<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SkatteFUNN - husk søknadsfristen 1. september

Innlegg Julie_ESG ‹ Tilbake til artikler

Innlegg Julie_ESG

Søknad om godkjennelse av SkatteFUNN som mottas av Forskningsrådet før 1. september, realitetsbehandles innen utløpet av 2018.

Prosjektkostnader før godkjennelse fra Forskningsrådet

SkatteFUNN-midler utbetales i form av skattefradrag. Dersom virksomheten ikke er i skatteposisjon, mottas forskningsstøtten som kontantoverføring ved skatteoppgjøret.

FoU-kostnader som er pådratt før Forskningsrådets godkjennelse, omfattes av fradragsgrunnlaget så fremt kostnadene er pådratt innenfor samme søknadsår. Dersom prosjektet kvalifiserer til SkatteFUNN, kan FoU-kostnader fra og med 1. januar 2018 tas med i fradragsgrunnlaget.  

Det kan dermed være lønnsomt å ta en gjennomgang av virksomhetens påbegynte prosjekter i 2018 for nærmere vurdering av om kravene til SkatteFUNN er oppfylt.

Rapportering av SkatteFUNN

Etter at virksomheten har fått godkjent FoU-prosjekt som SkatteFUNN, er det krav til årlig rapportering om status mv. og utarbeidelse av en sluttrapport. Virksomheten må også utarbeide vedlegg til skattemeldingen, jf. RF-1053.

De viktigste rådene mht. rapportering er for det første å sørge for løpende registrering og dokumentasjon av FoU-kostnader i et eget prosjektregnskap. Særlig viktig er dette mht. timeregnskap for egne ansatte. For det andre er det viktig å involvere revisor på et tidlig stadium i prosjektet. Revisor skal attestere kostnadene i prosjektregnskapet – i tillegg til å bekrefte vedlegg til skattemeldingen (RF-1053). Ved tidlig involvering vil det være vesentlig enklere for revisor å ha oversikt over FoU-kostnadene mv. som skal attesteres.

Søknadsprosess

Vår hovedoppfatning er at SkatteFUNN-regelverket, søknadsprosessen og rapporteringen til Forskningsrådet er nokså enkelt og intuitivt, slik at det i utgangspunktet ikke bør være behov for konsulentbistand.  

For nærmere beskrivelse av søknadsprosessen viser vi til Forskningsrådets oversikt på skattefunn.no. Søknaden sendes elektronisk via Forskningsrådets hjemmeside.

Evaluering av SkatteFUNN

Samfunnsøkonomisk analyse har i rapport av 2. juli 2018 («Evaluation of SkatteFUNN») foretatt en vurdering SkatteFUNN. Evalueringen er gjort på oppdrag fra Finansdepartementet.

Hovedkonklusjonen er at FoU-støtte gjennom SkatteFUNN er en vellykket ordning som, men noen mindre justeringer, bør videreføres. Analysen viser at SkatteFUNN bidrar til økte FoU-investeringer i næringslivet. Samfunnsøkonomisk analyse konkluderer videre med at økningen i FoU-investeringer har gitt mer nyskaskapning og økt produktivitet.

Søknaden kan sendes inn HER

Stian Brumoen

Stian Brumoen

Jeg heter Stian Brumoen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med skatt siden 2004. Før jeg startet i privat advokatpraksis i 2009, jobbet jeg i skatteetaten. I hovedsak bistår jeg norske og internasjonale bedrifter med ulike skatte- og selskapsrettslige problemstillinger.

Næringslivets rammebetingelser på skatteområdet er i kontinuerlig endring. Jeg håper Norges Skatteblogg kan være en nyttig kilde til faglig oppdatering på skatteområdet.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller kommentarer til innleggene.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fast driftssted, et overblikk

Når grenseoverskridende handel øker, blir fast driftssted et nøkkelbegrep i internasjonal skatterett. I denne artikkelen tar vi en titt på ...

Les artikkelen