<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Styrket rettssikkerhet i skattesaker

‹ Tilbake til artikler

therese-karoline-gjerde-advokat-pwc

Jeg hadde egentlig tenkt til å blogge om manglende rettssikkerhet ved klagebehandlingen i skattesaker, men guess what?! Nå er et forslag sendt ut på høring som faktisk retter opp i de fleste av de forholdene jeg mener er problematiske. Julekvelden på skattevis! Men det er alltid rom for å ta det et skritt videre...

Altså, saken er at når man skal klage på et vedtak fattet av skattekontoret retter man klagen til skatteklagenemnda som skal prøve saken på nytt. Spørsmålet er om overprøvingen er reell. En av utfordringene, som faktisk ble rettet ved nyttår, var at skatteklagenemndas medlemmer fikk samme betaling uansett hvor mange timer man brukte på jobben. Og når det å være uenig med skattekontoret tok mer tid enn å bare være enig i deres standpunkt sa det seg selv at det ikke akkurat var incentiver for å stille spørsmålstegn. Men, dette er altså rettet opp i.

Andre forhold som man nå tar skritt for å rette opp i er at den forberedende saksbehandlingen for nemnda foreslås løftet ut fra skattekontorene og skal skje i et sekretariat underlagt Skattedirektoratet. Ideelt sett burde man hatt et helt fristilt organ, for dette vil forstatt ha innslag av bukken-og-havresekken-problematikk. Selv om selve nemnda er uavhengig, så er ikke sekretariatet helt uavhengig, og det kan være utfordrende. Når man nå både har nemnda, en nemndsleder og saksbehandlerne, og fortsatt velger en etatsstyrt organisering, er det ganske nærliggende å spørre om det ikke nettopp er fordi man ønsker etatsstyring. Forslaget i høringen er helt i tråd med et innspill fra direktoratet.

Men, forslaget er tross alt mye bedre enn at saksbehandleren på nabokontoret til den som skrev vedtak i første instans skal vurdere saken. Det kan godt hende at personene som arbeider på skattekontorene klarer å gi saken en reell ny behandling, men en ordning hvor man ikke helt kan vite om det er tilfelle, og hvor det kan stilles spørsmål ved ugildetheten er uheldig.

Du kan lese mer om forslaget i nyhetssaken vår her:

http://www.pwc.no/no/nyheter/skatt/rettssikkerheten-styrkes-i-forslag-til-ny-skatteklagenemnd_.jhtml

Therese Karoline Larsen

Therese Karoline Larsen

Jeg heter Therese Karoline Larsen og jeg jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Mitt spesialområde er alle de skattespørsmål som kan oppstå i arbeidsgiver-/arbeidtakerforhold og for oss som personer. Eksempler på områder jeg jobber mye med er arbeidsgiverplikter som rapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, beskatning av lønn og fordeler, representasjon/kundepleie, incentiv- og bonusordninger, naturalytelser, reiseregninger, firmabilbeskatning, arbeid/virksomhet over landegrensene og mye, mye mer. Jeg har jobbet med dette området siden 2002, og jeg har erfaring fra både Oslo likningskontor og Skattebetalerforeningen.

Jeg blogger fordi jeg synes at det jeg jobber med er spennende og jeg elsker jobben min! Jeg vil gjerne dele min entusiasme for mitt fagområde med andre og spre kunnskap videre. Skatteregler trenger også et kritisk øye, noe jeg gjerne gir.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - skatt og avgift

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er ingen store nyheter på skatte- og avgiftsområdet. Hovedbudskapet er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - livestream starter kl 12

Vi dekker forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet når det skjer. Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14. mai kl ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Mens vi venter på revidert nasjonalbudsjett.....

14. mai kommer revidert nasjonalbudsjett 2019. Vi oppdaterer deg i vår livestream klokka 12. Det har skjedd en del på skatte- og ...

Les artikkelen