<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Salg av varer via nettbutikk - momsforpliktelser i utlandet

per-kirknes-2 ‹ Tilbake til artikler

Nettsalg til forbrukere i andre land har til nå ofte vært avgiftsfritt på grunn av minstegrenser ved import i mange land. Flere land tar nå grep for å unngå uthuling av avgiftssystemet, og avvikler disse fritakene samtidig som nettbutikkene får lokal registreringsplikt. Dette får betydning for norske foretak som selger varer via nett til utenlandske forbrukere, og kan kanskje også gi en pekepinn for hva som blir løsningen i Norge fremover.

Avvikling av 350-kronersgrensen i Norge

Stortinget vedtok før jul å fjerne den såkalte 350-kronersgrensen, med virkning fra 2020. Bakgrunnen for endringen er et ønske om like konkurranseforhold for norske og utenlandske selgere, samt å sørge for at Staten opprettholder avgiftsinntektene.

Det foreløpig uklart hvordan de nye reglene skal praktiseres. Toll- og avgiftsfritaket for lavverdisendinger ble i sin tid innført for å unngå arbeid for tollmyndighetene med forsendelser av begrenset verdi. Det faktiske arbeidet med pakkeposten er senere flyttet til speditører og transportører, men det er fortsatt uforholdsmessig mye arbeid/kostnad knyttet til å fortolle en lavverdisending.

Norge er ikke alene om å avvikle fritakene for lavverdisendinger, og norske myndigheter kan høste erfaringer fra andre land som allerede har innført nye regler, eller vedtatt å gjøre det. Nye regler i andre land har i tillegg direkte betydning for norske nettbutikker med salg til utenlandske kunder.

Sveits, Australia og New Zealand

Disse landene har vedtatt/foreslått regler som gjør at utenlandske nettbutikker som omsetter til privatpersoner blir registreringspliktige for VAT / GST (Goods and Services Tax). Det er årlige grenser for omsetning, som gjør at de minste selskapene slipper registreringsplikt:

Mer detaljert informasjon om disse landene finner du her.

  Omsetningsgrense NOK Gjeldende fra
Sveits CHF 100.000 ca. 900.000 1. januar 2019
Australia AUD 75.000 ca. 500.000 1. juli 2018
New Zealand NZD 60.000 ca. 400.000 1. oktober 2019

USA

I fjor ble det avsagt en dom i amerikansk Høyesterett som endret reglene for registreringsplikt for Sales Tax i de forskjellige delstatene (nexus), den såkalte Wayfair-dommen. Høyesterett avvek i denne dommen tidligere rettspraksis, og avgjorde at delstatene har lov til å ha regler om registreringsplikt som bare baserer seg på at kundene befinner seg i den aktuelle staten.

Etter denne dommen har mange amerikanske stater innført registreringsplikt for selskap fra andre stater og  andre land, og flere stater vil innføre tilsvarende regler i løpet av 2019. Registreringsplikten inntrer dersom nettbutikken overstiger en viss omsetning eller/og et visst antall enkeltsalg. Grensene varierer fra stat til stat. California vil f.eks. ha en grense på USD 100.000 eller 200 transaksjoner, mens Oklahoma har en grense på USD 10.000.

Det er også viktig å være klar over at de nye Wayfair-reglene kommer i tillegg til andre regler om nexus, slik som registreringsplikt fordi kundene har kommet til nettbutikken ved å klikke på banner på nettsider som opererer fra den aktuelle staten, eller avgiftsplikt for salg via elektroniske markedsplasser.

I USA er det for tiden en grense for lavverdisendinger på USD 800. Dette gir likevel ikke et unntak fra Wayfair-reglene som er beskrevet over. Dersom nettsalg til amerikanske forbrukere er en viktig salgskanal, er det derfor viktig å avklare om selgeren fanges opp av de nye reglene, og må registrere seg og inkludere lokal sales tax på fakturaen til kunden i en eller flere stater.

EU

EU har bestemt seg for å avskaffe fritaket for lavverdisendinger fra 2021. Dette skjer som en del av en større pakke, som du kan lese mer om her.

For forsendelse med en verdi inntil EUR 150 vil det bli en forenklet registreringsordning, der nettbutikken registrerer seg i ett EU-land, og rapporterer og betaler VAT ett sted (men med forskjellige satser). Det vil bli en forenklet fortollingsordning for disse pakkene. Pakker fra nettbutikker som ikke registrerer seg, vil bli fortollet på grensen av posten eller andre pakkeleverandører.

Les mer om utviklingen i EU når det VAT og digital økonomi her.

UK

Ved en No Deal Brexit (se tidligere blogg om dette) har britiske skattemyndigheter uttalt at fritaket for lavverdisendinger, som i dag er på £15, vil bli avskaffet umiddelbart. Utenlandske nettbutikker vil bli registreringspliktige etter en forenklet ordning, men som så mye annet ved Brexit, er det uklart hvordan dette kommer til å arte seg rent praktisk.

Oppsummering

Selskaper med nettbutikker som selger varer til kunder i flere land, vil i større grad enn tidligere bli forpliktet til å inkludere VAT/GST osv, og registrere seg og rapportere avgift der. Detaljene varierer fra land til land. Det første man bør gjøre før man starter opp i et nytt marked, er derfor å analysere egen forventet omsetning, og sammenligne det med registreringsgrenser, kostnader ved å legge på avgift, kostnader ved rapportering osv.

Det blir også spennende å se hvilken vei norske myndigheter går frem mot neste år. En forenklet registrerings- og rapporteringsordning for utenlandske aktører, slik man allerede har for elektroniske tjenester, virker som en logisk vei å gå. Dette er imidlertid noe som krever endringer både i regelverket og ikke minst i statens IT-systemer. Det er nok litt optimistisk å håpe på at dette er på plass før 2020.

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem kl 10.45 i dag.  Det er få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet, hvor blant annet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsforslag om innføring av generell merverdiavgift på fjernleverbare tjenester levert til Norge

Norske skattemyndigheter har publisert et høringsforslag om å innføre norsk merverdiavgift på alle typer fjernleverbare tjenester. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdeling av (fylkes-)kommuner - unngå unødvendig merverdiavgiftskostnader

Regjeringen har åpnet for at fylkeskommuner og kommuner som søker om oppdeling skal få sin søknad behandlet. En oppdeling vil ha en rekke ...

Les artikkelen