<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Statsbudsjettet 2019 - Det skattefrie beløpet for personalrabatter

therese_larsen ‹ Tilbake til artikler

Fra 1.1.19 kommer det nye regler for skattefrie personalrabatter. Det skattefrie beløpet ble kunngjort i dag.

De nye reglene innebærer at ansatte kan få opptil 50 % rabatt på varer og tjenester som omsettes hos arbeidsgiver eller hos selskaper i samme konsern. Men den samlede årlige rabatten kan ikke overstige et beløp. Dersom beløpet overstiges vil overskytende beløp bli skattepliktig som lønn, og arbeidsgiver må foreta lønnsrapportering. Det har vært knyttet stor spenning til hva dette beløpet blir. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 kom beløpet:

7.000 kroner

Beløpets størrelse har stor betydning fordi et for lavt beløp vil kunne bety store innskrenkninger i skattefrie ordninger som har eksistert lenge og som i mange bransjer er et viktig personalgode.

I tillegg er arbeidsgiver pålagt en rapporteringsplikt for ordningen. Det er lagt opp til en todelt rapporteringsordning hvor man tillates en forenklet rapportering ved ordninger som klart er innenfor skattefritaksreglene (totale årlige personalrabatter per ansatt overstiger ikke kr 7 000), mens man ved skattepliktige ordninger må rapportere på individnivå. Et lavt skattefritt beløp vil kunne bety at mange arbeidsgivere kommer inn under den individuelle rapporteringsordningen noe som igjen betyr mer administrasjon internt.

Jeg mener at beløpet burde ha vært høyere, og at nettopp de to forholdene som er påpekt over ikke er godt nok ivaretatt. Antakelig vil dette bety at få arbeidgsivere vil kunne benytte seg av den forenklede rapporteringsordningen, noe som er uheldig. Jeg håpet at vi skulle få se et beløp på over 10.000 kroner, men jeg tippet at det ville ligge mellom 5- og 10.000, så veldig overrasket ble jeg ikke. Tendensen går også klart i retning av at en krone skal skattlegges likt uansett om fordelen kommer i form av kontanter eller naturalytelser.  

Vi vet ikke foreløpig ikke hvordan rapporteringen i praksis skal gjøres, så vi kan jo håpe på at det uansett ordning ikke vil føre til store administrative utfordringer. Mer informasjon vil komme utover høsten.

Begrensninger i forhold til kontantlønn

Det ble ved fremlegg av reglene før sommeren varslet om at det i forbindelse med statsbudsjettet for 2019 skulle vurderes om det skal stilles krav om at skattefrie rabatter ikke skal overstige en bestemt andel av kontantlønn. Vi kan ikke se at det er sagt noe om dette i budsjettdokumentene, men det kan fortsatt komme presiseringer i forskrift.

Rabatter fra tredjeparter

En annen utfordring er selvsagt at også rabatter både fra tredjeparter på varer/tjenester som omsettes hos arbeidsgiver omfattes av reglene. Les mer om dette her. Arbeidsgiver har ansvaret for å fange opp bruk av slike rabatter og sørge for en samlet vurdering opp mot reglene om skattefrie personalrabatter. Her må det rutiner på plass for at arbeidsgiver skal få den informasjonen som trengs fra de ansatte. Dette kan vi hjelpe med.

                                                                            ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Therese Karoline Larsen. 

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen