderes i SAF-T filen? 

Plikten til å levere SAF-T filen gjelder for alle bokføringspliktige. Dette innebærer imidlertid ikke at SAF-T filen skal inkludere all bokføringspliktig dokumentasjon. På overordnet nivå skal følgende informasjon inngå i SAF-T rapportering:

 • Informasjon om selskapet (masterdata)
 • Kontospesifikasjon (hovedbok) 
 • Kundespesifikasjon (kundereskontro) 
 • Leverandørspesifikasjon (leverandørreskontro)
 • Selskapets kontoplan med mapping til standardisert kontoplan
 • Selskapets mva-koder med mapping til standardiserte mva-koder

Vi forventer at omfanget av rapporteringspliktig dokumentasjon vil utvides i årene som kommer, slik at eksempelvis anleggsregister og fakturainformasjon vil inkluderes på sikt. 

For å kunne analysere SAF-T data kreves det at en SAF-T fil inneholder standardisering av kontoplan og MVA-koder som benyttes i hovedboken. I praksis betyr det den benyttede kontoplanen i et selskap må “mappes” mot standard kontoplan eller tilsvarende. 

Kravet til detaljnivå for hovedbok, og kunde- og leverandørspesifikasjonene 

Graden av detaljnivå som skal rapporteres er ikke konkret fastsatt av Skattedirektoratet. Spørsmålet er særlig aktuelt for bokføringspliktige som har regnskapsdokumentasjonen sin i flere regnskaps- eller forsystemer, der eksempelvis antall salg overføres i klumpsummer fra kundereskontro i et system til hovedboken i et annet system. 

I den sammenheng henviser Skattedirektoratet direkte til bokføringsforskriften som regulerer kravet til detaljnivå for de tre spesifikasjonene som skal inkluderes i SAF-T rapporten. SAF-T rapporten skal således være detaljert i samsvar med forskriftens krav: 

 • Kontospesifikasjon. Alle kontoer pr. periode, der det for hver konto skal angis kontokode og kontonavn, alle poster i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning, andre relevante behandlingskoder og inn- og utgående saldo. Inngående og utgående merverdiavgift skal kunne spesifiseres pr. transaksjon.
 • Kundespesifikasjon. Alle transaksjoner med kunder pr. periode, der kundens kode og navn, alle poster i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning og inn- og utgående saldo skal fremgå.
 • Leverandørspesifikasjon. Alle transaksjoner med leverandører pr. periode, der leverandørens kode, navn og organisasjonsnummer, alle poster i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning og inn- og utgående saldo skal fremgå. 

For kunde- og leverandørspesifikasjonen innebærer dette at det ikke vil være tilstrekkelig å rapportere kunde-/ leverandørspesifikasjonen aggregert i “klumpsummer” fra et forsystem. 

Vår erfaring så langt er at kravet til detaljnivå for kunde- og leverandørspesifikasjone skaper utfordringer. For selskaper med bokføringspliktig dokumentasjonen i flere systemer, kan dette blant annet by på utfordringer knyttet til: 

 • Mapping av rapporteringspliktig data i de ulike regnskaps- eller forsystemer 
 • Å identifisere en link mellom data som føres inn i hovedbok og detaljnivået som finnes i kunde-/leverandørsystemet 
 • Store mengder data fordelt over flere systemer 
 • Regnskapssystemet som brukes for kunde- eller leverandørreskontro støtter ikke SAF-T uttrekk 

Ved slike utfordringer er det viktig å mappe den rapporteringspliktige dokumentasjonen og følge opp at SAF-T rapporten(e) kan trekkes ut i xml.formatet. 

Lovfestet bransjeunntak for finans- og forsikringsvirksomheter 

For finans- og forsikringsvirksomheter er det i bokføringsforskriften enkelte bransjetilpasninger for kravet til detaljnivå til kunde- og leverandørspesifikasjoner. Disse vil  gjelde for SAF-T rapporten. Skatteetaten har ved anmodning uttalt at det for slike virksomheter vil være tilstrekkelig med klumpsummer i overføring av transaksjonsdata fra bankspesifikke systemer (fagsystemer) for kunde- og leverandørspesifikasjonene. 

Skatteetaten har uttalt at det er tilstrekkelig at disse forsystemene kan produsere dokumentasjonen om kunde- og leverandørspesifikasjonene på forespørsel, dvs ikke nødvendigvis i SAF-T formatet. Forenklingen i bokføringsforskriften for finans- og forsikringsvirksomheter knytter seg i hovedsak til at dette er bransjer med en stort antall enkelttransaksjoner med forbrukere. 

Vår erfaring er at det er flere bransjer, eksempelvis telekom og reiseliv som også har store mengder enkeltsalg til forbrukere som ikke har en tilsvarende forenkling i lovverket. Fagsystemer for salg i flere bransjer er alminnelig bygget for andre formål enn standardisert regnskapsrapportering. Dette kan innebære en uforutsett arbeidsbyrde for slike aktører ved innføringen av SAF-T fra 2020. 

Silje Guttormsen

Silje Guttormsen

Mitt navn er Silje Guttormsen og siden 2016 har jeg jobbet med merverdiavgift i Advokatfirmaet PwC. Til daglig arbeider jeg med merverdiavgiftsrettslige forhold generelt, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper med salg av varer og tjenester i Norge og utlandet. Gjennom bloggen håper jeg å kunne bidra med gode og nyttige tips og råd, og å spre kunnskap om merverdiavgift. Ta gjerne kontakt om det er temaer du ønsker vi skal blogge om eller om du har spørsmål eller ønsker å slå av en prat.

My name is Silje Guttormsen and I work as an associate lawyer at PwC Tax and Legal Services. Through my work at PwC, I assist both Norwegian and international companies with VAT advice on Norwegian and international queries, supply of goods and services in Norway and abroad, merger and acquisition and efficiency improvement from a VAT compliance perspective. I hope to contribute with helpful tips and advice concerning VAT. Reach out if there are any topics you would like us to write about, or if you have any questions or just want to have a chat.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem kl 10.45 i dag.  Det er få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet, hvor blant annet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsforslag om innføring av generell merverdiavgift på fjernleverbare tjenester levert til Norge

Norske skattemyndigheter har publisert et høringsforslag om å innføre norsk merverdiavgift på alle typer fjernleverbare tjenester. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdeling av (fylkes-)kommuner - unngå unødvendig merverdiavgiftskostnader

Regjeringen har åpnet for at fylkeskommuner og kommuner som søker om oppdeling skal få sin søknad behandlet. En oppdeling vil ha en rekke ...

Les artikkelen