<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tollvesenet som kunstkritiker

‹ Tilbake til artikler

Er tollvesenet virkelig rett instans for å avgjøre hva som anses som kunst?

I slutten av juli kunne vi lese i Aftenposten om skulpturen WE-ME av Julia Vance, som tollvesenet ikke ville gi momsfritak ved import til Norge, da den ikke regnes som kunst etter tollvesenets retningslinjer. Årsaken var at skulpturen var sveiset, og ikke støpt. Julia Vance fikk som følge av dette en ekstraregning på importmoms. Jeg tror de aller fleste som ser bilde av WE-ME vil være enige i at skulpturen er et kunstverk.

Avisen tok kontakt med saksbehandler hos Toll- og avgiftsdirektoratet, som på forskriftsmessig måte toet sine hender. Det var jo ikke anvendelsen av reglene det var noe galt med, men selve reglene…

Reglene om import av egen kunst til Norge har vært i søkelyset en rekke ganger. Det er altså slik at en sveiset skulptur ikke anses som kunst. Heller ikke unummererte kunstfotografier eller malerier som er basert på fotografier vil være kunstverk i tollvesenets øyne, og det samme gjelder kunstverk der kunstneren har hatt bistand av håndverkere i produksjonsprosessen. Dette selv om slike verk applauderes av kunstkjennere og stilles ut på kunstgallerier og museer over hele verden.

Disse reglene er etter min mening fullstendig på jordet, og gir en forskjellsbehandling av ulike typer kunst, der tradisjonelle kunstformer favoriseres fremfor mer moderne uttrykk. Det er frustrerende å se tollvesenets reaksjon hver gang noen påpeker dette åpenbare faktum. Har ikke offentlig myndigheter ansvar for å gjøre noe med urimelige regler som man selv forvalter? Formelt ligger riktignok ansvaret for regelverket hos Finansdepartementet, men initiativet til regelforbedring bør komme fra den myndigheten som er berørt av, og som håndhever reglene.

Momsforskriften inneholder i dag en definisjon av hva som er kunst, som viser til tolltariffen. Denne bestemmelsen bør departementet fjerne, da tolltariffen er et firkantet verktøy som er fullstendig uegnet til å avgjøre hva som er kunst og ikke.

Etter mitt syn trenger vi ikke noen presisering av hva som er kunst i det hele tatt. Det ligger allerede en tilstrekkelig begrensning i dagens regelverk, ved at det bare er kunstneren selv som kan importere kunst avgiftsfritt. Jeg vil herved foreslå at det må være kunstneren selv som avgjør hva som er kunst.

Slipp kunsten fri!

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen