<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Statsbudsjettet 2019 - Det skattefrie beløpet for personalrabatter

Av Therese Karoline Larsen , 8. oktober 2018

therese_larsen

Fra 1.1.19 kommer det nye regler for skattefrie personalrabatter. Det skattefrie beløpet ble kunngjort i dag.

De nye reglene innebærer at ansatte kan få opptil 50 % rabatt på varer og tjenester som omsettes hos arbeidsgiver eller hos selskaper i samme konsern. Men den samlede årlige rabatten kan ikke overstige et beløp. Dersom beløpet overstiges vil overskytende beløp bli skattepliktig som lønn, og arbeidsgiver må foreta lønnsrapportering. Det har vært knyttet stor spenning til hva dette beløpet blir. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 kom beløpet:

7.000 kroner

Beløpets størrelse har stor betydning fordi et for lavt beløp vil kunne bety store innskrenkninger i skattefrie ordninger som har eksistert lenge og som i mange bransjer er et viktig personalgode.

I tillegg er arbeidsgiver pålagt en rapporteringsplikt for ordningen. Det er lagt opp til en todelt rapporteringsordning hvor man tillates en forenklet rapportering ved ordninger som klart er innenfor skattefritaksreglene (totale årlige personalrabatter per ansatt overstiger ikke kr 7 000), mens man ved skattepliktige ordninger må rapportere på individnivå. Et lavt skattefritt beløp vil kunne bety at mange arbeidsgivere kommer inn under den individuelle rapporteringsordningen noe som igjen betyr mer administrasjon internt.

Jeg mener at beløpet burde ha vært høyere, og at nettopp de to forholdene som er påpekt over ikke er godt nok ivaretatt. Antakelig vil dette bety at få arbeidgsivere vil kunne benytte seg av den forenklede rapporteringsordningen, noe som er uheldig. Jeg håpet at vi skulle få se et beløp på over 10.000 kroner, men jeg tippet at det ville ligge mellom 5- og 10.000, så veldig overrasket ble jeg ikke. Tendensen går også klart i retning av at en krone skal skattlegges likt uansett om fordelen kommer i form av kontanter eller naturalytelser.  

Vi vet ikke foreløpig ikke hvordan rapporteringen i praksis skal gjøres, så vi kan jo håpe på at det uansett ordning ikke vil føre til store administrative utfordringer. Mer informasjon vil komme utover høsten.

Begrensninger i forhold til kontantlønn

Det ble ved fremlegg av reglene før sommeren varslet om at det i forbindelse med statsbudsjettet for 2019 skulle vurderes om det skal stilles krav om at skattefrie rabatter ikke skal overstige en bestemt andel av kontantlønn. Vi kan ikke se at det er sagt noe om dette i budsjettdokumentene, men det kan fortsatt komme presiseringer i forskrift.

Rabatter fra tredjeparter

En annen utfordring er selvsagt at også rabatter både fra tredjeparter på varer/tjenester som omsettes hos arbeidsgiver omfattes av reglene. Les mer om dette her. Arbeidsgiver har ansvaret for å fange opp bruk av slike rabatter og sørge for en samlet vurdering opp mot reglene om skattefrie personalrabatter. Her må det rutiner på plass for at arbeidsgiver skal få den informasjonen som trengs fra de ansatte. Dette kan vi hjelpe med.

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Therese Karoline Larsen

Therese Karoline Larsen

Jeg heter Therese Karoline Larsen og jeg jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Mitt spesialområde er alle de skattespørsmål som kan oppstå i arbeidsgiver-/arbeidtakerforhold og for oss som personer. Eksempler på områder jeg jobber mye med er arbeidsgiverplikter som rapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, beskatning av lønn og fordeler, representasjon/kundepleie, incentiv- og bonusordninger, naturalytelser, reiseregninger, firmabilbeskatning, arbeid/virksomhet over landegrensene og mye, mye mer. Jeg har jobbet med dette området siden 2002, og jeg har erfaring fra både Oslo likningskontor og Skattebetalerforeningen.

Jeg blogger fordi jeg synes at det jeg jobber med er spennende og jeg elsker jobben min! Jeg vil gjerne dele min entusiasme for mitt fagområde med andre og spre kunnskap videre. Skatteregler trenger også et kritisk øye, noe jeg gjerne gir.


therese.karoline.larsen@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter