<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Styrket rettssikkerhet i skattesaker

‹ Tilbake til artikler

 

Jeg hadde egentlig tenkt til å blogge om manglende rettssikkerhet ved klagebehandlingen i skattesaker, men guess what?! Nå er et forslag sendt ut på høring som faktisk retter opp i de fleste av de forholdene jeg mener er problematiske. Julekvelden på skattevis! Men det er alltid rom for å ta det et skritt videre...

Altså, saken er at når man skal klage på et vedtak fattet av skattekontoret retter man klagen til skatteklagenemnda som skal prøve saken på nytt. Spørsmålet er om overprøvingen er reell. En av utfordringene, som faktisk ble rettet ved nyttår, var at skatteklagenemndas medlemmer fikk samme betaling uansett hvor mange timer man brukte på jobben. Og når det å være uenig med skattekontoret tok mer tid enn å bare være enig i deres standpunkt sa det seg selv at det ikke akkurat var incentiver for å stille spørsmålstegn. Men, dette er altså rettet opp i.

Andre forhold som man nå tar skritt for å rette opp i er at den forberedende saksbehandlingen for nemnda foreslås løftet ut fra skattekontorene og skal skje i et sekretariat underlagt Skattedirektoratet. Ideelt sett burde man hatt et helt fristilt organ, for dette vil forstatt ha innslag av bukken-og-havresekken-problematikk. Selv om selve nemnda er uavhengig, så er ikke sekretariatet helt uavhengig, og det kan være utfordrende. Når man nå både har nemnda, en nemndsleder og saksbehandlerne, og fortsatt velger en etatsstyrt organisering, er det ganske nærliggende å spørre om det ikke nettopp er fordi man ønsker etatsstyring. Forslaget i høringen er helt i tråd med et innspill fra direktoratet.

Men, forslaget er tross alt mye bedre enn at saksbehandleren på nabokontoret til den som skrev vedtak i første instans skal vurdere saken. Det kan godt hende at personene som arbeider på skattekontorene klarer å gi saken en reell ny behandling, men en ordning hvor man ikke helt kan vite om det er tilfelle, og hvor det kan stilles spørsmål ved ugildetheten er uheldig.

Du kan lese mer om forslaget i nyhetssaken vår her:

http://www.pwc.no/no/nyheter/skatt/rettssikkerheten-styrkes-i-forslag-til-ny-skatteklagenemnd_.jhtml

                                                                         ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Therese Karoline Larsen. 

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen