<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SAF-T - Hvem omfattes?

DSC_0775 ‹ Tilbake til artikler

1. januar 2020 innføres SAF-T i Norge. Norges skatteblogg vil holde deg oppdatert gjennom en serie blogger om SAF-T. Det er også mer informasjon på vår hjemmeside. I denne bloggen tar vi for oss hvem som omfattes av kravet til å rapportere på SAF-T format. 

Som nevnt i tidligere blogg kan skatteetaten fra nyttår kreve at selskap leverer regnskapsdokumentasjonen i et xml. (SAF-T) format ved en kontroll. 

Hvem omfattes av kravet til SAF-T rapportering?

Alle som er bokføringspliktige til Norge, må kunne rapportere til skattemyndighetene i et SAF- T format. 

Hvem er bokføringspliktige?

  • Alle som har regnskapsplikt, jf. regnskapsloven
  • Enhver som driver virksomhet og har plikt til å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-2
  • Enhver som har plikt til å levere skattemelding for merverdiavgift etter skatteforvaltningsloven § 8-3

Alle som har regnskapet tilgjengelig elektronisk, er pliktig til å rapportere i SAF-T formatet.

For filialer av utenlandske foretak, vil det foreligge plikt til å rapportere i SAF-T format hvis foretaket for eksempel er momsregistrert i Norge, jf. listen over. Det vil kun være aktiviteten i Norge som er omfattet av plikten til SAF-T rapporteringen.

Noen unntak:

VOES

Tilbydere av elektroniske tjenester til norske forbrukere er omfattet av en forenklet momsregistrering, VOES. Disse aktørene leverer en egen skattemelding for merverdiavgift, jf. skatteforvaltningsloven § 8-3 første ledd bokstav e. Disse aktørene blir ikke omfattet av kravet til å levere informasjon på SAF-T format til skattemyndighetene i Norge. 

Bokførte inntekter under NOK 5m per år

For virksomheter som har omsetning under 5 millioner kroner per år, er det ikke plikt til å ha regnskapet tilgjengelig elektronisk. Dersom virksomheten ikke har regnskapet tilgjengelig elektronisk, er det heller ikke pliktig til å rapportere på SAF-T format. Basert på min erfaring, fører de fleste regnskapet i et regnskapssystem og har derfor regnskapet elektronisk og må derfor kunne levere dokumentasjonen i SAF-T format.

Dersom selskapet har få transaksjoner (mindre enn 600 bilag), kan man bokføre i tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer. Det innebærer i praksis at selv om en bokføringspliktig har mindre enn 5 mill i omsetning så må de ha et regnskapssystem dersom de har flere enn 600 bilag. Det vil derfor være svært få virksomheter som ikke er omfattet av rapporteringskravet fra 1. januar 2020.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen