<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Statsbudsjettet 2020 - hva venter vi på?

Statsbudsjettet 2020 SoMe ‹ Tilbake til artikler

Mandag 7. oktober kl 10 legger Regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2020. Da kommer også forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet. For å gjøre ventetiden litt kortere har vi spekulert i hva som kan forventes. Noen tips er sikrere enn andre.

Mandag 7. oktober kl 12.00 kan du følge vår livestream hvor vi gir deg umiddelbare analyser og kommentarer. Dersom det kommer spennende nyheter i budsjettet, vil vi dykke dypere ned i dem i et seminar 8. oktober.

Vi tror dette blir de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet i statsbudsjettet for 2020

Næringsbeskatning

Det er ventet at Regjeringen vil legge frem forslag til endringer i reglene om rentefradragsbegrensning og Skattefunn i Statsbudsjettet for 2020. Regjeringen varslet enkelte presiseringer og innstramminger i høringsbrev tidligere i år.  Det blir spennende å se om man har tatt hensyn til de innspill som har kommet i høringsrunden. Ellers skjer det mye på det internasjonale skatteområdet i regi av OECD i det såkalte BEPS prosjektet (Base Erosion Profit Shifting). Det forventes at det blir forslag til enkelte endringer for å tilpasse seg den internasjonale utviklingen på dette området.

Fjerning av MVA-grensen for avgiftsfri import

En økning i netthandel fra utlandet har ført til at norske bedrifter presser på for å få fjernet grensen for mva-fri import. Stortinget har fattet et anmodningsvedtak om at grensen faller bort fra 1. januar 2020. Finansdepartementet har sendt et forslag til regelverk på høring før sommeren. Det har kommet en rekke høringsinnspill. Vi forventer derfor at 350 kroners grensen vil bli behandlet i budsjettet.

Finansskatten

Regjeringen varslet i statsbudsjettet for 2019 at de ville utrede en ny modell for finansskatt og varslet at de vil komme tilbake til dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. Det blir derfor spennende å se hvor langt arbeidet har kommet.  

Mva på skadeforsikring

I statsbudsjettet for 2019, ble det også varslet at Regjeringen, som en del av det arbeidet som gjøres med å utrede en ny modell for finansskatt, ser på muligheten for å innføre mva på skadeforsikring. 

I dag er omsetning av forsikringstjenester unntatt fra mva. Skadeforsikring er imidlertid basert på innbetaling av en forsikringspremie, og kan derfor egne seg bedre for tradisjonell mva enn det marginbaserte tjenester gjør. Regjeringen varslet ikke noe om tidsperspektivet for en eventuell utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget til å omfatte skadeforsikring, utover at det er noe Regjeringen vil se nærmere på.  

Vi dekker forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet når det skjer

Statsbudsjettet legges frem mandag 7. oktober kl 10.00. Du kan holde deg oppdatert ved å

 • følge vår livestream kl 12.00 hvor vi gir deg umiddelbare analyser og kommentarer
 • registrere deg som fast følger av Norges Skatteblogg og få beskjed med en gang når vi legger ut nye artikler
 • delta på vårt frokostseminar tirsdag 8. oktober kl 08.30. Denne morgenen går vi i dybden på: 
   • Hva innebærer endringen? 
   • Hvilke virksomheter treffes av endringen? 
   • Hva betyr det for disse virksomhetene?
   • Hva må du tenke på når du skal iverksette disse endringene i din virksomhet?
Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen