<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sommer = høysesong for fiktive fakturaer

‹ Tilbake til artikler

blog-bilde-avlang-marit-1

Mens de fleste av oss har nytt sommeren med bading og is, så er det noen som jobber. Ikke alle av de som jobber om sommeren har "rent mel i posen".

Sommeren er nemlig høysesong for fiktive fakturaer. Det finnes dessverre noen som utnytter ferievikarer som ikke kjenner til alle leverandører og kjøp i bedriften. Det sendes ut fakturaer, som tilsynelatende ser ut til å være for en vare eller tjeneste som er anskaffet. Ved en nærmere gjennomgang viser det seg at virksomheten aldri har hatt noe forhold til denne leverandøren i det hele tatt. Overraskende mange slike fakturaer "sklir" igjennom systemet og blir betalt av både privat næringsliv og det offentlige.

Ved betaling av fiktive fakturaer økes kostnadene uten at den fører til noen inntjening. Hvor stor blir kostnaden? Vil skatteetaten dekke noe av den?

Fradragsrett?

Er det rett til momsfradrag for slike kostnader? Stengt tatt nei. Det er kun fradragsrett for kostnader som er til bruk til den momspliktige virksomheten. Disse kostnadene er ikke relevante for den avgiftspliktige virksomheten og myndighetene har ikke veldig lyst til å være med på å "dele" regningen med de som har blitt lurt. En annen sak, er at det nok er mange som aldri oppdrager at de har blitt lurt, og automatisk tar fradraget for mva. Dersom det blir oppdaget ved et bokettersyn, vil det nok føre til et krav om tilbakebetaling av fradragsført mva, med mindre beløpet er veldig lavt.

Skattemessig er det heller ikke åpenbart at det foreligger fradragsrett for slike kostnader ettersom det også her er et krav om at kostnaden må knytte seg til skattyters virksomhet.

Planlagt fiktiv fakturering mellom kjøper og selger

Det finnes også former for fiktiv fakturering hvor både "leverandøren" og "mottaker" er med på svindelen. I disse sakene fakturerer et selskap til et annet, uten at det leveres noen vare eller tjeneste. Det oppkreves moms på fakturaen som mottaker fradragsfører og får utbetalt av statskassen. Imidlertid er det planlagt at selger aldri leverer noe til kjøper og at selger ikke betaler avgiften til staten. Planmessig etableres stadig nye selskaper for å unngå at myndighetene oppdager sammenhengen. Dette er bedrageri av verste sort som er straffbart. I disse tilfellene er det helt klart at mottaker ikke har fradragsrett når han overlagt fradragsfører den fiktive fakturaen. Heldigvis har noen av disse blitt "bekjempet" av politiet og skatteetaten i fellesskap.

Oppfordring

En oppfordring etter ferien: ta en sjekk av om det ligger godkjente fakturaer fra leverandører dere ikke har noe forhold til for å unngå å bli lurt av disse faktura-svindlerne.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatt og holdingselskap

Da finansskatten ble innført ble det forventet at det snarlig ville komme avklaringer og uttalelser fra myndighetene på hvordan regelverket ...

Les artikkelen