<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Humankapital i oppkjøpsprosesser

Vi lever i en tid preget av organisatoriske omveltninger. Transaksjoner i form av oppkjøp og sammenslåinger står høyt på mange ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regjeringen introduserer nytt statlig organ for offentlige anskaffelser

I forbindelse med Regjeringens budsjettforslag for 2016 introduseres en reform for deler av statlig innkjøpsvirksomhet. I Avdeling for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

7 forenklinger i anskaffelsesregelverket fra 1. juli

Det er siste året varslet store endringer i anskaffelsesregelverket og den 1. juli skal noen av de foreslåtte endringene tre i kraft. Vi ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Aksjonæravtale – standardavtale eller skreddersøm?

«Hei, vi trenger en aksjonæravtale og jeg har funnet en standardavtale på nett. Kan vi benytte denne?» Dette er et spørsmål vi får ofte, og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Likhet etter skatteloven? Forslag om nye skatteregler for verdipapirfond

Våren er kommet og pengene du skal få igjen på skatten (dersom du er en av de heldige) skal plasseres – men hvor? Ny jakke, ny bil eller i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kompensasjon for konkurranseklausul lovfestes

Arbeids- og sosialdepartementet har nå etter mange år i tenkeboksen etter høringsrunden fremlagt et lovforslag om kompensasjon til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i arbeidsmiljøloven på 1-2-3

Da er Høyre, Venstre, FrP og KrF blitt enige om ny arbeidsmiljølov. Det ble avholdt en pressekonferanse i dag kl. 13.00 hvor avtalen ble ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Når det ser mørkt ut – del 4

Likvidasjon eller begjæring om oppbud? Insolvensspøkelset nærmer seg II. I føljetongen "når det ser mørkt ut" del III, skrev jeg om drift ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kommuner kan sparke og spare

En ny dom klarlegger den rettslige situasjonen omkring nedbemanning som sparetiltak i kommuner. Dommen slår fast at nedbemanninger kan ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Når det ser mørkt ut – del 3 Drift på kreditors regning - insolvensspøkelset nærmer seg I

I en situasjon der driftsinntektene faller og -kostnadene øker omvendt proporsjonalt, vil selskapets ledelse stå overfor en rekke ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ja til en smidigere og mer effektiv rekruttering av utenlandsk arbeidskraft!

Mange arbeidsgivere opplever deler av utlendingsregelverket som et reelt hinder på veien i å rekruttere utenlandsk arbeidskraft og vi ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Når det ser mørkt ut... DEL 2 PERMITTERING

Mange lurer på om permitteringer kan være et alternativ til oppsigelser. Til dette er svaret i teorien enkelt, men i praksis – akk, så ...

Les artikkelen