<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Lån til personlig aksjonær er utbytte - unntaksregler vedtatt

Finansdepartementet vedtok før helgen forskrift til skatteloven § 10-11 4. ledd. Forskriften angir unntakene fra når lån til personlig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endring av skatteloven § 5-50 om skatt på tilfeldige gevinster – Skatteetaten tar delvis til vettet

Etter å ha skattlagt bruttoinntekten til pokerspillere og sportstippere i over 10 år uten å vurdere hvorvidt den enkelte spiller faktisk ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye regler om at lån til aksjonær er utbytte – utfylling av aksjonærregisteroppgaven

Fristen for levering av aksjonærregisteroppgaven 31. januar nærmer seg, og mange må i den forbindelse forholde seg til de nye reglene om at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Arbeidsopphold i utlandet og registrert som utflyttet i folkeregisteret? Det kan gi uventede konsekvenser!

Ved arbeidsopphold i utlandet er det mye å holde orden på. Det du kanskje ikke vet er at folkeregistreringen kan få noen litt uforutsette ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i skattereglene kan gi skattepliktig del av kilometergodtgjørelse - hva gjør man?

Frem til 2016 har det vært samsvar mellom hva man kan kreve i kilometergodtgjørelse på reiser for arbeidsgiver iht statens særavtaler og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter suspenderes fra 2016

Differensiert arbeidsgiveravgift (AGA) ser ut til å bli en «never ending story». Et norsk selskap i Kirkenes stevnet EFTAs overvå ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nytt på lønnsområdet mot slutten av året

(Saken er oppdatert.) Inntektsåret 2014 var siste gang arbeidsgivere leverte lønns- og trekkoppgaver for sine ansatte til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Dom i Herkules-saken

5 av 5 dommere mente at carried interest ikke er lønn, men eieravkastning - stikk i strid med skatteetatens påstand. Les mer om sakens ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fredag den 13. for skatteetaten - Herkules vant "carry-saken"!

Det ble tidligere i dag kjent at Herkules Capital AS og de tre partnerne vant skattesaken mot skatt øst i Høyesterett. Saken gjelder ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2016: Foreslåtte endringer på personbeskatningsområdet

Økt toppskatt, redusert skatt på alminnelig inntekt, innstramming for aksjeinntekter, endringer i skattereglene for bil, for øvrig mindre ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Grenseløs pendling - ny trend med skattemessige utfordringer

I DN lørdag 3. oktober kunne vi lese om "Ekstrempendlerne" - ansatte som pendler til jobb utenfor Europa. Dette, sammen med pendling ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ja til spleiselag for syriske flyktninger gjennom skattesystemet!

Prinsipper må vike... Ekstraordinære situasjoner krever ekstraordinære tiltak! Vi er av de som egentlig mener at skattesystemet bør ...

Les artikkelen