<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utleie av næringseiendom - 4 avklaringer fra Finansdepartementet - koronatiltak - MVA

‹ Tilbake til artikler

Finansdepartementet ga i påsken viktige avklaringer på praktiske spørsmål som oppstår i forbindelse med korona-epidemien. Mange utleiere opplever at kundene tar opp spørsmål både om betalingsutsettelser og om at husleie nedjusteres. Vi har tidligere tatt opp fallgruver som kan oppstå for utleiere av næringseiendom i denne bloggen. Nå har departementet kommet med fire viktige avklaringer for utleiere.

1. Betalingsutsettelse

På grunn av likviditetsproblemer kan leietakere ha behov for betalingsutsettelse av leie. Merverdiavgiftsreglene krever at utleier må innbetale oppkrevd MVA, selv om leietaker gis betalingsutsettelse. 

Næringen har derfor varslet at det er behov for en midlertidig ordning slik at utleier ikke må innbetale MVA-beløpet før leietaker betaler leien.

Stortinget har vedtatt at betaling av oppkrevd MVA i januar/februar (1. termin) kan utsettes til 10. juni 2020 (normal betalingsfrist var 14. april). Denne utsettelsen vil avhjelpe manglende betaling fra leietaker på kort sikt. Regjeringen vil fortløpende vurdere ytterligere utsettelser.

2. Redusert leie eller leiefritak legges til grunn for beregning av MVA-beløpet

I utgangspunktet skal MVA beregnes av markedsleien. I forbindelse med korona-epidemien er utleier oppfordret av myndighetene til å frafalle deler av leien som en del av «dugnaden». Videre kan det være kommersielle hensyn ved utleie til hotell, restauranter og kontorbygg som tilsier at markedsprisen kan ha endret seg på grunn av epidemien. Som nevnt i vår blogg om fallgruver, kan det være en risiko for at avtalt/markedsmessig leie skal ligge til grunn for MVA-beløpet som skal oppkreves fra utleier, selv om det gis en rabatt. Finansdepartementet uttaler nå at utleiers bidrag i  «dugnaden» i utgangspunktet ikke bør medføre at det anses å foreligge en gave- eller reklameutdeling i merverdiavgiftsmessig forstand. Det betyr at de aksepterer at det gis en rabatt uten at det skal beregnes MVA av det avtalte leiereduksjonen.

3. Behov for periodisering av MVA beløpet av rabatt?

Videre kommer Finansdepartementet med en viktig avklaring knyttet til om MVA-beløpet av en rabatt/prisavslag bør periodiseres over den gjenstående kontraktstiden. Departementet anser at denne situasjonen tilsier betydelig varsomhet med å overprøve avtalepartenes vurderinger om at rabatter/betalingsfritak fullt ut skal henføres til den perioden det er gitt rabatt/betalingsfritak for. Med andre ord må utgangspunktet være at MVA-beløpet av den reduserte leien eller leiefritaket ikke skal periodiseres over leieperioden.

4. Midlertidig leiefritak medfører ikke endring av MVA status

Finansdepartementet presiserer også at en midlertidig periode med betalingsfritak for leietaker, ikke vil rokke ved at eiendommen må anses som utleid og dermed også i en slik periode vil kunne være omfattet av den frivillige registreringsordningen.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen