<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tvangsmulkt tilbake fra november

‹ Tilbake til artikler

I forbindelse koronaepedemien ble tvangsmulkten opphevet ved forsinket levering av skatte- og avgiftsmeldinger. Dette av hensyn til at selskapene ikke skulle straffes dersom de ikke hadde kapasitet til å levere skattemeldingene i tide. For skatteetaten er det viktig at rapportering skjer tidsriktig og forventer nå at situasjonen har normalisert seg mer hos selskapene. De ønsker derfor å gjeninnføre tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldinger

A-melding forfaller 5. november 2020 og MVA meldingen forfaller 10. november 2020

A-meldingen for oktober med frist 5. november må leveres i tide for å unngå tvangsmulkt. For A-meldingen for september med frist 5. oktober vil det ikke ilegges tvangsmulkt ved forsinket levering.

Skattemeldingen for mva for 5. termin forfaller til betaling 10. desember 2020. 

Det er viktig å levere disse meldingene i tide, slik at dere unngår tvangsmulkt ved forsinket betaling.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon.Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem kl 10.45 i dag.  Det er få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet, hvor blant annet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsforslag om innføring av generell merverdiavgift på fjernleverbare tjenester levert til Norge

Norske skattemyndigheter har publisert et høringsforslag om å innføre norsk merverdiavgift på alle typer fjernleverbare tjenester. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdeling av (fylkes-)kommuner - unngå unødvendig merverdiavgiftskostnader

Regjeringen har åpnet for at fylkeskommuner og kommuner som søker om oppdeling skal få sin søknad behandlet. En oppdeling vil ha en rekke ...

Les artikkelen