<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utsettelse av innføring av nye dokumentasjonskrav for redusert kildeskattesats

lars_walby.jpg ‹ Tilbake til artikler

lars_walby.jpg

Finansdepartementet har besluttet å utsette innføringen av nye dokumentasjonskrav for redusert eller null kildeskattesats på utbyttefordelinger til utenlandsk aksjonærer frem til 1. januar 2019. Beslutningen fremgår av er nevnt i et brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet av datert 5. desember 2017.

Begrunnelsen for beslutningen er at både skattemyndighetene og finansnæringen ville ha møtt betydelige praktiske utfordringer om de skulle ha implementere de nye dokumentasjonskravene fra 1. januar 2018. I tillegg er utsettelsen ment å gi både Finansdepartementet og Skattedirektoratet tid til å gjennomgå forslagene om tilpasning til reglene som er lagt fram i høringsprosessen.

For å demonstrere for skattebetalerne at de nye dokumentasjonskravene kommer til å bli innført, har departementet imidlertid bedt Skattedirektoratet om å ferdigstille forskriftsverket snarest.

PwC’s syn:

Utsettelsen er en god nyhet for utenlandske aksjonærer, særlig for eiere av aksjer i børsnoterte selskaper og aksjer registrert i VPS. Innføring i 2018 kunne ha ført til store utfordringer med å få fastsatt riktig kildeskattesats eller null kildeskatt på kommende utdelinger. Innføringen av nye dokumentasjonskrav blir imidlertid bare utsatt og utenlandske aksjonærer bør begynne å forberede seg på dette.

Du finner mer informasjon om de nye dokumentasjonskravene i denne artikkelen.

Lars Hallvard Walby

Lars Hallvard Walby

Jeg heter Lars Walby og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC.

Jeg jobber med bedriftsbeskatning nasjonalt og internasjonalt, og har jobbet med skatt siden 1999.

I hovedsak bistår jeg norske og internasjonale industrielle aktører med løpende skatterådgivning, i forbindelse med reorganiseringer, grenseoverskridende transaksjoner og etableringer, samt oppkjøps- og salgsstrukturering, herunder tax due diligence. Jeg har spesialkompetanse på særskatteregimet for vannkraftprodusenter og generasjonsskifter i aksjeselskaper.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

My name is Lars Walby and I work as a lawyer in PwC law firm.

My main areas of expertise is national and international corporate taxation and reorganisations. I also have special expertise in the tax regime for hydropower production.

There is a lot going on at the tax area especially within the field of international taxation. We work hard to keep updated and we would like to share some of our experiences with you. Please feel free to contact me if you have any questions,comments or input to some of the articles.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fast driftssted, et overblikk

Når grenseoverskridende handel øker, blir fast driftssted et nøkkelbegrep i internasjonal skatterett. I denne artikkelen tar vi en titt på ...

Les artikkelen