<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattereform i Sveits og UK - hvordan vil de nye skattereglene påvirke virksomheten din?

TLS gruppebilde ‹ Tilbake til artikler

Skattereform i Sveits og UK - hvordan vil de nye skattereglene påvirke virksomheten din?

Vi inviterer deg til vår neste episode av webcast serien Anti-Tax Avoidance Directive, Episode 3: Skattereform i Sveits og UK onsdag 13. mars kl 15:00 - 16:00.

EUs Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD I & II "ATAD") er utformet for å håndtere svakheter og hull i skattesystemene innenfor EU som kan utnyttes av grenseoverskridende aktører. Direktivet er ment å fungere som en minimum standard for EU-statene. Dette medfører at enkelte stater må endre lokale skatteregler.

I denne episoden vil vi dekke implementeringen av ATAD i Storbritannia og den nye skatten knyttet til immaterielle eiendeler (“IP”) i lavskatteland. Denne nye skatten er planlagt å tre i kraft fra og med april 2019. De nye reglene vil ramme inntekter knyttet til IP i lavskatteland som har sammenheng med britiske transaksjoner.

Vi vil i denne episoden også dekke skattereformen ("Skatteforslag 17") i Sveits. Det vil bli fokusert på de foreslåtte endringene i det sveitsiske skattesystemet og de potensielle konsekvensene for bedrifter som opererer i Sveits. 

Våre internasjonale skatteeksperter vil gå gjennom praktiske eksempler som demonstrerer virkningen av de nye reglene.

Monica Cohen-Dumani - Partner, International Tax Services, EMEA ITS Leader - PwC Sveits

Andy Boucher - Partner, International Tax Services - PwC UK

Armin Marti - Partner, International Tax Services og Tax Policy - PwC Sveits

Vennligst følg linken for å registrere deg, og vi ser frem til å diskutere dette viktige emnet med deg.

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation.

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar