<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SAF-T - ikke lenger utsettelse på grunn av korona-epidemien

‹ Tilbake til artikler

Den 1. januar 2020 ble SAF-T innført i Norge. Tidligere i vår uttalte Skattedirektoratet at selskaper som hadde produksjons- og kapasitetsproblemer med å ferdigstille SAF-T funksjonalitet på grunn av pandemien ikke måtte søke om dispensasjon fra kravet. Skattedirektoratet har nå lagt til grunn at selskaper har fått tilstrekkelig tid til å få på plass SAF-T funksjonalitet og forventer at bokføringspliktige selskaper nå kan levere på SAF-T formatet ved forespørsel. I denne bloggen vil vi ta for oss Skattedirektoratets uttalelse, og betydningen av denne. Vi har tidligere blogget om hvem og hva som omfattes av SAF-T kravet, som du kan lese her og her

Midlertidig utsettelse av SAF-T på grunn av korona

Fra 1. januar 2020 skal alle bokføringspliktige virksomheter kunne rapportere en del regnskapsinformasjon på et standard xml-format (SAF-T). 

Som følge av korona-epidemien uttalte Skattedirektoratet i mars at det for selskaper, som ikke ble klare til å levere SAF-T filen ved oppgavefristen for første mva-termin,  ikke var nødvendig å søke om dispensasjon. 

Slik vi forstod Skattedirektoratet gjaldt dette for selskaper der forsinkelsen med å få på plass SAF-T funksjonalitet skyldtes korona-epidemien. Du kan lese mer om Skattedirektoratets uttalelse i mars i vår blogg her

Skattedirektoratet: SAF-T funksjonalitet skal nå være på plass

Skattedirektoratet fastsatte ikke en bestemt dato for når virksomheter likevel må være klare til å levere SAF-T filen. 

Skattedirektoratet krever nå at de selskapene som ble forsinket på grunn av koronautbruddet i mars, har fått nødvendig SAF-T funksjonalitet på plass. Skattedirektoratet uttaler at hensynene bak et generelt “koronaunntak” for dispensasjonssøknader ikke lenger er til stede. 

Slik vi forstår Skattedirektoratet innebærer dette at alle selskaper som ikke har fått innvilget en søknad om dispensasjon skal være klare til å levere en teknisk valid SAF-T fil ved forespørsel fra Skatteetaten. 

Fortsatt adgang til å søke om dispensasjon, enn så lenge

Det er fortsatt anledning til å søke om dispensasjon fra SAF-T kravet. En slik dispensasjon kan innvilges i særlige tilfeller og dispensasjoner vil være tidsbegrenset. 

Etter vår erfaring er det en høy terskel for å få innvilget dispensasjon, og det har så vidt vi vet ikke vært innvilget dispensasjoner for lengre enn ett år fra SAF-T kravet trådte i kraft, altså ut året 2020. Dette bekreftes også av Skattedirektoratet som sier at det ikke er gitt utsettelser utover 31. desember 2020. 

Slik vi leser Skattedirektoratets uttalelse, forventes det nå at bokføringspliktige selskaper i Norge er klare til å levere SAF-T filer, enten ved funksjonalitet i eget system eller ved bruk av tredjepartsløsning. Gitt den strenge dispensasjonspraksisen, forventer vi heller ikke at Skatteetaten vil innvilge dispensasjonssøknader, unntatt i helt særegne tilfeller. 

Vi oppfordrer alle bokføringspliktige virksomheter å sjekke at de har SAF-T funksjonalitet på plass så raskt som mulig, eller se på mulighetene for å benytte seg av en tredjepartsløsning. 

I PwC tilbyr vi både tredjepartsløsninger, teknisk validering og innsikt i SAF-T dataene. Se gjerne mer på vår hjemmeside. Dersom du trenger hjelp kan vår “SAF-T task force” hjelpe deg. Ta gjerne kontakt for en uformell SAF-T prat. 

                                                                      ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Silje Guttormsen og Marit Barth.

Silje Guttormsen

Silje Guttormsen

Mitt navn er Silje Guttormsen og siden 2016 har jeg jobbet med merverdiavgift i Advokatfirmaet PwC. Til daglig arbeider jeg med merverdiavgiftsrettslige forhold generelt, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper med salg av varer og tjenester i Norge og utlandet. Gjennom bloggen håper jeg å kunne bidra med gode og nyttige tips og råd, og å spre kunnskap om merverdiavgift. Ta gjerne kontakt om det er temaer du ønsker vi skal blogge om eller om du har spørsmål eller ønsker å slå av en prat.

My name is Silje Guttormsen and I work as an associate lawyer at PwC Tax and Legal Services. Through my work at PwC, I assist both Norwegian and international companies with VAT advice on Norwegian and international queries, supply of goods and services in Norway and abroad, merger and acquisition and efficiency improvement from a VAT compliance perspective. I hope to contribute with helpful tips and advice concerning VAT. Reach out if there are any topics you would like us to write about, or if you have any questions or just want to have a chat.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen