<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Virkningen av DAC 6 - Webcast

‹ Tilbake til artikler

Meld deg på vår neste webcast, tirsdag 28. april 2020, 15:00-16:00.

Denne gangen er det fokus på virkningen av DAC6 - EU-direktivet om obligatorisk rapportering av grenseoverskridende ordninger.

Vi vil fokusere på saker som er relevante for kapitalforvaltere som opererer i EU og diskutere noen av de viktigste spørsmålene som oppstår, inkludert:

  • DAC6 - hvorfor er det viktig for deg som kapitalforvalter?
  • Effekten av transaksjoner på fondsnivå
  • Påvirkningene på transaksjoner på investerings- /avtale-nivå
  • Polsk erfaring med DAC6 der reglene har vært i kraft siden 1. januar 2019

Våre eksperter vil gå igjennom disse punktene og dele erfaringer fra DAC6-prosjekter.

Webcasten ledes av:
Agata Oktawiec - Partner, International Tax Services, PwC Poland
Amandine Horn - Director, Tax PwC Luxembourg
Begga Sigurdardottir - Partner, Tax PwC Switzerland
Bradley Phillips - Director, Tax PwC UK
Laurence Toxe - Partner, Tax PwC France
Pat Convery - Director, Tax PwC Ireland
Robert Jan Meindersma - Director, Tax PwC Netherlands

Følg denne linken og meld deg på!

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks og ørret

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 har Regjeringen også kommentert den mye omtalte grunnrenteskatten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen