<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Når det ser mørkt ut... Del 1 Nedbemanning

Flere bransjer berøres sterkt av nedgangen i oljeprisen og andre bransjer har generelt tøffe kår. Spørsmålene som rettes til oss advokater ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Arbeidsgiver les dette - Midlertidige ansettelser blir mye enklere

Da er forslaget til enkelte endringer i arbeidsmiljøloven lagt frem etter at høringsrunden var ferdig i oktober inneværende år. Mange gode ...

Les artikkelen
Les artikkelen

10 tips for å vinne anbudskonkurranser

Det offentlige foretar innkjøp for over 400 milliarder kroner hvert år. Vinner dere anbud og får ta del i denne omsetningen eller bruker ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Slik styrker styret selskapet

For selskaper i vekstfasen kan styrefunksjonen være en avgjørende faktor i forhold til videre vekst og vellykket drift. Vi ser at det i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontroll på minstelønnskravene?

Ja, det finnes lovbestemte minstelønnskrav i Norge. Brudd på reglene kan være en omdømmeknuser. Media tar ikke hensyn til at reglene om ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Etterlengtede endringer i arbeidsmiljøloven - eller?

I juni la regjeringen frem forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Kort fortalt gikk forslaget ut på større fleksibilitet både for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Anbudsreglene - et monster?

Alle selskaper må i dag følge regelverket om offentlige anskaffelser dersom de ønsker å tilby tjenester til offentlig sektor. Anbudsrunden ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høstopprydning? Daglig leders forhold til styret

Vips var høsten over oss og arbeidet i full gang etter en fantastisk sommer. Kanskje er tiden inne for en liten "opprydning i skapet"? ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Midlertidige ansettelser

Regjeringen foreslår å gi arbeidsgivere adgang til å ansette midlertidig i 9 eller 12 måneder "uten vilkår". Meningene har ikke latt vente ...

Les artikkelen
Les artikkelen

"Sluttavtale". "Sluttpakke". "Pakke".

Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg får ikke nødvendigvis hyggelige bilder i hodet av ord som "Sluttavtale", "Sluttpakke" og ...

Les artikkelen