<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatteforliket – noen av de viktigste punktene

‹ Tilbake til artikler

IMG_1899.jpg

Regjeringen og opposisjonspartiene la klokken 16 i ettermiddag (4. mai) frem sitt skatteforlik. Nedenfor har vi samlet de viktigste punktene innen person- og bedriftsskatt, samt merverdiavgift.

  • Utbytteskatten skal beholdes på omtrent samme nivå som i dag
  • Innen 2018 skal det innføres en verdsettingsrabatt på 20 prosent for aksjer og driftsmidler. Tilsvarende reduksjon i verdsettelse av tilordnet gjeld gjøres sjablongmessig. 
  • Innen 2018 skal skattesatsen for alminnelig inntekt for selskaper og personer reduseres til 23 prosent. Ytterligere reduksjoner i selskapsskattesatsen vurderes i lys av utviklingen internasjonalt, og spesielt i våre naboland. For personer erstattes dagens toppskatt med en ny og økt trinnskatt. 
  • Det innføres en finansskatt fra 2017. Dette er en skatt på merverdien i finansiell tjenesteyting, og sees i lys av at sektoren er unntatt fra merverdiavgift. Modellen for finansskatten er enda ikke klar, men det har kommet visse opplysninger som vi har skrevet om her.
  • Skjermingsrenten i aksjeutbyttebeskatningen økes til et nivå som bedre reflekterer risikofri avkastning. Regjeringen bes komme tilbake i statsbudsjettet for 2017 med forslag til hvordan en økt skjermingsrente bør fastsettes.
  • Regjeringen skal påse at BEPS-anbefalingene implementeres så raskt og fullstendig som mulig i det norske regelverket.
  • Nærmere gjennomgang og vurderinger knyttet til Land-for-Land rapportering.
  • Et norsk offentlig eierskapsregister skal legge til rette for åpenhet om eierskap i norske selskaper, og det skal innrettes slik at det er lettere å finne frem til selskapenes ultimate rettighetshavere. 
  • Rentebegrensningsregelen for selskaper bør utvides til å også omfatte eksterne renter for å treffe en større del av rentefradrag som skyldes overskuddsflytting. Det hevdes i forliket at regelen bør utformes på en måte som i minst mulig grad rammer "ordinære låneforhold". 

I pressekonferansen ble det særlig lagt vekt på reduksjon av selskapsskatten, fokus på å tette skattehull både nasjonalt og internasjonalt og på beskatningen av finansiell sektor.

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattemessige konsekvenser av Brexit

Selv om Storbritannia forlot EU den 1. februar 2020, vil det ikke bli noen endring i forholdet mellom Norge og Storbritannia før 31. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatteetaten serverer dyrere kantinemat

I flere avgjørelser i Skatteklagenemnda fra 2019, og i prinsipputtalelse av juni 2020, har Skatteetaten strammet avgiftsgrepet rundt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdaterte globale tiltak på merverdiavgiftsområdet i forbindelse med COVID-19

På grunn av koronavirusutbruddet (COVID-19), innførte mange land akutte tiltak knyttet til indirekte skatt (mva, toll o.l.), for å støtte ...

Les artikkelen