<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Skattereformen i USA – nye muligheter, men også farer

Av Einar Riddervold , 27. februar 2018

einar-riddervold.jpg

Torsdag 8. mars holder PwC frokostseminar om skattereformen i USA, som trådte i kraft fra årsskiftet. Vår amerikanske kollega Nils Cousin presenterer hovedpunktene i reformen, med spesielt fokus på hvordan reformen påvirker norske selskaper med virksomhet i USA.

Største endringen vi har sett siden 1986

Den amerikanske skattereformen, som trådte i kraft 1. januar 2018, er den mest gjennomgripende endringen av skattesystemet i USA siden 1986.

Det nye skattesystemet innebærer en rekke endringer som byr på nye muligheter og utfordringer for norsk næringsliv. Jeg har tidligere omtalt noen hovedpunkter i reformen her.

Nye forretningsmuligheter

Skattereformen i USA skaper nye muligheter for norske selskaper. Redusert føderal skattesats fra 35% til 21% og gunstige skatteordninger kan gjøre det attraktivt for norske selskaper å gå tyngre inn i USA.

Det blir for eksempel adgang til direkte utgiftsføring av investeringer i blant annet maskiner og utstyr som gjøres innen utløpet av 2022, med en utfasing av fradraget for investeringer i perioden 2023-2026.

Men skattesystemet i USA forblir komplisert, så her gjelder det å være oppmerksom på fallgruvene!

Kan bli hardt rammet av skattesmell

Skattereformen i USA innfører også begrensninger i rentefradraget, og nye skatter slik som den nye BEAT-skatten. Norske selskaper som fakturerer datterselskap i USA for renter, interne tjenester, leie av utstyr osv kan få en uventet skattesmell.

Eierskap og finansiering

Endringene skattereglene har også betydning for hvordan norske selskaper eier og finanserer virksomhet i USA. I hvilken utstrekning bør virksomheten finansieres via gjeld eller egenkapital, og bør virksomheten eies direkte fra Norge? Dette beror på et komplisert samspill mellom regler om bl.a. rentefradrag og kildeskatter i USA, og fritaksmetoden i Norge.

Vil du vite mer? - Blir med på seminar 8. mars

Ønsker du å høre mer om hvordan skattereformen i USA vil påvirke deg og din bedrift? Under vårt frokostseminar 8. mars vil Nils Cousin fra PwC USA gå gjennom sentrale deler av skattereformen med spesielt fokus på norske selskaper.

Ta gjerne kontakt med meg (einar.riddervold@pwc.com) hvis du har spørsmål.

Meld deg på her. Velkommen!

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Einar Riddervold

Einar Riddervold

Jeg heter Einar Riddervold og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har omfattende erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterådgivning, både internt i bedrift og fra advokatfirma. Før jeg begynte i PwC, var jeg leder for skatteavdelingen i Hydro.

Jeg bistår særlig større industri- og energibedrifter med problemstillinger innenfor norsk og internasjonal skatterett, skattetvister og restruktureringer etc.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Einar Riddervold and I work as a lawyer in PwC Tax and Legal Services. I have extensive experience from national and international tax, both in-house and as an external advisor. Prior to joining PwC, I was Head of Tax at Norsk Hydro ASA.

I advise in particular industry and energy corporations on Norwegian and international tax matters, tax disputes, restructurings etc.

Please contact me if you have any questions or comments.


einar.riddervold@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter