<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Ikke gå i gründerskattefella!

Skatt og avgift er en viktig rammebetingelse for norske gründervirksomheter. Kjedelig å tenke på synes du? Nja…, det kan fort bli enda ...

Les artikkelen
Les artikkelen

14 ting vi venter oss i revidert nasjonalbudsjett- og 4 ting vi ikke tror kommer

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) legges frem tirsdag 15. mai klokken 10.00. Selv om fasiten først kommer om noen dager, har vi tillatt oss å ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regjeringen utreder grunnrenteskatt i havbruksnæringen

I en pressemelding før helgen kunngjorde Regjeringen at den vil utrede en såkalt grunnrenteskatt på havbruk. Bakgrunnen er at man anser ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Grenseoverskridende fusjon og fisjon – klargjørende uttalelse fra FIN

Skatteloven § 11-11 åpner for skattefritak ved gjennomføring av fusjon og fisjon over landegrensene. Det har lenge vært usikkerhet rundt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

EU tar grep for å øke skatten for multinasjonale digitale selskaper

EU-kommisjonen foreslo nylig 3% omsetningsskatt på inntekter fra digital virksomhet dersom virksomheten til de digitale selskapene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppklarende uttalelse fra Skattedirektoratet om behandling av virtuelle valutaer? 

  På selveste kvinnedagen publiserte Skattedirektoratet en ny uttalelse om skatte- og merverdiavgiftsmessig behandling av bitcoin og andre ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fradragsrett for forvaltningshonorar i Private Equity

  Høyesterett avsa den 27. februar 2018 dom i Argentum-saken. Det kan ikke kreves fradrag for forvaltningshonorar som private equity fond ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvordan lykkes med skatt og avgift i den digitale verden?

Tirsdag 20. mars holder PwC heldagsseminar om skatt og avgift i den digitale økonomien. Passer dagens skattesystem med nye digitale ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endring av konsernbidrag - når og hvordan?

  Innføringen av egenfastsettingsprinsippet den 1. januar 2017, innebærer at det fra og med skattleggingsperioden 2016 er langt enklere enn ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattereformen i USA – nye muligheter, men også farer

Torsdag 8. mars holder PwC frokostseminar om skattereformen i USA, som trådte i kraft fra årsskiftet. Vår amerikanske kollega Nils Cousin ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Land-for-land notifikasjon på 1-2-3

Norge implementerte lojalt land-for-land rapportering for skatteformål fra og med FY16. Selskap som er del av et internasjonalt konsern som ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oljebeskatning og statsstøtte

I media har det siden fredag siste uke vært jevnlige oppslag om ESAs undersøkelse av om ordningen med leterefusjon innebærer ulovlig ...

Les artikkelen