<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattereformen i USA – nye muligheter, men også farer

seminar-cropped-2 ‹ Tilbake til artikler

Torsdag 8. mars holder PwC frokostseminar om skattereformen i USA, som trådte i kraft fra årsskiftet. Vår amerikanske kollega Nils Cousin presenterer hovedpunktene i reformen, med spesielt fokus på hvordan reformen påvirker norske selskaper med virksomhet i USA.

Største endringen vi har sett siden 1986

Den amerikanske skattereformen, som trådte i kraft 1. januar 2018, er den mest gjennomgripende endringen av skattesystemet i USA siden 1986.

Det nye skattesystemet innebærer en rekke endringer som byr på nye muligheter og utfordringer for norsk næringsliv. Jeg har tidligere omtalt noen hovedpunkter i reformen her.

Nye forretningsmuligheter

Skattereformen i USA skaper nye muligheter for norske selskaper. Redusert føderal skattesats fra 35% til 21% og gunstige skatteordninger kan gjøre det attraktivt for norske selskaper å gå tyngre inn i USA.

Det blir for eksempel adgang til direkte utgiftsføring av investeringer i blant annet maskiner og utstyr som gjøres innen utløpet av 2022, med en utfasing av fradraget for investeringer i perioden 2023-2026.

Men skattesystemet i USA forblir komplisert, så her gjelder det å være oppmerksom på fallgruvene!

Kan bli hardt rammet av skattesmell

Skattereformen i USA innfører også begrensninger i rentefradraget, og nye skatter slik som den nye BEAT-skatten. Norske selskaper som fakturerer datterselskap i USA for renter, interne tjenester, leie av utstyr osv kan få en uventet skattesmell.

Eierskap og finansiering

Endringene skattereglene har også betydning for hvordan norske selskaper eier og finanserer virksomhet i USA. I hvilken utstrekning bør virksomheten finansieres via gjeld eller egenkapital, og bør virksomheten eies direkte fra Norge? Dette beror på et komplisert samspill mellom regler om bl.a. rentefradrag og kildeskatter i USA, og fritaksmetoden i Norge.

Vil du vite mer? - Blir med på seminar 8. mars

Ønsker du å høre mer om hvordan skattereformen i USA vil påvirke deg og din bedrift? Under vårt frokostseminar 8. mars vil Nils Cousin fra PwC USA gå gjennom sentrale deler av skattereformen med spesielt fokus på norske selskaper.

Ta gjerne kontakt med meg hvis du har spørsmål.

Meld deg på her. Velkommen!

                                                     ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Einar Riddervold. 

Steinar Hareide

Steinar Hareide

Jeg heter Steinar Hareide og er partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg har nesten 20 års erfaring med å gi råd til norske og internasjonale konserner vedrørende kompliserte problemstillinger innenfor norsk og internasjonal bedriftsbeskatning. Mine spesialområder er M&A, shipping/offshore, transfer pricing samt generell bedriftsbeskatning.

My name is Steinar Hareide and I am a partner within Tax and Legal Services in PwC. I have almost 20 years of experience advising Norwegian and international groups on complex issues within Norwegian and international taxation. My areas of expertise are within M&A, shipping/offshore, transfer pricing and general corporate taxation.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Koronakrisen og utbytte - ulike problemstillinger ifb. avleggelse av regnskap og utbyttevedtak

I lys av koronakrisen ligger det nå klare politiske forventninger om en mer moderat utbyttepolitikk. Usikkerheten for fremtiden og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag til forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjelovene m.v.

Som tidligere nevnt her på Norges Skatteblogg (se “Styremøter og generalforsamlinger - utvidet adgang til digitale møter”), får vi for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppsummering - økonomiske tiltak som følge av koronaviruset (COVID-19)

I dette blogginnlegget finner du en oppsummering av de viktigste økonomiske tiltakene som er innført eller foreslått for å dempe de ...

Les artikkelen