<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Snikinnføring av moms på aviser?

‹ Tilbake til artikler

marit-barth-moms

Helt fra det ble innført merverdiavgift i Norge i 1970, har aviser vært fritatt for mva. Det betyr at det ikke er moms på aviser vi kjøper. Samtidig har avishusene rett til å fradragsføre mva. Formålet med fritaket var å verne om det trykte norske språket og avisers demokratiske funksjon. Nå står dette fritaket for fall.

Politikerne henger ikke med i en ny digital hverdag. Jeg har selv sluttet å abonnere på Aftenposten i vanlig papirutgave. I min familie har vi tatt inn over oss at vi er i 2014 og gått over til å abonnere på digitalutgaven. Miljømessig er dette helt topp og vi behøver ikke å krangle om hvem som får lese økonomidelen eller A-magasinet først. Momsmessig derimot blir det nå oppkrevet 25 % mva på abonnementet.

Bakgrunn Omsetning av aviser trykt på papir er fritatt for mva. Kravet om at avisen skal være trykt på papir er tatt inn i merverdiavgiftsloven av 2009. Dette skulle kun være en teknisk revisjon av tidligere lov av 1969. Imidlertid er det innarbeidet en presisering om at fritaket kun gjelder aviser som er trykt på papir. Presiseringen bygger på en bokstavfortolkning av forarbeidene til 1969 loven, om å verne om det trykte norske skriftspråk som fører til at det blir 25 % mva på den digitale utgaven av f.eks. Aftenposten.

Nei til moms på aviser! Hvis formålet med fritaket er å verne om det norske skriftspråket og vern om den frie pressen, kan ikke jeg se noen forskjell om det som er skrevet blir fysisk trykket på papir eller selges digitalt, annet enn at man sparer en masse produksjon av papir og at vi forbrukere nå må betale moms.

Myndighetene jobber nå med et forslag om å innføre moms med lav sats, 8 %, på både digitale og fysiske utgaver av aviser. Jeg synes at det er helt riktig at det blir momsmessig likhet mellom fysiske og digitale utgaver. Personlig mener jeg at formålet med fritaket fremdeles er aktuelt og stemmer for at fritaket også utvides til digitale utgaver istedenfor at det ilegges mva med redusert sats på begge utgavene.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen