<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SkatteFUNN - avklaringer fra Finansdepartementet om kriserammede virksomheter

damil-gettyimages-953402344-1600 ‹ Tilbake til artikler

Vi har tidligere skrevet om skatteFUNN og utfordringen knyttet til definisjonen av såkalte “kriserammede virksomheter”. I et brev til Skattedirektoratet har Finansdepartementet nå avklart en del viktige problemstillinger som i hvert fall medfører bedre forutsigbarhet for berørte virksomheter.

Problemstillingen er som kjent at gruppeunntaksforordningen slår fast at det ikke er tillatt å gi statsstøtte til såkalte kriserammede virksomheter. Definisjonen av en kriserammet virksomhet omfatter blant annet selskap der halvparten av aksjekapital/overkurs er forsvunnet som følge av akkumulerte tap, og det er denne bestemmelsen som har skapt mest hodebry i praksis.

Et av de sentrale spørsmålene har vært på hvilket tidspunkt man skal vurdere om en bedrift er kriserammet. Finansdepartementet har nå - i samråd med ESA - konkludert med at vurderingen skal gjøres på tidspunktet for Forskningsrådets godkjennelse av SkatteFUNN-søknaden. 

Vurderingen skal i utgangspunktet bygge på sist avlagte årsregnskap, men det åpnes også for at vurderingen kan bygge på f.eks. kvartalsregnskap eller annen mellombalanse.I forbindelse med skattemeldingen må selskapet erklære at det ikke var i økonomiske vanskeligheter da Forskningsrådet godkjente søknaden. Kravet vil gjelde fra og med inntektsåret 2019. 

Etter vårt syn er avklaringen fornuftig, og vil medføre betydelig bedre forutsigbarhet for berørte virksomheter. Selskaper som søker om SkatteFUNN må vurdere sin egen økonomiske situasjon i forbindelse med søknaden, og eventuelt vurdere tiltak for å avhjelpe tapt aksjekapital, men man slipper altså å leve med usikkerhet gjennom prosjektperioden. Vi merker oss imidlertid at det ikke kommenteres hvorvidt Forskningsrådet skal vurdere om vilkårene er oppfylt i forbindelse med sin behandling av søknadene, noe som vil være naturlig i våre øyne.

Kjetil Vinnes Raknerud

Kjetil Vinnes Raknerud

Jeg heter Kjetil Raknerud, og jeg jobber som advokat i advokatfirmaet PwC i Bergen. Her jobber jeg først og fremst med skatt, avgift og EØS-rettslige problemstillinger. Jeg har bred erfaring med både nasjonal og internasjonal skatt, og har også arbeidserfaring fra tollmyndighetene med spesialkompetanse innen toll, særavgifter og internasjonal merverdiavgift. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen