<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattyter vant i sak om beskatning av carried interest i Sverige

‹ Tilbake til artikler

Sverige har fått sin første rettskraftige dom vedrørende beskatning av carried interest. Saken stod om 700 millioner svenske kroner i arbeidsgiveravgift. Norge har hatt sin første sak i tingretten med sammenlignbar problemstilling. Saken er påanket og skal opp for lagmannsretten i begynnelsen av desember - vi venter i spenning. 

Carried interest er enkelt forklart en eieravkastning på en investering i aksjer ut i fra risikoprofil. I den svenske saken var aksjonærene som hadde investert i selskaps/fondsstrukturen også ansatte i det selskapet som var rådgivere for fondet. Skattevärket mente at avtaleverk og selskaps/fondsstrukturen i den konkrete saken innebar at carried interest i realiteten måtte anses å være lønn for de ansatte nøkkelpersonene i rådgivningsselskapet. Kammarrätten i Sverige (tilsv. Lagmannsretten i Norge) kom i desember 2013 til at det ikke var grunnlag for verken å beskatte carried interest som virksomhetsinntekt i rådgivningsselskapet eller lønnsinntekt for de ansatte. I tråd med hva skattyter anførte ble inntekten ansett som kapitalinntekt på en aksjeinvestering. Skattevärket anket dommen til Høgsta Domstolen, som 5. november i år konkuderte med at saken ikke skulle realitetsbehandles. Kammarrättens dom er dermed rettskraftig. Hovedbegrunnelsen for Kammarrättens avgjørelse var at strukturen var reell og dessuten helt vanlig i bransjen, at verdiene var skapt ved de ansattes investering i fondsstrukturen, samt at det var tatt en klar risiko ved investeringen. De ansattes innsats som rådgivere til fondsstrukturen ble ikke ansett å ha den tilknytning til carry-inntekten som skattereglene krever for at inntekten skal skattlegges som virksomhetsinntekt for rådgivningsselskapet eller lønn for de ansatte.

Har den svenske avgjørelsen noen betydning for hvordan carried interest skal skattlegges i Norge?

Formelt sett er svaret nei. Svensk rettspraksis er ikke en særlig relevant eller vektig rettkilde når det kommer til anvendelse av norske rettsregler. Spørsmålet blir om begrunnelsen den svenske domstolen ga i denne saken kan ha overføringsverdi til de strukturene som normalt benyttes i Norge. Norske skattemyndigheter har selv vist til de svenske sakene i sin kommunikasjon rundt temaet.

Det blir nå ekstra spennende å følge den norske sakens vei videre i rettssystemet her i landet (berammet til første uke av desember), og skattemyndighetene jobber såvidt vi vet også med flere saker.

                                                                        ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Therese Karoline Larsen. 

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen