<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatt på vederlag og gaver for enkeltstående arbeidsprestasjoner

blog-bilde-avlang-trine-1 ‹ Tilbake til artikler

 

Med jevne mellomrom dukker det opp spørsmål om hva man egentlig kan betale ut som lønn/godtgjørelse til personer som bare er innom bedrifter for et kort arbeidsoppdrag. Vi snakker da ikke om næringsdrivende som gjør oppdrag som ledd i næring, men om enkeltstående oppdrag utenfor næring. Dette kan være studenter eller andre som er med på varetellinger, personer som inviteres til responsgrupper, eller andre ad hoc småjobber hos ulike bedrifter. 

Skatte- og trekkfri lønn

Dersom selskapet utbetaler en lønn på inntil 1.000 kroner for denne typen arbeid er lønnen verken innberetningspliktig for utbetaler eller skattepliktig for mottaker. Derimot skal det betales arbeidsgiveravgift av beløpet som utbetales. Merk at fritaket for innberetning og skatt kun gjelder en gang årlig per person.  

For tilsvarende utbetaling fra skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner er fritatt beløp 10.000 kroner.

Gaver

I tillegg kan selskapet gi vedkommende en gave på inntil 500 kroner uten at dette innebærer noen skatteplikt for mottaker. Her er det verken innberetningsplikt eller noen plikt til å betale arbeidsgiveravgift nettopp fordi dette er en gave og ikke lønn for arbeid. I gavebegrepet ligger det at det ikke er avtalt eller forutsatt at vedkommende skal få dette, men at dette nettopp kommer som en hyggelig overraskelse. Det er en forutsetning for unntaket fra skatteplikt at gaven ikke er penger men en naturalytelse, det vil si en gjenstand, en tjeneste eller eventuelt et gavekort (som ikke kan veksles inn i penger).

Er man utenfor disse reglene vil det fort bli både skatteplikt og arbeidsgiverplikter - noe som innebærer administrasjon. Om man har mulighet er det således gunstig å holde seg innenfor disse rammene.

6000-kroners-regelen

Reglene som er gjennomgått over gjelder arbeid for en bedrift. Men hva er reglene om man engasjerer noen for å jobbe hjemme hos seg? Barnepass, hagearbeid, maling kan være eksempler på dette. Jeg skal ikke gå i detalj på dette her, men mange kjenner nok til 6000-kroners-regelen for vederlag for arbeid utført hjemme hos en selv uten at man trenger å foreta noen rapportering og uten at beløpet blir skattepliktig hos mottaker. Også her er det et vilkår at den som arbeider er en privatperson og ikke driver næringsvirksomhet innen det området han eller hun bistår på.

Som privat arbeidsgiver er det flere forhold man skal være oppmerksom på. Går man utover 6000-kroners-regelen vil det kunne oppstå både rapporteringsplikter og plikt til å betale arbeidsgiveravgift. Man vil også kunne få et arbeidsgiveransvar med blant ennet plikt til å tegne forsikringer.

Du kan finne mer og praktisk informasjon om dette på eksempelvis www.skatteetaten.no eller www.handlehvitt.no.

Med jevne mellomrom dukker det opp spørsmål om hva man egentlig kan betale ut som lønn/godtgjørelse til personer som bare er innom bedrifter for et kort arbeidsoppdrag. Vi snakker da ikke om næringsdrivende som gjør oppdrag som ledd i næring, men om enkeltstående oppdrag utenfor næring. Dette kan være studenter eller andre som er med på varetellinger, personer som inviteres til responsgrupper, eller andre ad hoc småjobber hos ulike bedrifter.

                                                                      ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Therese Karoline Larsen. 

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen