<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Scheel-utvalget – mva unntaket for finanssektoren en saga blott?

‹ Tilbake til artikler

eivind-falck-ytter-tax-awards

Nå er det gått noen dager siden Scheel utvalget la frem sin innstilling hvor det ble foreslått å skattlegge finansiell sektor ved å innføre merverdiavgift på deler av sektoren samt å innføre en marginskatt. Den verste røyken har nå lagt seg og vi spør oss hva virkningene egentlig kommer til å bli av den noe «tåkelagte» innstillingen. 

Utvalget foreslår å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget til å omfatte finansielle tjenester som ytes mot konkrete vederlag i form av gebyrer, provisjon mv., for eksempel skadeforsikring.

I tillegg foreslås det å innføre en avgift på margininntekter (merverdi) fra finansielle tjenester. Forslaget er at merverdien settes lik inntekter minus kostnader, enktelt eksemplifisert:

  • inntekter utlån minus kostnader innlån = margin.

Denne vil i prinsippet ramme hele sektoren og er foreslått innført umiddelbart!

Vedrørende utvidelsen av merverdiavgiftsgrunnlaget står det kun følgende: Merverdiavgiftsgrunnlaget bør utvides til å omfatte finansielle tjenester som ytes mot konkrete vederlag i form av gebyrer, provisjon mv., for eksempel skadeforsikring.

I innstillingen er det ikke gitt noen ytterligere føringer på utvidelsen av avgiftsplikten.

Vi lurer derfor på om dette betyr at de fleste unntakene for finansielle tjenester nå forsvinner? Både megling og formidling av aksjer er ofte provisjonsberegnet. Det samme gjelder forvaltning av fond. Er det utvalgets oppfatning at også slike tjenester nå bør bli avgiftspliktige?

Et annet eksempel som kan omfattes av forslaget er gebyr ved uttak av kontanter fra minibanker.  Det er også en risiko for at utvalget mener at det skal være mva på gebyr ved behandling av lånesøknader.

Svaret på spørsmålene kan ikke leses fra innstillingen og det kan stilles spørsmål om utvalget er klar over at deres utredning gir flere spørsmål enn svar. Den foreslåtte endringen vil ramme husholdningene i siste ledd og ikke finansnæringen selv, noe som for så vidt ikke var intensjonen med den opprinnelige utredningen fra Finanskriseutvalget.

Finansdepartementet har derfor trolig en lang vei å gå før en endring kan innføres, og vi håper de finner lysåpningen i tåkehavet.

Et annet poeng er at land vi liker å sammenligne oss med, som Sverige, ikke har tilsvarende regelverk. Vil det da være slik at det skal lønne seg for nordmenn å utvide "harry-handelen" i Sverige til også å gjelde banktjenester? Her må ringvirkningene av forslaget vurderes og det er viktig at departementet ikke forhaster seg selv om utvalget forslår en rask innføring av marginskatten.

 

Cathrine Lund

Cathrine Lund

Jeg heter Cathrine Lund Haagensen, og jobber som advokat/ senior manager i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med avgiftsmessige problemstillinger for nasjonal og internasjonal selskaper i over 9 år, både i offentlig forvaltning og i privat sektor. Jeg har særlig fokus på klienter innen finansiell sektor, offentlig sektor, samt fagområdene fast eiendom og M&A.

Jeg ønsker igjennom mine blogginnlegg å dele mine erfaringer og tanker knyttet til avgiftsrettslige problemstillinger.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

EU har innført “Quick Fixes for VAT” fra nyttår - er din virksomhet klar?

“EU VAT Quick fixes” anses som en midlertidig løsning til å forenkle dagens EU VAT system ved internasjonal handel mellom EU landene. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T - hva omfattes?

1. januar 2020 innføres SAF-T i Norge. Norges skatteblogg vil holde deg oppdatert gjennom en serie blogger om SAF-T. Det er også mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T - Hvem omfattes?

1. januar 2020 innføres SAF-T i Norge. Norges skatteblogg vil holde deg oppdatert gjennom en serie blogger om SAF-T. Det er også mer ...

Les artikkelen