<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny praksis - Skatteetaten godtar likevel MVA-fradrag i tilfeller der et selskap med et pågående byggeprosjekt tas ut av fellesregistrering

‹ Tilbake til artikler

Vi har tidligere skrevet om at utmelding av fellesregistrering kan gi betydelige MVA-tap i utbyggingsprosjekter. Nå har Skatteetaten kommet med en ny uttalelse som endrer denne uheldige praksisen. Det gis likevel MVA-fradrag i tilfeller der et selskap med et pågående byggeprosjekt tas ut av fellesregistrering.

Skattedirektoratets nye uttalelse

Skattedirektoratet har i en ny prinsipputtalelse av 10. mai 2023 slått fast at selskaper som tas ut av fellesregistrering nå kan få MVA-fradrag også for kostnader pådratt mens selskapet var fellesregistrert. 

Med dette endrer Skatteetaten en uheldig praksis som har utviklet seg de siste årene. Fra 2015 og fremover har nemlig Skatteetaten nektet MVA-fradrag for kostnader pådratt i fellesregistrering dersom selskapet underveis i et byggeprosjekt meldte seg ut av fellesregistreringen. Denne praksisen slo derfor veldig uheldig ut for selskaper med pågående byggeprosjekter der kostnadene hadde påløpt mens selskapet var fellesregistrert. Ved en utmelding av fellesregistreringen underveis i byggeprosjektet, kunne kostnadene pådratt i perioden med fellesregistrering gå tapt. 

Begrunnelsen for denne praksisen var ganske formalistisk. Skattemyndighetene la til grunn at fellesregistreringen var et helt annet “avgiftssubjekt” enn det selskapet som ble meldt ut av fellesregistreringen, og fradrag ble derfor nektet. Denne praksisen ble omtalt og kritisert i vårt blogginnlegg av 12. april 2023: 

https://blogg.pwc.no/skattebloggen/utmelding-av-fellesregistrering-kan-gi-mva-tap-i-utbyggingsprosjekter

Momsfellen borte - men pass på MVA ved reorganisering! 

I den nye uttalelsen fra Skattedirektoratet slås det fast at praksisen de siste årene har vært uriktig, og at denne har manglet rettslig grunnlag. Dette betyr at utmelding av fellesregistrering ikke lengre vil føre til MVA-tap i de omtalte tilfellene. Med dette er en momsfelle tatt bort, og det er blitt litt enklere å forholde seg til MVA-regelverket. 

Det er likevel viktig å være oppmerksom på at utmelding av fellesregistrering ofte skjer i sammenheng med reorganiseringer. Dette kan være rene fisjoner eller fusjoner, eller i noen tilfeller litt mer komplekse transaksjoner. En ganske vanlig reorganisering er fisjonsfusjon med hjelpeselskap, typisk ved at en eiendom fisjoneres ut til et hjelpeselskap, og at dette hjelpeselskapet deretter fusjoneres inn i et nytt selskap. 

Ved reorganiseringer vil det fortsatt være viktig å analysere MVA-konsekvenser i forkant. Ofte må det inngås avtaler om overdragelse av justeringsforpliktelser for å unngå MVA-tap. Her gjelder det strenge tidsfrister for både justeringsavtale og MVA-registrering av overtakende selskap, og regelverket er forholdsvis komplisert. Vi anbefaler derfor at MVA-konsekvenser alltid analyseres i forkant av reorganiseringer. 

Hva med selskaper som tidligere er nektet MVA-fradrag etter tidligere praksis? 

Dersom et selskap er blitt nektet MVA-fradrag etter tidligere praksis om utmelding av fellesregistrering, oppstår spørsmålet om hva som kan gjøres med dette nå. 

Skattedirektoratets nye uttalelse om praksis er ikke en endring av regelverket. Det er en uttalelse fra skattemyndighetene om hvordan de nå mener regelverket skal anvendes. Dette betyr kort fortalt at de som tidligere er blitt nektet MVA-fradrag etter den uriktige praksisen, likevel kan ha rett til MVA-fradrag etter dagens forståelse av reglene. 

Vi anbefaler derfor at selskaper i denne situasjonen undersøker om de har et krav på MVA, og at de i så fall fremmer dette kravet overfor Skatteetaten. 

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen