<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattevettreglene

‹ Tilbake til artikler

pwc-portugal

Påsken er rett rundt hjørnet og mange av oss planlegger å reise til fjells. Det lukter appelsin, kvikklunsj og solvegg lang vei. Det som imidlertid også er rett rundt hjørnet er fristen for å levere selvangivelsen. De aller fleste kjenner fjellvettreglene, men har du hørt om skattevettreglene? Ikke? Da anbefaler jeg deg å lese videre her. Kanskje plukker du opp et tips før du leverer årets selvangivelse.

1. Forstå selvangivelsen før du leverer ("Legg ikke ut på langtur uten trening")

Skattereglene er ikke så lett tilgjengelig for mange, men skatten man betaler er den største regningen de fleste av oss betaler i løpet av et år. Selvangivelsen gir en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld i året som gikk. For å være sikker på at du ikke betaler for mye skatt, må du sjekke at opplysningene i selvangivelsen er korrekte. Å jobbe seg gjennom selvangivelsen og sørge for at både inntekts- og fradragssiden blir riktig, er viktig. Den forhåndsutfylte selvangivelsen er ingen fasit – dette er et forslag som du må gjøre ferdig. Vår oppfordring er derfor å bruke litt tid på å sjekke og forstå. Er det kanskje et fradrag du kunne ha krevet – hadde du bare visst det…? Les gjennom skatteetatens veiledning, sjekk på nettet, og tenk gjennom inntekts- og kostnadssiden din fra i fjor.

Et eksempel: Minstefradraget (kr 84 150 for inntektsåret 2014) et standardfradrag i lønn, pensjon og lignende inntekt som alltid er inkludert i selvangivelsen når du har denne typen inntekt. Visste du at dersom du har faktiske kostnader knyttet til arbeid som er høyere enn minstefradraget, kan du likevel kreve fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradraget. Dette gjelder hvis du bruker arbeidsklær eller uniform, dersom du har hatt hjemmekontor, transportutgifter ved tjenestereise eller yrkesreise, eller kanskje hadde du flyttekostnader ved overtagelse av ny stilling? For noen er dette et reelt alternativ.

Et annet eksempel er utgifter som du eventuelt har dersom du av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet. Da kan du også ha krav på fradrag for merkostnader (reise, kost og losji) på grunn av fraværet, hvis du har dekket kostnadene selv. Fradraget gis for faktiske kostnader dersom du sannsynliggjør dem, ellers etter skatteetatens egne satser.

2. Meld fra om du har inntekter og formue fra utlandet ("Meld fra hvor du går")

Har du jobbet i utlandet i løpet av 2014? Da må du opplyse skatteetaten om dette i selvangivelsen, og arbeidsinntektene er som hovedregel skattepliktige til Norge. Hvor du oppholder deg når du jobber, kan påvirke din skattestatus i Norge. Det skal en del til før du som nordmann blir skattemessig emigrert fra Norge, men vi har både interne norske regler og skatteavtaler med andre land, som bestemmer hvordan du kan unngå dobbelt beskatning av inntekten din. Vet du for eksempel at du kan søke om nedsettelse av den norske skatten dersom du arbeider minst 12 måneder i utlandet etter den såkalte ettårsregelen? Eller at du alternativt kan kreve kreditfradrag for utenlandsk skatt i den norske skatten? Det er også andre muligheter. Har du andre inntekter eller formue i andre land enn Norge, er dette også relevant for den norske selvangivelsen[i].

3. Betal tilleggsforskudd og slipp renter ("Vis respekt for været og værmeldingene")

Når du mottar selvangivelsen vil du kunne se skatteetatens foreløpige skatteberegning. En ting er å sjekke at opplysningene og beregningen er riktige, men får du melding om dårlig vær (les restskatt) kan du betale tilleggsforskudd, og på denne måten unngå rentetillegg på restskatten. Selv om rentene ikke skulle blir så høye kan fristen for å betale uten rentetillegg - 31. mai – være verdt å merke seg.

4. Husk riktig utstyr: Finn rett skjema for deg ("Vær rustet mot uvær og kulde, selv på korte turer. Ta alltid med ryggsekk og det utstyret fjellet krever")

Det kreves kanskje ikke like mye utstyr for å levere selvangivelsen som du kan komme til å trenge dersom det blåser opp til storm på vidda. Likevel kan det være vanskelig å vite hvor mye dokumentasjon du skal legge ved selvangivelsen. Det viktige er at du i selvangivelsen gir riktig og fullstendig informasjon om de faktiske forhold som begrunner det du har gjort i selvangivelsen. Har du mye dokumentasjon/kvitteringer/bilag, må du vurdere om det er nødvendig å vedlegge dette. I utgangspunktet kreves det ikke at du sender inn alt underlagsmateriale, men at du har dette tilgjengelig dersom det etterspørres. Det er derfor viktig at du faktisk kan sannsynliggjøre/dokumentere den informasjonen du gir fra deg.

