<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Spennende skattehøst

‹ Tilbake til artikler

Du trenger ikke å være mer enn middels interessert i skatt for å synes at årets skattehøst blir en av de mer spennende på lenge!

Næringslivsavisene skriver om det daglig. Leserinnleggene tyter over av argumenter for formuesskatt, mot formuesskatt, for eiendomsskatt, mot eiendomsskatt, for redusert selskapsskatt, mot redusert selskapsskatt, for multinasjonale virksomheter, mot multinasjonale virksomheter, for særskatteregimer, mot særskatteregimer, for lavskatteland, mot lavskatteland (nei forresten, veldig få argumenterer for lavskatteland). Men; alle mener å ha fasiten for hva riktig løsning for det norske skattesystemet bør være.

Onsdag 8. oktober kommer den «blåblå» regjeringen med sitt første egne statsbudsjett*. Tirsdag 2. desember kommer Scheel-utvalget med sine forslag til endringer i skattesystemet**. Våre naboland*** (og andre land vi liker å sammenligne oss med) har gjennomført og/eller foreslått store endringer i sine skattesystemer som også vil påvirke oss her i Norge.

For oss som til daglig sysler med praktiseringen av skattereglene er alle skattereformer spennende. Men; noen grunnleggende utgangspunkter bør ligge i alles bevissthet når vi diskuterer skatt og endringer i skattesystemet;

  1. Legalitetsprinsippet. Skatt er et inngripende tiltak i menneskers og selskapers liv og må ha klar hjemmel i lov (eller medhold av lov). Reglene bør derfor utformes så klart og enkelt som mulig og skattemyndighetene bør ikke få for stor frihet til å utøve «skjønn».
  2. Forutberegnelighet. Det bør også tilstrebes at den skatten man skal betale er mulig å forutse og beregne på forhånd. Avklaringer av viktige spørsmål knyttet til nye regler om renteavskjæring kom f eks lovlig sent og langt ut i det året reglene har virkning fra.
  3. Effektiv og rettferdig kontroll. Det norske skattesystemet bygger på tillit mellom skattyterne og myndighetene, det være seg politikere eller kontrollmyndigheter. «Samfunnet» stiller strenge krav til den enkelte om å bidra, gi riktige opplysninger, gi nok opplysninger, gi nok og riktige opplysninger i rett tid... osv. For at systemet skal fungere må også skattyterne oppleve at det offentlige utfører en effektiv og rettferdig kontroll, slik at snylterne tas og de som oppfyller sine forpliktelser så godt de kan blir behandlet med respekt og forståelse hvis det likevel skulle gå galt.

Det  blir spennende å se hva som dukker opp i løpet av høsten. Jeg gleder meg til årets skattehøst og her på Norges Skatteblogg vil du få synspunkter og analyser på løpende bånd etter hvert som forslagene kommer.

Håper også å se deg på våre frokostseminarer:

Statsbudsjettet 2015 (Oslo 9. oktober kl 9.00)
Statsbudsjettet 2015 (Trondheim 9. oktober kl 9.00)
Statsbudsjettet 2015 (Bergen 13. oktober kl 8.30)

Pit Stop: Framtidens skattesystem - PwC inviterer til debatt
(Oslo 4. november kl 8.30)

Scheel-utvalgets innstilling - hva betyr det for selskapsbeskatningen i Norge (Oslo 4. desember kl 9.00)

 

 *Statsbudsjettet for 2015 legges frem onsdag 8. oktober kl 10

**Scheel-utvalget legget frem sin innstilling tirsdag 2. desember. Scheel-utvalget er oppnevnt for å vurdere om den norske selskapsbeskatningen er godt nok tilpasset den internasjonale utviklingen. Ifølge mandatet skal utvalget blant annet vurdere nivået på selskapsskattesatsen og utrede tiltak som kan beskytte det norske selskapsskattegrunnlaget. Siv Jensen har gitt Scheel-utvalget et tilleggsmandat for også å utrede forslag som gir netto skattelettelser og ikke bare provenynøytrale forslag.

***Storbritannia 21 % (skal ned til 20 % i 2015), Danmark 25 % (skal ned til 22 % i 2016), Finland 20 %, Sverige 22 % (kan komme ned til 16,5 % hvis nye foreslåtte regler blir vedtatt)

 

                                                    ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Trine Agathe Lorentzen. 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Lettelser i petroleumsbeskatningen gir forbedret likviditet

Regjeringens kontroversielle forslag om midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen utløste en lang og intens debatt i Stortinget og i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvem bør lede familiebedriften på andre siden av koronaen?

Et spørsmål som mange eiere og bedriftsledere stiller seg nå er hvordan virksomheten kan bli best mulig rustet for den nye normalen - etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen