<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Statsbudsjettet 2017: Vannkraftbeskatning

knut-ekern.jpg ‹ Tilbake til artikler

knut-ekern.jpg

Marginal skattesats opprettholdes og høyesterettsdom om eiendomskatt på kraftanlegg og produksjonslinjer varsles reversert.

Skattesatser

Selskapsskattesatsen er foreslått redusert fra 25 % til 24 % fra og med 2017. For å opprettholde en provenynøytral grunnrentebeskatning foreslås grunnrenteskatten øket med 1,3 prosentpoeng til 34,3 %.

Det varsles høringsforslag om reversering av høyesterettsdom om eiendomsbeskatning av produksjonslinjer

I september 2015 slo Høyesterett fast at produksjonslinjer kan eiendomsbeskattes separat fra vannkraftanlegget de betjener. Dommen medfører videre at det ikke lenger gis fradrag for kostnader knyttet til produksjonslinjene i fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlaget for kraftverket. Skattemyndigheten har for øvrig forstått dommen slik at også enkelte andre produksjonsrelevante aktiva ikke skal fradragsføres som følge av dommen.

Finansdepartementet gir i forslaget til statsbudsjett 2017 uttrykk for at produksjonslinjer skattemessig bør anses som som en del av kraftanlegget de betjener og at resultatet av Høyesterettsdommen fra 2015 derfor er uheldig. Departementet vil sende på høring et forslag om å endre gjeldende rett slik at produksjonslinjer anses som en del av kraftanlegget de betjener. Et slikt forslag vil dermed innebære at linjene ikke kan eiendomsbeskattes separat, og at kraftverkene igjen kan trekke fra kostnader til drift og vedlikehold av produksjonslinjene ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget på kraftanlegget.

Innsyns- og klagerett for kommunene i saker som gjelder eiendomsbeskatning av vannkraftanlegg

I tråd med Stortingets forutsetning i forbindelse med vedtakelse av ny skatteforvaltningslov legger Finansdepartementet til grunn at kommunene skal få innsyns- og klagerett i saker som gjelder verdsetting av kraftanlegg etter skatteloven. I forslaget til statsbudsjett for 2017 opplyses at Finansdepartementet tar sikte på å sende på høring forslag om å lovfeste innsyns- og klagerett for kommunene i løpet av høsten 2016.

Knut Ekern

Knut Ekern

Jeg heter Knut Ekern og er advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg har omfattende erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterådgivning samt transaksjonsstøtte overfor større offentlige og private foretak. Jeg er også samtalepartner for større foretak om policy og internkontrollspørsmål på skatteområdet.

Jeg har erfaring fra bistand overfor mange forskjellige bransjer med hovedvekt på energi hvor jeg er tjenesteansvarlig i vårt firma.

My name is Knut Ekern. Jeg har omfattende erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterådgivning samt transaksjonsstøtte overfor større offentlige og private foretak. Jeg er også samtalepartner for større foretak om policy og internkontrollspørsmål på skatteområdet.

Jeg har erfaring fra bistand overfor mange forskjellige bransjer med hovedvekt på energi hvor jeg er tjenesteansvarlig i vårt firma.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattesmarte aksjer til ansatte

Vi blir ofte spurt om hva som er den mest skatteoptimale insentivordningen i arbeidsforhold. I mangel av en god opsjonsordning er svaret ...

Les artikkelen
Les artikkelen

«Lær litt mer»-podcast 15. juni

Lytt til vår podcast hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatt i den digitale økonomien - Webcast

  Meld deg på vår neste webcast, Onsdag, 19 juni 2019, 15:00-16:00 Denne gang er det fokus på siste utvikling innenfor internasjonal ...

Les artikkelen