<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Skatt på vederlag og gaver for enkeltstående arbeidsprestasjoner

Av Therese Karoline Larsen , 2. juni 2016

577A7582_banner.jpg

Med jevne mellomrom dukker det opp spørsmål om hva man egentlig kan betale ut som lønn/godtgjørelse til personer som bare er innom bedrifter for et kort arbeidsoppdrag. Vi snakker da ikke om næringsdrivende som gjør oppdrag som ledd i næring, men om enkeltstående oppdrag utenfor næring. Dette kan være studenter eller andre som er med på varetellinger, personer som inviteres til responsgrupper, eller andre ad hoc småjobber hos ulike bedrifter. 

Skatte- og trekkfri lønn

Dersom selskapet utbetaler en lønn på inntil 1.000 kroner for denne typen arbeid er lønnen verken innberetningspliktig for utbetaler eller skattepliktig for mottaker. Derimot skal det betales arbeidsgiveravgift av beløpet som utbetales. Merk at fritaket for innberetning og skatt kun gjelder en gang årlig per person.  

For tilsvarende utbetaling fra skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner er fritatt beløp 10.000 kroner.

Gaver

I tillegg kan selskapet gi vedkommende en gave på inntil 500 kroner uten at dette innebærer noen skatteplikt for mottaker. Her er det verken innberetningsplikt eller noen plikt til å betale arbeidsgiveravgift nettopp fordi dette er en gave og ikke lønn for arbeid. I gavebegrepet ligger det at det ikke er avtalt eller forutsatt at vedkommende skal få dette, men at dette nettopp kommer som en hyggelig overraskelse. Det er en forutsetning for unntaket fra skatteplikt at gaven ikke er penger men en naturalytelse, det vil si en gjenstand, en tjeneste eller eventuelt et gavekort (som ikke kan veksles inn i penger).

Er man utenfor disse reglene vil det fort bli både skatteplikt og arbeidsgiverplikter - noe som innebærer administrasjon. Om man har mulighet er det således gunstig å holde seg innenfor disse rammene.

6000-kroners-regelen

Reglene som er gjennomgått over gjelder arbeid for en bedrift. Men hva er reglene om man engasjerer noen for å jobbe hjemme hos seg? Barnepass, hagearbeid, maling kan være eksempler på dette. Jeg skal ikke gå i detalj på dette her, men mange kjenner nok til 6000-kroners-regelen for vederlag for arbeid utført hjemme hos en selv uten at man trenger å foreta noen rapportering og uten at beløpet blir skattepliktig hos mottaker. Også her er det et vilkår at den som arbeider er en privatperson og ikke driver næringsvirksomhet innen det området han eller hun bistår på.

Som privat arbeidsgiver er det flere forhold man skal være oppmerksom på. Går man utover 6000-kroners-regelen vil det kunne oppstå både rapporteringsplikter og plikt til å betale arbeidsgiveravgift. Man vil også kunne få et arbeidsgiveransvar med blant ennet plikt til å tegne forsikringer.

Du kan finne mer og praktisk informasjon om dette på eksempelvis www.skatteetaten.no eller www.handlehvitt.no.

Med jevne mellomrom dukker det opp spørsmål om hva man egentlig kan betale ut som lønn/godtgjørelse til personer som bare er innom bedrifter for et kort arbeidsoppdrag. Vi snakker da ikke om næringsdrivende som gjør oppdrag som ledd i næring, men om enkeltstående oppdrag utenfor næring. Dette kan være studenter eller andre som er med på varetellinger, personer som inviteres til responsgrupper, eller andre ad hoc småjobber hos ulike bedrifter.

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Therese Karoline Larsen

Therese Karoline Larsen

Jeg heter Therese Karoline Larsen og jeg jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Mitt spesialområde er alle de skattespørsmål som kan oppstå i arbeidsgiver-/arbeidtakerforhold og for oss som personer. Eksempler på områder jeg jobber mye med er arbeidsgiverplikter som rapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, beskatning av lønn og fordeler, representasjon/kundepleie, incentiv- og bonusordninger, naturalytelser, reiseregninger, firmabilbeskatning, arbeid/virksomhet over landegrensene og mye, mye mer. Jeg har jobbet med dette området siden 2002, og jeg har erfaring fra både Oslo likningskontor og Skattebetalerforeningen.

Jeg blogger fordi jeg synes at det jeg jobber med er spennende og jeg elsker jobben min! Jeg vil gjerne dele min entusiasme for mitt fagområde med andre og spre kunnskap videre. Skatteregler trenger også et kritisk øye, noe jeg gjerne gir.


therese.karoline.larsen@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter