<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattyter vant i sak om beskatning av carried interest i Sverige

‹ Tilbake til artikler

blog-bilde-avlane-therese-1

Sverige har fått sin første rettskraftige dom vedrørende beskatning av carried interest. Saken stod om 700 millioner svenske kroner i arbeidsgiveravgift. Norge har hatt sin første sak i tingretten med sammenlignbar problemstilling. Saken er påanket og skal opp for lagmannsretten i begynnelsen av desember - vi venter i spenning. 

Carried interest er enkelt forklart en eieravkastning på en investering i aksjer ut i fra risikoprofil. I den svenske saken var aksjonærene som hadde investert i selskaps/fondsstrukturen også ansatte i det selskapet som var rådgivere for fondet. Skattevärket mente at avtaleverk og selskaps/fondsstrukturen i den konkrete saken innebar at carried interest i realiteten måtte anses å være lønn for de ansatte nøkkelpersonene i rådgivningsselskapet. Kammarrätten i Sverige (tilsv. Lagmannsretten i Norge) kom i desember 2013 til at det ikke var grunnlag for verken å beskatte carried interest som virksomhetsinntekt i rådgivningsselskapet eller lønnsinntekt for de ansatte. I tråd med hva skattyter anførte ble inntekten ansett som kapitalinntekt på en aksjeinvestering. Skattevärket anket dommen til Høgsta Domstolen, som 5. november i år konkuderte med at saken ikke skulle realitetsbehandles. Kammarrättens dom er dermed rettskraftig. Hovedbegrunnelsen for Kammarrättens avgjørelse var at strukturen var reell og dessuten helt vanlig i bransjen, at verdiene var skapt ved de ansattes investering i fondsstrukturen, samt at det var tatt en klar risiko ved investeringen. De ansattes innsats som rådgivere til fondsstrukturen ble ikke ansett å ha den tilknytning til carry-inntekten som skattereglene krever for at inntekten skal skattlegges som virksomhetsinntekt for rådgivningsselskapet eller lønn for de ansatte.

Har den svenske avgjørelsen noen betydning for hvordan carried interest skal skattlegges i Norge?

Formelt sett er svaret nei. Svensk rettspraksis er ikke en særlig relevant eller vektig rettkilde når det kommer til anvendelse av norske rettsregler. Spørsmålet blir om begrunnelsen den svenske domstolen ga i denne saken kan ha overføringsverdi til de strukturene som normalt benyttes i Norge. Norske skattemyndigheter har selv vist til de svenske sakene i sin kommunikasjon rundt temaet.

Det blir nå ekstra spennende å følge den norske sakens vei videre i rettssystemet her i landet (berammet til første uke av desember), og skattemyndighetene jobber såvidt vi vet også med flere saker.

Therese Karoline Larsen

Therese Karoline Larsen

Jeg heter Therese Karoline Larsen og jeg jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Mitt spesialområde er alle de skattespørsmål som kan oppstå i arbeidsgiver-/arbeidtakerforhold og for oss som personer. Eksempler på områder jeg jobber mye med er arbeidsgiverplikter som rapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, beskatning av lønn og fordeler, representasjon/kundepleie, incentiv- og bonusordninger, naturalytelser, reiseregninger, firmabilbeskatning, arbeid/virksomhet over landegrensene og mye, mye mer. Jeg har jobbet med dette området siden 2002, og jeg har erfaring fra både Oslo likningskontor og Skattebetalerforeningen.

Jeg blogger fordi jeg synes at det jeg jobber med er spennende og jeg elsker jobben min! Jeg vil gjerne dele min entusiasme for mitt fagområde med andre og spre kunnskap videre. Skatteregler trenger også et kritisk øye, noe jeg gjerne gir.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - skatt og avgift

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er ingen store nyheter på skatte- og avgiftsområdet. Hovedbudskapet er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - livestream starter kl 12

Vi dekker forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet når det skjer. Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14. mai kl ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Mens vi venter på revidert nasjonalbudsjett.....

14. mai kommer revidert nasjonalbudsjett 2019. Vi oppdaterer deg i vår livestream klokka 12. Det har skjedd en del på skatte- og ...

Les artikkelen