Noen skjemaer er det nyttig å vite om:

Har du leid ut bolig, legg inn inntekter og fradrag her: RF-1189

Har du utenlands inntekt kan du kreve fradrag ved hjelp av skjemaene her: RF-1150 og RF-1147

Har du bankinnskudd i utlandet: RF-1231

Se ellers fullstendig oversikt over skjemaene her: http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/

Du finner dem også i Altinn.

5. Undersøk om du lignes sammen med din ektefelle og kontroller skatteklassen ("Gå ikke alene")

Har du giftet deg i løpet av inntektsåret? Det er ikke sikkert skatteetaten har fått det med på selvangivelsen. Den formelle hovedregel er at ektefeller som har giftet seg før 1. november i året forut for inntektsåret, skal lignes under ett for begges samlede inntekt og formuer. Ektefeller lignes hver for seg dersom dette gir lavest samlet skatt eller samme samlet skatt som ligning under ett. Det er likevel mulig å kreve særskilt ligning, selv om det gir høyere samlet skatt. Husk også at dersom ektefellen din har ingen (eller veldig lav) inntekt så skattlegges du i skatteklasse 2. Det betyr at du får et høyere personfradrag[ii]. Dette gjelder også dersom du er enslig forsørger[iii].

6. Overhold rapporteringsforpliktelsen ("Vend i tide, det er ingen skam og snu")

Som skattepliktig til Norge har du som nevnt en plikt til å rapportere hele din globale inntekt på selvangivelsen. Unnlater du å føre opp skattepliktige inntekter i selvangivelsen, eller oppfører fradrag som viser seg å være feil, blir du fort straffet med tilleggsskatt om det blir oppdaget. Tilleggsskatten beregnes med 30 %, eller under skjerpede omstendigheter med ytterligere 15 % eller 30 %, av den skatten som er eller kunne vært unndratt. Eventuelle feil kan forfølge deg så langt som 10 år tilbake i tid, dersom skatteetaten bestemmer seg for å gå deg nærmere etter i sømmene og du ikke har gitt "korrekt og fullstendig informasjon" i selvangivelsen. Ved frivillig retting av tidligere års feilopplysninger i selvangivelsen kan skatteetaten ikke anvende tilleggsskatt. Det er altså også i følge skattevettreglene ingen skam å snu.

7. Det er lov å be om tilleggstid ("Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig")

Jeg er sikker på at du etter å ha lest Norges skatteblogg nå er godt nok rustet til å levere selvangivelsen, ikke bare med riktige fradrag og opplysninger, men også til rett tid. Skulle du likevel være for sent ute kan du anmode om å levere selvangivelsen noe senere enn 30. april 2015. Du kan søke om maks 1 måneds utsettelse. Frist for å søke om utsettelse er 30. april. Merk deg også at dersom det innvilges utsettelse kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

8. Unngå restskatt neste år ("Bruk kart og kompass")

Når du nå først har vært gjennom selvangivelsen og trolig har et godt bilde av dine inntekter og fradrag kan det være lurt å dobbeltsjekke skattetrekket ditt for inneværende år. God oversikt over inntekts- og kostnadsbildet ditt gjør at du kan justere det løpende skattetrekket ditt og unngå store plusser eller minuser fra år til år. Det er ikke vanskelig å justere tallene slik at arbeidsgiver får en ny og justert skattetrekksmelding. Dette kan du gjøre elektronisk via skatteetatens hjemmesider: http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Soknad-om-endring-av-eller-krav-om-skattekortforskuddsskatt/ Det er jo ingen vits i verken å betale for mye eller for lite løpende skatt.

9. Ta kontakt med en skatterådgiver ("Lytt til erfarne fjellfolk")

Hvis du har en mer komplisert skattesituasjon enn gjennomsnittet kan det være lurt å snakke med erfarne skatterådgivere, som kan lose deg trygt over det store skattefjellet. Dette kan forhindre noen skjær i sjøen, og ikke minst sikrer det en smidig behandling hos skatteetaten.


* * * * *

Personlig skal jeg på storbyferie i påsken. Det fine med skattevettreglene er at de er like anvendelige enten du skal til fjells eller du holder deg i byen. Uansett smaker påskesolen litt bedre når du vet du har kontroll på skatten og det du skal rapportere. Og du så godt det er når selvangivelsen er levert, og det er ett år til neste gang =)

Riktig god påske!


---------------------------------------------------------------------------------------


[i] For de fleste av oss strekker skatteplikten til Norge seg til inntekter og formue langt utenfor Norges grenser (globalskatteprinsippet), herunder skatteplikt for all formue og inntekt her i riket og i utlandet.

[ii] Personfradrag er et fribeløp i inntekten ved beregning av skatt på alminnelig inntekt (alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader). Personfradraget for inntektsåret 2014 er for klasse 1 kr 48 800 og for klasse 2 kr 72 000.

[iii] Dersom du gifter deg eller får barn med ny samboer, er du ikke lenger enslig forsørger, og skal lignes i skatteklasse 1.

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen