<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Transfer pricing – Tidlig julegave fra OECD i år?

‹ Tilbake til artikler

eivind-falck-ytter

Det kommer kanskje litt an på hva du forventer av en julegave. OECD gjør i alle fall et forsøk, og introduserer en valgfri og forenklet tilnærming til prising og dokumentasjon av management-tjenester.

Prising av management-tjenester er en tilbakevendende problemstilling i mange konsern. Min erfaring er at de som hevder at fordeling av management-tjenester er enkelt ikke har prøvd å gjøre øvelsen i praksis. Uklare kjøreregler (les: armlengdeprinsippet) og mye intern motstand er bare noen av utfordringene.

Hvilke tjenester? Nytte? Datterselskap i lavkostland? Datterselskaper med svak økonomi? Kost-pluss eller CUP? Allokeringsnøkler? Aksjeeierkostnader? Faktiske vs. budsjetterte kostnader? Krav om avtaler? Transfer pricing dokumentasjon? Kostnader til konsernledelse? Alternativer? Hva gjør andre?

De nye retningslinjene for internprising introduserer en valgfri og forenklet tilnærming til prising og dokumentasjon av konserninterne tjenester med lav verdiskapning. Med dette mener OECD det vi på godt norsk kaller management-tjenester, støttetjenester eller administrative-tjenester. Typiske konsernfunksjoner som omfattes er: regnskap, personal, informasjonsteknologi, publikumskontakt, helse, miljø og sikkerhet, juridisk, skatt, etc.

Hovedtrekk ved den forenklede tilnærming er:

  • Forenklet nytte-test som anses oppfylt så langt retningslinjene for dokumentasjon og rapportering er oppfylt
  • Kostbasen skal inkludere direkte og indirekte kostnader, samt en andel av driftskostnader
  • Allokeringsnøkkelen skal reflektere forventet nytte for hver tjenestemottaker
  • Kost-pluss 5% kan anvendes uten ytterligere analyse

Myndighetene er i gang med å finne løsninger for implementering og næringslivet bør starte å forberede seg.

Vil du vite mer? Ta kontakt!

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Jeg heter Eivind Faafeng Falck-Ytter og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Min jobb er å finne gode løsninger for næringslivet, hovedsakelig knyttet til internasjonal selskapsbeskatning, internprising og grenseoverskridende restruktureringer.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

My name is Eivind Faafeng Falck-Ytter, and I work as a lawyer in PwC Tax & Legal Services. I assist clients in finding solutions mainly within international corporate taxation, transfer pricing and international restructurings.

I hope my contribution to the blog can provide alternative perspectives as a supplement to traditional newsletters.

If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fast driftssted, et overblikk

Når grenseoverskridende handel øker, blir fast driftssted et nøkkelbegrep i internasjonal skatterett. I denne artikkelen tar vi en titt på ...

Les artikkelen