<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

‹ Tilbake til artikler

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for finans- og forsikringsbransjen. I uttalelsen ble det gitt frist frem til 31. desember 2023 med å implementere kravene knyttet til kunde- eller leverandørspesifikasjonene i en SAF-T fil.

Krav om at spesifikasjoner fra fagsystemer er inkludert i SAF-T filen fra 1. januar 2024

Finans Norge hadde en annen vurdering enn Skattedirektoratet til innholdet  i en SAF-T-fil knyttet til kunde- og leverandørdata for finansbransjen. Dette var bakgrunnen for at Skattedirektoratet kom med sin uttalelse i 2022. Det ble i uttalelsen presisert at kontospesifikasjonen kunde- og leverandørtransaksjoner kan fremgå med akkumulerte saldoer. Videre, at masterdata for kunder og leverandører hvor IB og UB inngår, skal være inkludert i SAF-T filen. Vi har tidligere blogget nærmere om prinsipputtalelsen, som du kan lese mer om her: 

https://blogg.pwc.no/skattebloggen/skattedirektoratet-avklarer-saf-t-for-finansvirksomhet-forsikringsselskaper-og-pensjonsforetak  

Skattedirektoratet viste forståelse for at det kunne være utfordringer og kostnader knyttet til å oppfylle kravet. Det ble derfor gitt frist frem til 31.12.2023 med å implementere endringene. Det ble imidlertid understreket fra Skattedirektoratet at den foreslåtte implementeringstiden kun gjaldt de omtalte opplysningene i kunde- eller leverandørspesifikasjonene som håndteres i fagsystemene. Skattedirektoratet forutsetter derfor at foretakene allerede kan produsere SAF-T-filer som inneholder øvrige pålagte opplysninger på forespørsel.

Da det kun er ca. 3 mnd igjen til fristen utløp vil vi anbefale de av dere innenfor finans- og forsikringsbransjen som ikke har implementert kravene om å prioritere dette arbeidet nå.

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Cathrine Lund

Cathrine Lund

Mitt navn er Cathrine Lund, og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med avgiftsmessige problemstillinger for nasjonal og internasjonal selskap siden 2009, både i offentlig forvaltning og i privat sektor. Gjennom årene har jeg opparbeidet med betydelig erfaring knyttet til merverdiavgiftsmessige spørsmål, spesielt knyttet til finansiell sektor, offentlig sektor, fast eiendom og M&A.

Jeg ønsker via mine blogginnlegg å dele erfaringer og tanker knyttet til avgiftsrettslige problemstillinger, samt komme med gode og nyttige tips!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen