<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Take-off utsatt til 1. juni

blog-bilde-avlane-therese-1 ‹ Tilbake til artikler

I går kom pressemeldingen om at flypassasjeravgiften blir utsatt til 1. juni 2016. Utsettelse av avgiften var forventet, etter at ESA (EFTAs overvåkningsorgan) i forrige uke varslet at innføringen av flypassasjeravgiften kan være i strid med statsstøttereglene.

Utsettelse to uker før planlagt innføring

Utsettelse av flypassasjeravgiften to uker før planlagt innføring skulle tilsi at regjeringen har innsett at det er behov for nærmere utredning av forslaget, i samsvar med høringsinnspillene. Det ser likevel ikke ut som at dette er planen til regjeringen.

I pressemeldingen som kom i går fastholder Finansdepartement at flypassasjeravgiften og fritaket for transitt- og transferreiser ikke utgjør statsstøtte. De mener derfor at ordningen ikke krever en formell notifikasjon til ESA.

Finansdepartementet mener likevel det er fornuftig å utsette avgiften til ESA har vurdert spørsmålet om statsstøtte, og har derfor fattet vedtak om å utsette iverksettelsen av avgiften med to måneder. Formålet er å sikre at avgiften kan iverksettes uten risiko for at eventuell støtte må kreves tilbakebetalt. ESA har lovet å komme tilbake med en rask avgjørelse.

Hva skjer hvis fritaket anses som statsstøtte?

Dersom avgiften iverksettes uten at ESA har vurdert saken, er det en risiko for at en eventuell støtte må kreves tilbake. Det som potensielt er gjenstand for ulovlig statsstøtte er den fordelen samarbeidende flyselskaper får gjennom fritaket for avgift for transitt- og transferflyvninger. Deres passasjerer blir kun belastet avgiften én gang, i motsetning til passasjerer som reiser med to flyselskaper uten samarbeidsavtale og som dermed må betale avgiften to ganger på samme reise. Tilbakebetaling av støtten ville innebære at staten må kreve inn avgift på allerede gjennomførte flyvninger.

Kort tid mellom høringsfrist og iverksettelse gir prosessen preg av å være et spill for galleriet

Jeg synes det er skuffende at det er vedtatt utsettelse av avgiften, uten noen plan om å utrede forslaget nærmere. Dette til tross for 140 høringsinnspill, som i all hovedsak er negative. Det kan stilles spørsmål ved hvor reell høringsprosessen er hvis det ikke gjøres en ordentlig vurdering av innspillene som kommer inn. Høringsfristen var 21. februar 2016 og med et så betydelig antall innspill, er det etter min oppfatning lite sannsynlig at regjeringen har hatt nok tid til å gjennomgå disse grundig.

Selv om Finansdepartementet fastholder sitt syn om at avgiften ikke anses som statsstøtte og ikke vil gjøre en ordentlig utredning, er det like fullt mulig at ESA har en annen oppfatning. Det er derfor fortsatt et håp om at ESA trekker i bremsene, og at vi enda en gang får melding om utsatt take-off!

                                                               ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Kristine Baltzersen.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import av bearbeidede landbruksvarer - Utnytter du mulighetene i RÅK-ordningen?

Råvarepriskompensasjon eller RÅK som det forkortes, har til formål å utjevne konkurransevilkårene for produsenter av bearbeidede ...

Les artikkelen