<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Taxfree-kjeltring?

‹ Tilbake til artikler

blog-bilde-avlang-marit-2

Tollreglene i Norge er en helt egen liten "verden" av formalistiske og svært politisk styrte regler. Nå som det er sommer, er det særlig taxfree-kvotene som er i "vinden"..

Fortoller du reisegods over kr 6 000?

Fortoller En begrensning som mange ikke kjenner til, er at man kun kan handle klær, elektronikk, sminke (reisegods) etc. for kr 6 000 i utlandet uten at dette skal fortolles inn til landet. Har du vært kortere enn 24 timer i utlandet så er det kun varer for kr 3 000 som kan tas inn til landet uten at det skal fortolles. Med andre ord kan en storhandel i Strømstad eller to par dyre sko på en helgetur til London gjøre deg til kjeltring dersom du ikke går på rødt og fortoller varene over taxfree-grensen.

Så lenge det er betalt mva (eller tilsvarende avgift) i utlandet, mener jeg at grensen for fortolling bør være betydelig høyere enn kr 6 000 etter et lengre opphold i utlandet. Det må være langt viktigere kontrollområder for tolletaten i Norge å bruke sine ressurser på. For å benytte ressursene i forvaltningen bedre, vil det være fornuftig med en endring av reglene. Andre hensyn gjør også at det er et godt forslag: Reglenes formål er å hindre konkurransevridende handel. Er det virkelig slik at konkurransen vris noe mer om man hever grensene? Neppe. I tillegg er det nok et faktum at håndhevelse av reglene ikke er et prioritert område for tollvesenet, og hvem er det egentlig da som gjør hvem til kjeltring? Jeg tør hevde at denne gangen er det lovgiver som gjør helt vanlige folk til kjeltringer uten at det egentlig er noen fornuftig grunn til det.

Dersom man har benyttet seg av adgangen til taxfree refusjon i utlandet, vil et unntak fra fortolling føre til at varene ikke blir beskattet i noen av landene. Det er ingen grunn til å sponse 100 % avgiftsfri handel i begge land. Handler du varer i utlandet og ber om momsrefusjon i dette landet, og deretter går på grønt i Norge, ja, da bør grensene for tollfri handel prinsipielt sett være null. Men av ressurs- og prioritetshensyn kan grensen være høyere - eksempelvis kr 6000 som i dag. I noen land er det vanskelig og kanskje umulig å få momsrefusjon. En mulighet kunne derfor være å koble reglene for innførselsmoms i Norge til om det er gitt momsrefusjon i utlandet eller ikke.

Når det gjelder grensen på kr 3 000 for kortere turer enn 24 timer, så er nok den viktig for handelsstanden i grenseområdene og kjent blant nordmenn som har som hobby å dra på handletur til Sverige.

Det er viktig at reglene er enkle og blir kommunisert til oss reisende for å unngå mye ressursbruk hos tolletaten. Det kan ikke noe poeng å gjøre en lykkelig eier av noen litt for dyre sko til en kjeltring for ikke å ha fortollet dem inn til landet.

Siden regelen er relativt lite kjent, er det mange som handler over grensen og går på grønt. Slik jeg forstår det, er dette ikke et prioritert område for tollvesenet heller, men at dette vil bli undersøkt dersom du blir stoppet i kontroll. Hvis du har handlet for mer enn kr 6 000 og blir stoppet, vil en slik kontroll føre til inndragning, bot og mulighet for anmeldelse.

Endringer i taxfree-reglene fra 1. juli

Som de fleste har fått med seg så har regjeringen endret reglene for taxfree kvoten. Hvis det blir utenlandstur i sommer, kan jeg som ikke-røyker ta med to flasker ekstra vin hjem i sommer.

Totalt kan jeg ta med for eksempel 1 liter brennevin, 3 liter vin og 2 liter øl avgiftsfritt. Kvoten for de som ikke tar med røyk eller snus er fra 1. juli økt med 1,5 liter vin eller 2 liter øl.

Fortsatt er vårt system langt fra å ligne på våre nordiske naboland. Innen EU opererer de kun med en anbefalt mengde som er begrenset til eget bruk. ( 10 liter brennevin, 90 liter vin og 110 liter øl). Med andre ord, selv om du føler deg som en EU-borger på ferie, er det viktig å huske på begrensningene i kvoten du har adgang til å ta med hjem til Norge i sommer.

Og hvis du lurer på hva som skjer hvis du tar med deg for mye og går på grønt, er det inndragning, bot og anmeldelse for grove tilfeller.

Hvis du ikke vil bli en toll-kjeltring i sommer, tell opp regningene og antall flasker før du går på grønt. God sommer!

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon.Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA: Lengre tidsfrist for justeringsavtaler?

I en ny dom har lagmannsretten godtatt en justeringsavtale som ble inngått 18 måneder etter overdragelse av et byggetiltak. Dette er mye ...

Les artikkelen