<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatt på styrets bord – har du kontroll?

‹ Tilbake til artikler

blog-bilde-avlang-trine-1

Er du deg ditt ansvar bevisst? Det finnes mange dyktige, samvittighetsfulle og pliktoppfyllende styremedlemmer der ute og du er sikkert en av disse. Men har du noen gang reflektert over hvilket ansvar styret har for skatte- og avgiftsrisiko i selskapet?

Skatt (i vid forstand) er en viktig rammebetingelse for norske virksomheter. Har virksomheten du er med på å lede en skattepolicy? (Utover å betale minst mulig skatt over lengst mulig tid…?)

En skattepolicy kan være en rettesnor for styret, ledelsen og de ansatte som håndterer skattespørsmål i selskapet. Skal ditt selskap alltid befinne seg trygt innenfor alle gråsoner eller utfordre der det er mulig? Og skal utformingen og praktiseringen av konsernets skattepolicy i prinsippsaker rent faktisk delegeres til CFO eller til tax director?

Også innenfor skatteområdet kan vi kategorisere ulike typer risiko som jeg anbefaler at dere har et bevisst forhold til:

  • Transaksjonsrisiko
  • Operasjonell risiko
  • Compliance
  • Regnskapsrisiko
  • Ekstern risiko
  • Omdømmerisiko

Transaksjonsrisiko

Hvordan håndheves beslutninger og bestemmelser for transaksjoner som ikke anses som regelmessige? Er dere opptatt av at alle transaksjoner skal ha et forretningsmessig formål? Hvem må være involvert i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av slike transaksjoner?

Operasjonell risiko

Hva er den iboende risikoen i den daglige driften deres? Hvem håndterer spørsmål fra skatte- og avgiftsmyndighetene? Og har dere nødvendig internprisingsdokumentasjon på plass?

Compliance

Har dere gode rutiner for å forberede, ferdigstille og levere skatte- og avgiftsoppgaver til det offentlige? Og har dere rutiner for hvor «offensive» dere ønsker å være i skatterapporteringen? Hvem må involveres hvis dere endrer praksis som får betydning for beregning av skatt eller avgift?

Regnskapsrisiko

Skatt og avgift må også rapporteres i finansregnskapet. Gir deres rutiner for skatteberegninger og internkontroll tilstrekkelig trygghet for at regnskapet blir riktig?

Ekstern risiko

Faktorer utenfor selskapets kontroll kan få stor betydning for skattebelastningen. Hvem har kontroll på nye skatter og avgifter, satsendringer og ny lovgivning?

Omdømmerisiko

Tar dere skatte- og avgiftsvalg som kan få betydning for selskapets omdømme dersom det havner på førstesiden av avisen? Tåler valgene deres dagens lys? Hvis det er mer enn en teoretisk risiko for at dere kan få mediefokus på hva som betales i selskapsskatt i Norge - kan dere legge frem og dokumentere hva deres konsern direkte og indirekte bidrar med i skatt til Norge og utlandet? 

*****

Skattemyndighetene har stadig økende forventninger til internkontrollen hos skattyterne.  Jeg tror at skatt i altfor liten grad havner på styrets bord. På tide å få på plass en skattepolicy?

Hvis du vil lese mer om styrearbeid kan du gjøre det her.

Dette blogginnlegget er skrevet av Trine Agathe Lorentzen. 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Lettelser i petroleumsbeskatningen gir forbedret likviditet

Regjeringens kontroversielle forslag om midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen utløste en lang og intens debatt i Stortinget og i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvem bør lede familiebedriften på andre siden av koronaen?

Et spørsmål som mange eiere og bedriftsledere stiller seg nå er hvordan virksomheten kan bli best mulig rustet for den nye normalen - etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen